Tandköttsproblem och parodontala sjukdomar


Parodontal sjukdom är bland en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen och är sammankopplad till en del kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar och diabetes.Epidemiologiska bevis visar att parodontala sjukdomar är mycket vanligt förekommande i hela Europa, men trots detta är ämnet inte så uppmärksammat även om man vet att paradontala sjukdomar har en långtgående påverkan på samhället. Statistiken visar att länder som UK, Spanien, Sverige och Schweiz har lägst antal rapporterade tandlossningar och förekomster av svåra parodontala fickor.

Idag drabbas åtta av tio personer över 35 år av någon form av tandköttsproblem. Med tanke på sambandet mellan munhälsa och vissa systemiska sjukdomar, såsom diabetes, hjärtsjukdomar samt högt blodtryck, kan parodontala sjukdomar ha en betydande utgift för samhället i helhet.

 

Vetenskapliga bevis

 • Infektioner i de parodontala vävnaderna (tänder, parodontala ligament, tandcement och alveolärt ben) indikeras av cytokiner, vilket är starkt inflammatoriska markörer som frigörs ifrån immunceller
 • Enligt den Europeiska Federationen för Parodontologi, har parodontal sjukdom inte bara en påverkan på förmågan att tugga och estetiken hos individer, utan orsakar också ett funktionellt hinder. Något som leder till social ojämlikhet, som minskar livskvaliteten och har en betydande inverkan på ökande folkhälsokostnader
 • Det finns en växande mängd bevis som visar sambandet mellan parodontala sjukdomar och systemiska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, diabetes, hypertoni och negativa graviditetsutfall

Hur tandvården kan hjälpa


 • Regelbunden borstning med tandborste och fluortandkräm samt interdental rengöring, kan bidra till förebyggande av parodontala sjukdomar

Vanliga metoder för behandling av parodontala sjukdomar:

 • Depurering
 • Lambåoperation
 • Transplantat för ben och mjukdelar
 • Vävnadsregeneration
 • Benkirurgi

De följande kemiska substanserna är effektiva för behandling av parodontala sjukdomar:

 • Klorhexidin
 • Tennfluorid
 • Cetylpyridiniumklorid
 • Eteriska oljor
 • Antimikrobiella tillägg i tandköttsfickor
 • Systemisk antibiotika

 • Den viktigaste uppgiften för tandvården är att säkerställa att alla förstår hur viktig den dagliga munghygienen är.
 • Parodontit är en kronisk infektion med en smygande debut, där de drabbade individerna många gånger inte är medvetna om eventuella symtom i ett tidigt skede av sjukdomsutvecklingen.
 • Även om patienten är medveten om tillståndet kan det hända att det tar lång tid innan patienten kommer igång med behandlingen, detta kan bland annat bero på dålig samverkan.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.