maj 24, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Klorhexidin - effektiv behandling vid tandköttsproblem

Munskölj med klorhexidin (CHX) är säkert, effektivt och beprövat att använda vid behandling av tandköttsproblem. Det är dokumenterat att klorhexidin bryter upp och förebygger plack och gingivit [1]. Dessutom är klorhexidin effektivt mot bakterier och svamp i munnen, till exempel candidiasis.

Innehåll

Rekommenderas efter parodbehandling och operation

Tandvården använder oftast klorhexidin vid behandling av tandköttsinflammation som orsakats av plack. Klorhexidin minskar effektivt bakteriemängden i munnen och hjälper tandköttet att läka. Många tandläkare och tandhygienister rekommenderar CHX till sina patienter för att förebygga och kontrollera plackbildning, bryta upp existerande plack och hämma utvecklingen av gingivit*.

Klorhexidin rekommenderas efter en parodbehandling för att förhinda tidig mikrobiell återkolonisering. Det är ett bra komplement efter depuration (Scaling and Rotplaning, SRP) av svåråtkomliga, djupa tandköttsfickor [2]. Målet är att döda de patogena bakterierna djupt i tandköttsfickorna och underlätta läkningen av parodontala vävnader. Studier visar att när depuration kombineras med behandling av klorhexidin får man ett bättre resultat på tandköttsfickor (Pocket Depth, PD) jämfört med enbart SRP [3].


Klorhexidin med färre biverkningar och GOD smak


Beställ gratis prover på GUM PAROEX munskölj

Kontakta oss för prover

Klorhexidinets verkningsmekanism

Plackbildning hämmas av klorhexidin. Det beror på att en kemisk bindning skapas. CHX är en positivt laddad molekyl som binder de negativt laddade anjonerna hos bakterier och tandytor. Med hjälp av CHX antibakteriella egenskaper störs bakteriernas cellmembran och gör att de bryts ner.  

Klorhexidin (CHX) kan vara antingen bakteriostatiskt eller bakteriedödande beroende på dos. Huvudsakligen verkar det bakteriostatiskt och hjälper immunförsvaret genom att hämma tillväxten av bakterier. En högre dos klorhexidin kan ha en bakteriedödande effekt, och kan förstöra bakteriecellerna fullständigt.  
CHX har ett brett antimikrobiellt spektrum och har effekt på både gram+ och gram– bakterier, jästsvampar, dermatofyter, mögel och lipofila virus.Har du specifika frågor om våra produkter, vill du beställa provexemplar eller lägga en beställning? Kontakta gärna din lokala GUM representant så hjälper de till!

Kontakta din lokala GUM representant här

Biverkningar av klorhexidin

En vanlig biverkan av klorhexidin är bruna missfärgningar som lägger sig på tänderna, tandfyllningar samt på tungan. I själva verket är missfärgningen ett tecken på klorhexidins effektivitet och dess höga bindningsförmåga. (If it stains, it works!). Missfärgningar har inte någon negativ hälsoeffekt på vare sig tandkött eller på slemhinnan. Dessutom kan missfärgningar avlägsnas helt med professionell tandrengöring. Det viktigaste är fördelen i kampen mot parodontit.

Vissa patienter rapporterar mindre smakförändringar efter användning av klorhexidin. Preparat med klorhexidin i låg koncentration (0,06 % CHX) orsakar betydligt mindre missfärgning och smakförändringar. Dess effekt är dock begränsat jämfört med produkter högre koncentration CHX (0,12-0,2%).

Munskölj med klorhexidin verkar långsiktigt

Klorhexidinet fortsätter ha effekt även efter att patienten har sköljt munnen. Den långsiktiga effekten möjliggörs av den kemiska bindningen, eftersom katjoniskt CHX binder till negativt laddade ytor på bakterier. Därför ger CHX långvarig effekt i munhålan och fortsätter döda eller hämma bakterier från att återkolonisera sig i munhålan och saliven.

Ett stort antal munsköljsprodukter innehåller andra antibakteriella medel, där effekten avtar snabbt. Ibland sker detta redan när patienten spottar ut munsköljet. CHX kan ha antibakteriell verkan i över tolv timmar.

Många inom tandvården föredrar att använda munskölj med klorhexidin efter ett tandingrepp / operation, eftersom det har så positiva effekter.

Klorhexidin används efter rotplaning, parodontalkirurgi och andra kirurgiska ingrepp i munnen inklusive implantat och intermaxillär fixation (IMF).

GUM® PAROEX® är en serie produkter med klorhexidin för patienter med olika typer av tandköttsproblem. Samtliga produkter har en frisk, god mintsmak, vilket främjar patientföljsamheten. GUM PAROEX munskölj finns med olika koncentration (0,06% och 0,12% CHX) och kan användas efter behov. Dessutom finns GUM PAROEX Dentalgel 0,12% som är en effektiv kortsiktig behandling, och GUM PAROEX tandkräm med 0,06% CHX + CPC som kan användas dagligen för ett friskare tandkött.

Har du specifika frågor om produkten, vill du beställa provexemplar eller lägga en beställning? Kontakta gärna din lokala GUM representant så hjälper de till!


Ytterligare Artiklar

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.