Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tandköttsproblem och Kost

Parodontal hälsa påverkas av munhygien, genetiska och epigenetiska faktorer, allmän hälsa och kost. Långtgående parodontala sjukdomar kan ha en negativ påverkan på näringsupptag med relaterade ätsvårigheter.

Frukt och grönsaker bild

Parodontal hälsa påverkas av munhygien, genetiska och epigenetiska faktorer, allmän hälsa samt kost. Medan otillräcklig näring kan förorsaka dålig munhälsa och leda till tandköttssjukdomar, kan tandlossning orsakad av grav parodontit ha en negativ påverkan på kostintag på grund av relaterade ätsvårigheter.

Omfattande forskningsstudier har kommit fram till att en balanserad kost spelar en viktig roll i att upprätthålla parodontal hälsa, kosttillskott samt "dietary components" har visat sig ha en positiv läkande effekt på parodontal kirurgi.

Dessutom är näringsfaktorer inblandade i en del av mun och allmänsjukdomar samt tillstånd som fetma, hypertoni, diabetes typ II och kardiovaskulär sjukdom.

Vetenskapliga bevis

 • Parodontala sjukdomar orsakas av specifika bakterier som finns i det dentala placket, som leder till tand och tandköttssjukdomar om de lämnas obehandlade
 • Forskning visar att ca 40-90% av jordens befolkning är drabbade av parodontala sjukdomar vilket gör att sjukdomen epidemiologisk har en hög prevalent i världen
 • Forskning har dessutom visat att sockerkonsumtionen är den viktigaste anledningen till karies
 • Ju högre frekvens av sockerkonsumtion, särskilt när det hålls kvar i munnen under längre tid, desto högre risk för karies
 • En ökning av fluorintag, i kombination med goda munhygienvanor kan minska kariesrisken, men en minskning av det totala sockerintaget har många hälsofördelar
 • Tandlösheten påverkar tuggförmågan och därmed valet av kost, man kanske undviker hälsosammare mat vilket i sin tur kan påverka den allmänna hälsan

Hur kan professionen hjälpa till

”Låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat”.

Hippokrates

Referenser

 1. The Role of Nutrition in Periodontal Health: An Update, Shariq Najeeb et al, Nutrients. 2016 Sep; 8(9): 530.
 2. Nutrition and health: guidelines for dental practitioners, C Palacios, KJ Joshipura, and WC Willett, Oral Dis. 2009 Sep; 15(6): 369–381.
 3. The interrelationship between diet and oral health. Moynihan P, Proc Nutr Soc. 2005 Nov;64(4):571-80
 4. British Society of Periodontology https://www.bsperio.org.uk/professionals/publications