Sortera efter Ämne
Alla
Kopplingen mellan mun och kropp
Cancer
Diabetes
Hjärtsjukdom
Hypertoni
Leva hälsosamt
Mat och Munvård
Fetma
Parodontala sjukdomar
Graviditet

Perio Link

I denna del pratar vi om länken mellan munhälsa och allmänhälsa med speciell fokus på tandköttssjukdomar och dess påverkan på kroppen. Syften är att ge tandvården och vården mer information som kan hjälpa till att fastställa en diagnos och vidta nödvändiga åtgärder vid behandling och i förebyggande syfte.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.