Tandköttsproblem och Kost


Parodontal hälsa påverkas av munhygien, genetiska och epigenetiska faktorer, allmän hälsa och kost. Långtgående parodontala sjukdomar kan ha en negativ påverkan på näringsupptag med relaterade ätsvårigheter.


Kopplingarna mellan god näring och munhälsa

Parodontal hälsa påverkas av munhygien, genetiska och epigenetiska faktorer, allmän hälsa samt kost. Medan otillräcklig näring kan förorsaka dålig munhälsa och leda till tandköttssjukdomar, kan tandlossning orsakad av grav parodontit ha en negativ påverkan på kostintag på grund av relaterade ätsvårigheter.

Omfattande forskningsstudier har kommit fram till att en balanserad kost spelar en viktig roll i att upprätthålla parodontal hälsa, kosttillskott samt "dietary components" har visat sig ha en positiv läkande effekt på parodontal kirurgi.

Dessutom är näringsfaktorer inblandade i en del av mun och allmänsjukdomar samt tillstånd som fetma, hypertoni, diabetes typ II och kardiovaskulär sjukdom.

Vetenskapliga bevis

 • Parodontala sjukdomar orsakas av specifika bakterier som finns i det dentala placket, som leder till tand och tandköttssjukdomar om de lämnas obehandlade.
 • Forskning visar att ca 40-90% av jordens befolkning är drabbade av parodontala sjukdomar vilket gör att sjukdomen epidemiologisk har en hög prevalent i världen.
 • Tandlösheten påverkar tuggförmågan och därmed valet av kost, man kanske undviker hälsosammare mat vilket i sin tur kan påverka den allmänna hälsan.

Hur kan professionen hjälpa till


 • Ge råd om minskningen av det dagliga sockerintaget (inklusive läsk och fruktdrycker).
 • Effekten av en bra kost, för att förebygga tandlossning, bör betonas regelbundet speciellt till högriskpatienter.
 • Rådgivning bör ges till gravida kvinnor och nyblivna föräldrar för att förhindra karies i samband med användning av nappflaska.
 • Hälsokontroll för barn bör omfatta noggrann undersökning för att identifiera högriskpatienter, användning av fluor och råd om tandborstning samt begränsning av det dagliga sockerintaget, (speciellt sockerhaltiga drycker).

 • Behandling av parodontala sjukdomar kan stoppa sjukdomensförloppet och dess effekt på den allmänna hälsan samtidigit som tanden/tänderna bihehålls och ger en positiv effekt på andedräkten.
 • Depuration och rootplaning samt användning av xylitol- och maltitol-innehållande tuggummi har visat sig ha en positiv effekt på den parodontala hälsan.
 • Tandextraktionspatienter behöver ytterligare stöd med ny protes och uppföljning för att säkerställa att förmågan att tugga och äta inte äventyras. Även tandimplantatspatienter bör ha samma stöd för att förrebygga eventuella störningar vid matintag.
 • Tandläkare bör hänvisa patienter till dietister och andra specialister vid misstänkt systemisk sjukdom som är odiagnostiserad och kan äventyra den dentala/parodontala hälsan.

 • Patienter bör informeras om att kostrik mat innehållande frukt, grönsaker, fullkorn, nötter, fisk och omättade fetter tillsammans med regelbunden fysisk aktivitet kan ha en väldigt positiv effekt på den allmänna hälsan, inklusive tandhälsan.
 • Regelbunden kostrådgivning bör erbjudas som en del av hälsoundersökningar.
 • I samband med tandutdragning bör patienten få information och råd om hur en hälsosam kost upprätthålls, både för tandhälsan och den allmänna hälsan.
 • Obehandlad karies leder till förlorade tand/tänder vilket i sin tur försämrar tuggförmågan. Detta resulterar i att patienten undviker intag av hårda och fibrösa livsmedel inklusive frukt, grönsaker samt fullkorn. Att integrera kostrådgivning i det dentala området kräver ytterligare utredning.

”Låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat”.

Hippokrates


Referenser

 1. The Role of Nutrition in Periodontal Health: An Update, Shariq Najeeb et al, Nutrients. 2016 Sep; 8(9): 530.
 2. Nutrition and health: guidelines for dental practitioners, C Palacios, KJ Joshipura, and WC Willett, Oral Dis. 2009 Sep; 15(6): 369–381.
 3. The interrelationship between diet and oral health. Moynihan P, Proc Nutr Soc. 2005 Nov;64(4):571-80
 4. British Society of Periodontology https://www.bsperio.org.uk/professionals/publications

 

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.