Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tandköttssjukdomar och fetma

Fetma misstänkts vara en av riskfaktorerna för flera kroniska sjukdomstillstånd såsom diabetes, hypertoni och hjärtsjukdomar. Det är också förknippat med parodontal sjukdom.

”Ät för att leva, lev inte för att äta”

Sokrates

Ganska feta damen sitter på soffa

Fetma förknippas inte bara med hjärtsjukdomar och diabetes utan även med ökad dödlighet och parodontal sjukdom.

Fetma definieras som onormal eller alltför stor deposition av fett i fettvävnaden. Studier har visat att fetma kan intensifiera infektioner såsom parodontala sjukdomar.

Den ökade fetthalten gör att cellerna börja producera cytokiner, vilket i sig triggar igång en systemisk inflammatorisk reaktion samt insulinresistens. Detta resulterar i att tandköttet blir mer mottagligt för infektion som förvärras när tandköttsvävnaden själv börjar producera egna cytokiner.

Vetenskapliga Bevis

 • Eftersom ökad oxidativ stress leder till en inflammatorisk kedjereaktion som kan resultera i parodontala sjukdomar, är konsekvenserna av fetma på den allmänna hälsan långtgående
 • Yngre människor är särskilt i riskzonen för fetma och parodontala sjukdomar. Vanliga råd om hälsosam kost och regelbunden motion kan bidra till att förhindra eller stoppa graden av progression av parodontala sjukdomar.
 • Att undvika fetma genom att upprätthålla en kroppsvikt inom det normala intervallet är viktigt för välbefinnandet, då fetma är en riskfaktor för hypertoni, typ 2 diabetes, koronar hjärtsjukdom (CHD), stroke, sjukdomar i gallblåsan, artros, sömnapné, andningsproblem och vissa typer av cancer (inklusive livmoder, bröst, prostata, bukspottkörteln, njurarna och kolon)
 • Fetma är också relaterat till orala hälsotillstånd såsom muntorrhet, karies och parodontit
 • Att följa en hälsosam kost är avgörande för att förebygga och minska fetma
 • Studier har visat att brist på fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för fetma
 • Svårighetsgraden av parodontit hos sjukligt överviktiga patienter är associerat med ökningen av orosomucoid nivåerna

Vad kan tandläkare göra?