Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tandköttsproblem och parodontala sjukdomar

Parodontal sjukdom är bland en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen och är sammankopplad till en del kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar och diabetes.

Platshållaren

Epidemiologiska bevis visar att parodontala sjukdomar är mycket vanligt förekommande i hela Europa, men trots detta är ämnet inte så uppmärksammat även om man vet att paradontala sjukdomar har en långtgående påverkan på samhället. Statistiken visar att länder som UK, Spanien, Sverige och Schweiz har lägst antal rapporterade tandlossningar och förekomster av svåra parodontala fickor.

Idag drabbas åtta av tio personer över 35 år av någon form av tandköttsproblem. Med tanke på sambandet mellan munhälsa och vissa systemiska sjukdomar, såsom diabetes, hjärtsjukdomar samt högt blodtryck, kan parodontala sjukdomar ha en betydande utgift för samhället i helhet.

Vetenskapliga bevis

 • Infektioner i de parodontala vävnaderna (tänder, parodontala ligament, tandcement och alveolärt ben) indikeras av cytokiner, vilket är starkt inflammatoriska markörer som frigörs ifrån immunceller
 • Enligt den Europeiska Federationen för Parodontologi, har parodontal sjukdom inte bara en påverkan på förmågan att tugga och estetiken hos individer, utan orsakar också ett funktionellt hinder. Något som leder till social ojämlikhet, som minskar livskvaliteten och har en betydande inverkan på ökande folkhälsokostnader
 • Det finns en växande mängd bevis som visar sambandet mellan parodontala sjukdomar och systemiska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, diabetes, hypertoni och negativa graviditetsutfall
 • Samtidigt, har parodontit också visat sig förvärra vissa systemiska tillstånd, som bevisat av prevalensen av vissa pro-inflammatoriska komponenter
 • Samtidigt har man kunnat bevisa att parodontit kan ha en negativ påverkan på vissa systemiska sjukdomar och förvärra dessa tillstånd genom bland annat pro-inflammatoriska komponenter.

Hur tandvården kan hjälpa