maj 24, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Dentinsmärta och ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna och dentinsmärta är ett stort problem bland många vuxna. Det kan till och med göra ont att andas genom munnen. Vad orsakar dentinkänslighet och vad man göra för att lindra för patienten?

Innehåll

När en patient upplever ilningar i tänderna blir ofta diagnosen dentinkänslighet. Smärta kan uppstå när patienten äter eller dricker kallt eller varmt. Dentimsmärta kan till och med kännas bara genom att andas genom munnen. Känsliga och ilande tänder påverkar patienter i alla åldrar och kan påverka även de som har fina tänder för övrigt.

Dentinkänslighet har definierats som ”smärta från exponerat dentin som framkallats av kemiska, varma, taktila eller osmotiska stimuli, och som inte kan förklaras av någon annan dental defekt eller sjukdom.” [1].

Ny forskning visar att 11,5% av den vuxna befolkningen lider av dentinkänslighet, och förmodligen finns det också många odiagnostiserade fall [2]. Idag finns behandlingar och effektiva produkter [3] som är utvecklade för personer med känsliga tänder och som ger långvarig lindring.

Känsliga tänder - symptom

Att hitta orsaken till ilningar och dentinsmärta kan vara en utmaning för tandvården. Symptomen på dentinkänslighet kan dyka upp under ett vanligt besök hos tandhygienist, till exempel vid en rutinrengöring av tänderna. Patienten kanske klagar på tandsmärta och ilningar. Några vanliga symptom är:

 • Spontan tandvärk
 • Känslighet som lokaliseras till en tand eller flera kringliggande tänder
 • Skarp smärta när patienten utsätts för värme eller kyla, till exempel kall luft eller glass
 • Smärta när patienten biter eller tuggar
 • Smärta när patienten drar in luft mellan tänderna

Diagnosticera dentinkänslighet

När patienten upplever något av symptomen på dentinkänslighet behöver det utredas med hjälp av en klassisk smärtskala, exempelvis VAS (Visuell Analog Skala). Om patientens dentin har exponerats behöver det skrivas in i journalen och behandlas. Dessutom är det nödvändigt att utesluta att smärtan inte kommer från pulpan, frakturer, tandrestaureringar eller blekning. Differentialdiagnosen är viktig inför valet av behandling och dess resultat.   

I studien Effektiv behandling av känsliga tänder” [4] som publicerades 2017, utforskas metoder i diagnosticering av dentinkänslighet. Studiens resultat tyder på vikten av att undersöka flera faktorer innan diagnos ställs. 99% av alla tandläkare och tandhygienister använde en kombination av följande metoder:

 • Klinisk undersökning (48%)
 • Blåsa luft (26%)
 • Tillämpa kallt vatten (12%)
 • Samtal med patienten (6%)

Vad orsakar tandkänslighet och dentinsmärta?

Vad som orsakar tandkänslighet har man också undersökt i en studie [5]. Enligt studien är de tre vanligaste orsakerna till tandkänslighet:

 • Tillbakadraget tandkött - 66%
 • Frätskador - 59%
 • Bruxism - 32%

Symptom uppstår vanligtvis vid skador på tandemaljen, som exponerar tubuli. Inuti tubulin finns vätska som kan påverkas av kyla, värme eller tryck. Vätskans rörelse kan bilda ett osmotiskt stimuli, och provocera smärta i de pulpala nerverna. Denna hydrodynamiska teori [6] är den mest övertygande.

 • Tillbakadraget tandkött eller parodonit, kan leda till rotexponering. Då finns det risk att rotcementet försvinner och exponerar dentinet.
 • Emaljskador kan bero på olämplig borstteknik eller olämpliga produkter, exempelvis horisontell borstning, överdrivet tryck, för hårda tandborstar eller slipande tandkräm.
 • Icke-kariösa skador, som slitna och släta tandytor. Skadorna kan vara grunda eller mycket djupa, som en kil mot dentinet. De kan få en brunaktig nyans och kan vara mycket känsliga.
 • Sur mat eller dryck kan också orsaka slitage på emaljen. Diskutera gärna munvård och kostvanor med patienten. Ibland kan enkla förändringar hjälpa, som att rekommendera patienten att skölja med vatten efter sur dryck eller mat.
 • Ibland kan syra-attacken på tänderna kopplas till en annan sjukdom, såsom bulimi eller andra ätstörningar. Kräkningar gör att tänderna utsätts för sur magvätska och kan leda till frätskador. Frätskadorna kan exponera dentinet, och tänderna längst bak i munnen är extra utsatta. Det är viktigt att undersöka patientens sjukdomstillstånd samt, kost- och munvanor.
 • Bruxism sliter på emaljen. Vid allvarlig bruxism och utslätade tandytor kan det vara nödvändigt med nya tandkronor för att skydda tanden. Bruxism kan också leda till frätskador [7] som kan provocera dentinkänslighet.

Dentinsmärta och ilande tänder drabbar många patienter. Därför är det viktigt att fortsätta studera dentinkänslighet för att hitta bra och effektiva behandlingsmetoder. 

Behandlingar för känsliga tänder

De vanligaste behandlingarna för känsliga tänder och dentinsmärta kan patienten göra hemma. Många gånger hjälper det att patienten ser över och anpassar sin munvårdsrutin. Följande tips kan underlätta:  

 • Anpassa borstningstekniken och välja en mjuk, skonsam tandborste. Ett skonsamt sätt att borsta tänderna är att gnugga tandborsten försiktigt och att använda en tandborste med mjuka strån.
 • Använda tandkräm och / eller munskölj utvecklade för känsliga / ilande tänder. Det finns munvårdsprodukter för ilningar i tänderna som förutom fluor innehåller ämnen som ger snabb smärtlindring genom att blockera de öppna kanalerna in i tanden.

De flesta patienter med känsliga tänder upplever att tänderna blir betydligt bättre genom att borsta på rätt sätt och att använda produkter för känsliga tänder.

Patienter som har allvarligare dentinkänslighet kan behöva behandling hos tandvården. Den kan innebära extra fluor-skydd och att lägga en fyllning över känsliga områden. Det finns även nya studier kring remineraliserande ämnen som kan hjälpa känsliga tänder. En studie från 2020 [8] visar att produkter med CPP-AVCP förstärker remineralisering av tänderna. Studien visar också att CPP-AVS har antimikrobiella egenskaper och minskar den bakteriella biofilmen med upp till 39% genom att hämma dåliga bakterier (S. mutans) samtidigt som behandlingen främjar goda bakterier (S. gordonii).

Vid djupare skador och dentalsmärta som inte går över kan det vara nödvändigt att göra en fyllning av glasjonomer eller komposit. Det kan till och med vara aktuellt med mukogingival kirurgi.

Tips till patienten

Det finns effektiva produkter som lindrar ilande och känsliga tänder. Rekommendera gärna GUM SensiVital® tandkräm eller GUM SensiVital munsköljsom både innehåller fluor samt förseglar tändernas öppna kanaler med ett skyddande lager av copolymer och lugnar nervändarna med kaliumnitrat. En undersökning visar att 86% som använder GUM SensiVital munskölj får långsiktig lindring av ilande tänder och tandkänslighet. 70% som använder GUM SensiVital tandkräm upplever en omedelbar lindring av känsliga tandhalsar.

För att behandlingen mot känsliga tänder ska bli framgångsrik är det viktigt att patienterna får information och förståelse för vad som orsakar dentinkänslighet och vad man själv kan göra.

Är dentinkänsligheten lokaliserad till en eller två tänder eller är det ett allvarligare problem? Vad orsakar känsligheten? Gingivit? Parodontit? Bruxism? Sprucken tand? Gör en individuell bedömning för varje patient innan du rekommenderar behandlingar.

När du rekommenderar behandlingar och produkter kan du gärna relatera till aktuell forskning. För patienten finns det mycket bra information om känsliga tänder, exempelvis:

Det kommer kontinuerligt ny forskning kring känsliga tänder och dentinkänslighet. Vi på GUM håller oss uppdaterade, så besök gärna vår hemsida regelbundet för att få tillgång till de senaste studierna och produkterna för känsliga tänder.

Relaterade artiklar

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.