Vetenskaplig litteratur: faktablad, publikationer och behandlingsriktlinjer


Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom området munhälsa och munvård, med fokus på mellanrumsrengöring och sambandet mellan munhälsa och allmänhälsan. Dra nytta av faktablad, litteratursammanfattningar och ett urval referentgranskade kliniska publikationer och behandlingsriktlinjer.

Faktablad och tabeller för kliniska sammanfattningar


Diabetes, tandköttshälsa och periodontal sjukdom: bevisen för ett dubbelriktat samband


Interdental rengöring för att förebygga och behandla tandköttssjukdomar: en sammanfattning av befintliga studier


Utforska vårt kompendium om beteendeförändring för att förbättra munhygienen


Utvalda referentgranskande publikationer


Denna randomiserade studie av professor Graziani och hans team undersökte effektiviteten av fyra olika munhygienrutiner hos unga deltagare med intakt interdental papilla. De fann (bland annat) att användningen med interdentala hjälpmedel var associerad med minskad interdental FMBS jämfört med tandtråd (P < .05) 

Klicka här för resultat

 

Dr Dagmar Slot och teamet i Amsterdam genomförde en randomiserad klinisk studie för att bestämma effektiviteten hos interdentala hjälpmedel ("interdental hjälpmedel med gummiborst" eller RBIC) jämfört med en interdentalborste (IDB) med avseende på minskning av tandköttsinflammation. Ett sekundärt mål var att bedöma deltagarnas attityder och möjliga biverkningar. Författarna drog slutsatsen att de interdentala rengöringsmedlen (RBIC) som användes i kombination med manuella tandborstar var mer effektiva för att minska tandköttsinflammation efter 4 veckor, jämfört med tandborstar och IDB. Interdentalrengöraren (RBIC) orsakade mindre slitage på tandköttet och uppskattades mer av deltagarna.

Klicka här för resultat

Pauline Imai från University of British Columbia rapporterade om de sekundära resultaten av en randomiserad klinisk studie som jämförde interdentala borstar med tandtråd. Hon fann att efterlevnad av interdental rengöring är tydligt relaterad till uppfattningen om användarvänlighet och motivation. Dessutom fann patienterna att interdentalborsten var lättare att använda, jämfört med tandtråd.

Klicka här för resultat


Riktlinjer för behandling


European Federation of Periodontology (EFP) har för första gången publicerat en riktlinje för klinisk praxis för behandling av periodontit i steg I-III. Riktlinjerna skapades med stöd av 15 speciellt beställda systematiska granskningar och drar nytta av rekommendationer från ledande experter och en bred bas av intressenter.

Klicka här för att granska riktlinjerna