Tandköttssjukdomar och fetma


Fetma misstänkts vara en av riskfaktorerna för flera kroniska sjukdomstillstånd såsom diabetes, hypertoni och hjärtsjukdomar. Det är också förknippat med parodontal sjukdom.


”Ät för att leva, lev inte för att äta”

SokratesFetma förknippas inte bara med hjärtsjukdomar och diabetes utan även med ökad dödlighet och parodontal sjukdom.

Fetma definieras som onormal eller alltför stor deposition av fett i fettvävnaden. Studier har visat att fetma kan intensifiera infektioner såsom parodontala sjukdomar.

Den ökade fetthalten gör att cellerna börja producera cytokiner, vilket i sig triggar igång en systemisk inflammatorisk reaktion samt insulinresistens. Detta resulterar i att tandköttet blir mer mottagligt för infektion som förvärras när tandköttsvävnaden själv börjar producera egna cytokiner.

Vetenskapliga Bevis

 • Yngre människor är särskilt i riskzonen för fetma och parodontala sjukdomar. Vanliga råd om hälsosam kost och regelbunden motion kan bidra till att förhindra eller stoppa graden av progression av parodontala sjukdomar.
 • Att undvika fetma genom att upprätthålla en kroppsvikt inom det normala intervallet är viktigt för välbefinnandet, då fetma är en riskfaktor för hypertoni, typ 2 diabetes, koronar hjärtsjukdom (CHD), stroke, sjukdomar i gallblåsan, artros, sömnapné, andningsproblem och vissa typer av cancer (inklusive livmoder, bröst, prostata, bukspottkörteln, njurarna och kolon).
 • Att följa en hälsosam kost är avgörande för att förebygga och minska fetma.
 • Studier har visat att brist på fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för fetma.
 • Svårighetsgraden av parodontit hos sjukligt överviktiga patienter är associerat med ökningen av orosomucoid nivåerna.

Vad kan tandläkare göra?


Viktiga taktiker för att förebygga fetma inkluderar:

 1. kontrollera portionsstorleken och begränsa det totala dagliga kaloriintaget
 2. regelbunden motion
 3. regelbundet intag av fullkorn och fibrer
 4. ökat intag av frukt och grönsaker
 5. minskning av socker, samt söta drycker
 6. begränsning av snabbmatskonsumtionen

 

Råd om bra matvanor som bidrar till att upprätthålla både oral och allmän hälsa skulle kunna ingå som en del av en rutinmässigt förebyggande hälsokontroll för alla patienter.

 • Överviktiga patienter som genomgår parodontal terapi gynnas av uppmaningen att spåra daglig mat via appar eller dagbok.
 • Överviktiga patienter bör betraktas som högrisk för parodontala sjukdomar och få ytterligare genomgång samt hjälp av bland annat kostrådgivare och kostspecialister.

 • Energiintag är relaterat till kroppsvikten och fetma, vilket belyser vikten av låg-energi kost och regelbunden fysisk aktivitet för att underhålla kroppsvikten och för att förebygga fetma.
 • Eftersom parodontit är en inflammatorisk sjukdom, är livsmedel som är kända inflammationshämmare viktiga att inkludera i kosten.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.