mrt. 16, 2022 - Gemiddelde leestijd een minuutGemiddelde leestijd twee minuten

Hoe motiveer je patiënten om interdentale producten te gebruiken

Om een patiënt te motiveren, moeten verschillende aspecten in ogenschouw worden genomen. Het is belangrijk om gedegen tandheelkundige kennis te hebben om de juiste aanbevelingen aan patiënten door te kunnen geven.

Content

Leg op ooghoogte eenvoudig uit hoe een interdentaal product moeten worden gebruikt

Echter is ook van belang dat deze kennis op ooghoogte wordt overgebracht en uitgelegd op een patiënt-vriendelijke manier. Dit betekent dat ongeacht of het gesprek plaatsvindt in de behandelkamer of in de wachtkamer, de patiënt rechtop en op dezelfde ooghoogte moet zitten als de tandheelkundig specialist. Uitgebreide controles zijn nuttig en zeer belangrijk: communicatie is geen eenrichtingsverkeer!

Geeft jouw patiënt de gelegenheid om alles in zich op te nemen. Vraag hem of haar bijvoorbeeld over hun huidige mondverzorgingsgewoonten, ervaring met interdentale producten, enz.

Spreek je waardering uit

Spreek je waardering uit voor elke stap voorwaards, hoe klein ook. Het helpt ook bij een positief begin van het gesprek. We weten allemaal uit eigen ervaring dat waardering goed is en motiveert. Houd in gedachte dat je jouw patiënt duidelijk moet maken waarom een goede mondhygiëne belangrijk is. Hier is de individuele benadering zeer belangrijk.

Controleer het vermogen om mondverzorgingsroutines uit te voeren

Een andere factor die je moet nagaan is of jouw patiënt in staat is om jouw mondhygiëne instructies op te volgen. Het gaat hierbij om de toelichting op producten en uitleg over technieken die de patiënt kan toepassen. Je kunt dit controleren door jouw patiënt te vragen de handeling na te doen op een model of in de eigen mond.

Geef patiënten de tijd

Nu je jouw kennis heeft gedeeld, benadruk dan normaals het belang voor de patiënt om dagelijks de mond te verzorgen door jouw mondhygiëne instructies op te volgen met juiste producten. De uitvoering zou nu geen probleem meer moeten zijn. Het fenomeen is ons allemaal bekend: we weten dat we gezond moeten eten, voldoende moeten bewegen en een goede nachtrust in acht nemen. Doen wij dat ook?

Het kan voor uw patiënt ook lastig zijn om gewoonten te veranderen en uw aanbevelingen onmiddellijk op te volgen. Geef uzelf en uw patiënten de tijd. Probeer mogelijke problemen in een gesprek bespreekbaar te maken en uw patiënt een passende oplossing te bieden.

Gerelateerde artikelen

Schrijf je in voor GUM® Oral Health Hub - dé maandelijkse nieuwsbrief voor oral care professionals