Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Diabetes och munhälsa

Flertal studier tyder på att det finns ömsesidigt samband mellan diabetes och parodontit

samband diabetes munhalsa

Ett klart samband föreligger mellan munhälsan och allmänhälsan. Systemiska sjukdomar såsom ämnesomsättningssjukdomar kan påverka den orala hälsan negativt och då samtidigt den allmänna hälsan.

(Diabetes Mellitus: Considerations for Dentistry
Srividya Kidambi and Shailendra B. Patel J Am Dent Assoc 2008;139;8S-18S)

Munhälsan och allmänhälsan påverkar varandra ömsesidigt, enligt många studier som har gjorts inom detta område, bland annat sambandet mellan gingivit/ parodontit och hjärt-& kärlsjukdomar, demenssjukdom, för tidigt födda barn, reumatism och diabetes.

I Sverige har ca 4% av befolkningen diabetes och omkring 90% av dessa har diabetes typ 2, Diabetes mellitus 2 (DM2).

Fakta om diabetes & munhälsa

- Personer med en diabetessjukdom, speciellt diabetes med komplikationer, lider ofta av muntorrhet som leder till karies. Orsaken till detta är främst låg/minskat salivflöde samt högt blodsocker men även biverkningar av läkemedel.

- Idag har forskning kunnat visa att patienter med parodontit löper större risk att drabbas av typ 2 diabetes. Parodontit och diabetes kan ha en ömsesidig påverkan på varandra därför är det otroligt viktigt att personer med parodontit informeras om riskerna som parodontit kan innebära och erbjuds den nödvändiga behandlingen för att förebygga framtida besvär.

- Beroende på svårighetsgraden av personens parodontala sjukdom är diabetespatienter mer benägna att få komplikationer med sin diabetes. 

- Behandling av parodontit har visat sig kunna påverka glukosnivån på ett positivt sätt och leda till en sänkning av HbA1c med cirka 4,4–7,0 mmol/mol.

- Personer med ostabila blodglukosnivåer/okontrollerad diabetes löper mycket större risk att drabbas av svampinfektion i munnen - candida övertag i munnen. 

 

Vi har tagit fram ett faktablad där vi tar en närmare titt på parodontal sjukdomar och går igenom det dubbelriktade sambandet mellan diabetes och parodontit. Du kan ladda ner faktabladet både på svenska och på engelska nedan. 

 

Sunstar GUM Interdental rengöring faktablad