mars 01, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Forskning visar på samband mellan munbakterier och kolorektal cancer

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och varje år rapporteras cirka 7.000 nya fall, enligt Cancerfonden. Nästan alla kan botas om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede. Därför är det viktigt att tandvården informerar patienter om att det verkar finnas ett samband mellan dålig munhälsa och kolorektal cancer.

Innehåll

Forskning visar hur vissa bakterier kan få tumörer att växa och överleva.

Den orala bakterien Fusobacterium nucleatum, som förekommer i parodsjukdomar, kan innebära en riskfaktor för kolorektal cancer.

Det är viktigt att prata med patienter om sambandet mellan mun- och allmänhälsa. Det ger ofta en bättre förståelse för hur viktig den dagliga munvården är.


Sambandet mellan oralt mikrobiom och magen

Det orala mikrobiomet (bakterierna i munhålan) är avgörande för både munhälsan och den systemiska hälsan, men det kan vara svårt att tala med patienterna om detta. Eftersom forskare får bättre förståelse för detta samband och hur det kan förbättra sjukvården så pågår just nu en revolution i den medicinska världen. Exempelvis kan saliv användas som en källa till biomarkörer. Eftersom cancer är en allvarlig sjukdom är det viktigt att vara uppmärksam på symptom. Det gäller även dig som arbetar inom tandvården. Det är lätt att förstå att det finns en länk mellan det orala mikrobiomet, magen och matsmältningssystemet. Munbakterier kan få cancer att växa 

För att bättre förstå, behandla och förebygga cancer, har den medicinska forskningen undersökt hur vissa bakterier kan få cancer att växa. Bakterier kan göra så att tumörer överlever och växer.

Under en systematisk genomgång av oralt mikrobiom hos patienter med cancer i matsmältningssystemet 2021, fann man att:

"I de flesta av studierna visade det sig att det orala mikrobiomet var annorlunda hos patienter med cancer i matsmältningssystemet jämfört med kontrollgruppen. Framförallt verkade det finnas en koppling mellan störningar i det orala mikrobiomet, specifika bakterier som Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis och kolorektal cancer.

Sambandet kan vara större än så. I sin forskning föreslog Wang et al 2021 att Fn i kolorektal cancer skulle tolkas som en kausalitet. Samtidigt lyfte man att F. nucleatum deltar i CRC-progression, metastaser och kemoresistens genom att påverka cancerceller eller reglera tumörens mikromiljö. Redan för tio år sedan, visade Rubinstein et al. (2013) att F. nucleatum kunde sätta sig på och penetrera tjocktarmsslemhinnan. Det triggar igång en inflammation, vilken stimulerar frisättningen av tillväxtfaktorer som i sin tur stimulerar proliferation av kolorektala cancerceller.

Två forskningsrapporter publicerades nyligen av Fred Hutchinson Research Center i november 2022, som förtydligar hur dessa mekanismer fungerar.

”De kom fram till att särskilda tumörområden koloniseras kraftigt av bakterier och deras funktion varierar jämfört med områden utan dessa bakterier”, förklarar The Science Advisory Board. Forskningen visade att F.nucleatum kan skapa gynnsamma förhållanden i tumörer som säkrar dem från immunattacker och hjälper till att sprida dem i kroppen.

Eftersom Fn finns i parodsjukdomar är forskningsresultaten och sambanden mellan Fn och kolorektalcancer intressanta för tandvården. Föregående artikel sammanfattar detta på ett bra sätt: "Mikrober som traditionellt associeras med oral inflammatorisk sjukdom finns i extraorala och gastrointestinala cancerformer. Det gör att munhålan framstår som en grogrund för patogena onkomikrober. Det är möjligt att inflammation i munnen, i form av parodontal eller endodontisk sjukdom, kan välja ut och uppmuntra tillväxten av bakterier som växer under ogynnsamma förhållanden och som kan undvika immunattacker, enligt forskarna.”

Tala med patienter om sambandet mellan munvård och cancer

Vi rekommenderar att tandvården främjar en god mun- och tandvård i hemmet, och att vara öppen med att det finns en stark koppling mellan mun- och allmänhälsa. Det är viktigt att berätta för patienten att det kan få allvarliga konsekvenser om man missköter sin munhälsa, utan att vara för pessimistisk eller skrämmande.

Visa gärna patienten de fakta och forskningsresultat kring sambandet mellan dålig munhälsa och en av de vanligaste cancertyperna i världen. Bakterien F. nucleatum verkar frodas när patienten inte sköter sin mun och sina tänder ordentligt. Om patienten känner någon som har drabbats av kolorektalcancer eller har egen erfarenhet, bör informationen väga extra tungt.
Relaterade artiklar

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.