Patientfolder - Munhälsa och diabetes


Denna patientfolder kommer att hjälpa till att förklara sambandet mellan diabetes och munhälsa för dina patienter.

Du kan antingen ladda ner den eller kontakta oss genom att klicka på "Beställ nu"-knappen nedan för att beställa exemplar till din klinik.
Storlek: A65

Ämne: Diabetes och munhälsa

Avsedd användning: Folder som förklarar sambandet mellan diabetes och munhälsa för dina patienter 
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.