jan. 09, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Värdet av att behålla tänder jämfört med  tandimplantat

Ska en tand bytas ut eller räddas? Det är två olika scenarier som är viktiga för tandläkare att reflektera över. När invasiv vård är aktuell är det viktigt att diskutera de olika tillvägagångssätten med sina patienter.

Innehåll

Tandimplantat och kirurgiska ingrepp är nödvändiga ibland, men det är värt att undersöka vad ingreppen innebär för patienten och jämföra med alternativet att hjälpa patienten behålla sina tänder. 

Tandvårdens fördelar när patientens tänder bevaras

"Jag måste erkänna: Jag har ersatt tänder med implantat och förlorat pengar", skrev Dr. Chris Salierno i en artikel för Dental Economics. " Jag kan slå vad om att många av oss inte ens är medvetna om att vi ibland nästan går med förlust.”  

Han konstaterar att ökade kostnader för ingrepp och implantatkomplikationer är ekonomiska hinder för lönsamhet. Men de viktigaste kostnaderna har med dina patienters tillfredsställelse och välmående att göra. Det är viktigt att bygga starka relationer och att få patienternas förtroende för att kunna driva en framgångsrik praktik.

Att spara tänder jämfört med att extrahera och ersätta dem är beslut som fattas beroende på omständigheterna. Även om varje situation är unik, bör man ställa sig frågan: vilken är den bästa lösningen för patienten?

Enligt parodontologen Dr. Pierpaolo (Sandro) Cortellini är det viktigt att tandvården ser till huvudsyftet med yrket. " I vårt arbete bör vi framför allt ägna oss åt att behandla och rädda tänder när det är möjligt, inte extrahera tänder.”  

Att behålla en tand kan minska risken för komplikationer och andra negativa effekter som kan uppstå vid extrahering av en tand eller ett kirurgiskt ingrepp. Tänder har direkt anslutning till resten av munnen och vävnader som omger dem. Att extrahera tänder kan orsaka förlust av stötdämpande egenskaper och att tandköttets status försämras. En av de mest omtalade komplikationerna är peri-implantit, inflammation i vävnaderna kring implantatet.

" Patienten kommer anse att eventuella problem som uppstår är tandläkarens ansvar", säger Dr. Cortellini. "Och om patienten kan behålla tanden ökar chanserna att hen är lojal till praktiken, och även rekommenderar den till sina vänner.”

Det är också viktigt att komma ihåg att ett implantat nödvändigtvis inte får ett längre liv än en bibehållen tand. Dr Cortellini påminner oss om att alla tänder naturligtvis inte kan räddas. Det är viktigt att veta när det är mer rationellt att byta ut en tand snarare än att behandla den, och att vara uppriktig med patienten.

Patientfördelar med att behålla tänder 

Några av de största fördelarna när det går att undvika tandborttagning är att det gynnar patienten, både ekonomiskt och för att patienten inte behöver återhämtning. Dr. Cortellini menar att det är viktigt att prata med patienterna om att “behålla en tand alltid är ett bättre val jämfört med att ersätta den." 

Dr Cortellini utvidgar resonemanget till att de tänder vi har är de vi föds med. Att ta bort och ersätta dem med implantat kan orsaka patienten stort lidande, både ekonomiskt och i tid för återhämtning. "När vi extraherar och byter ut en "underhållbar" tand betalar patienten en större biologisk och ekonomisk kostnad jämfört med om den sparas. En tand bör endast bytas ut när den inte går att behandla."

Praktisk analys av data

En studie från 2020 med Dr. Cortellini syftade till att jämföra parodbehandling med att extrahera och ersätta tänder, för att se både kliniska och ekonomiska resultat.

Resultaten visade att patienterna var lika nöjda oavsett om de fick ersätta en tand eller om tanden räddades. Den stora skillnaden mellan de två procedurerna var dock en kortare behandlingstid när man räddade tänder.

Dessutom visade studien parodbehandling som ett billigare alternativ jämfört med att byta ut tänder. Studien tydde på att parodbehandligen var mer kostnadseffektiv för patienten än att ersätta tanden. Resultaten säger att "den totala kostnaden för behandling för parodbehandlingsgruppen är betydligt lägre under hela observationsperioden."

Förtroende mellan patient och tandvårdspersonal

Bortsett från dessa fördelar för både patienter och tandvården, kan också beslutet att behålla en tand leda till ökat förtroende.

Tillit och lojalitet är viktiga faktorer när det gäller klinikens framgång. Genom att tandläkaren alltid ser till patientens bästa, och förespråkar att rädda tänder när det är möjligt, ökar patientens förtroende och lojalitet. Nöjda patienter som känner tillit till sin klinik blir också mer benägna att rekommendera den till andra. 

"Behåll tänderna och behåll patienterna: detta är en enkel socioekonomisk princip", säger Dr. Cortellini om patientretention. Tandvårdpersonal som strävar efter att rädda tänder visar sitt engagemang genom att "göra rätt för sina patienter", vilket ytterligare främjar förtroendet. Det hjälper också till att uppmuntra patientens fokus på allmänhälsan och förståelse för hur viktigt det är med goda munvårdsrutiner. 

"När vi räddar periodontologiskt utsatta tänder tillämpar vi en komplett behandlingsstrategi från diagnos, icke-kirurgisk och kirurgisk behandling, till stödjande parodvård. Detta är grunden för en praktik som har visionen att skapa långsiktiga relationer med sina patienter, och stärka deras förtroende och lojalitet. 

Som Dr. Cortellini nämner, som professionell tandvårdpersonal ger man patienten den nödvändiga behandling som krävs, beroende på diagnos och prognos. Att spara en tand kan vara mer kostnadseffektivt och positivt för patientens välbefinnande. 

Sammanfattning

Det finns många fördelar med att rädda en tand jämfört med att extrahera och ersätta den, vilket gynnar alla parter. 

Båda alternativen är tänkbara, men som studierna visar och Dr. Sandro Cortellini anser, bör utgångspunkten hos professionella vara att behålla patientens egna tänder, det är god praxis. Resultatet blir nöjdare patienter, mer framgångsrik återhämtning och behandling som kan leda till mer lojala patienter. Chanserna ökar dessutom att patienterna återkommer till din praktik och litar på dina professionalla råd. 

För mer information om artiklar kring tandhälsa och tandvård, kontakta SUNSTAR GUM®.


KONTAKTA SUNSTAR GUM

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.