Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tandköttsproblem och hypertoni

Hypertoni är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kännetecknas av högt blodtryck som är associerade med hjärtsjukdom. Studier visar att det finns ett samband mellan parodontal sjukdom och hypertoni, vilket visar vikten av en grundligt munhälsokontroll.

 

Sjuksköterska mäta spänningen

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, drabbar hypertoni cirka 30% av världens vuxna befolkning och är en bidragande orsak till för tidig död och invaliditet.

Hypertoni är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kännetecknas av högt blodtryck som är associerat med hjärtsjukdom. Studier visar på ett samband mellan parodontal sjukdom och hypertoni, vilket visar vikten av en grundligt munhälsokontroll.

Fakta om Hypertoni

 • Hypertoni, diabetes och rökning anses vara traditionella riskfaktorer för hjärtsjukdom
 • Idag pratar man dessutom om de parodontala sjukdomarnas påverkan på hjärtsjukdomar, hyperton samt diabetes 
 • Hypertoni definieras när en patient har ett förhöjt systoliskt blodtryck som är högre än 140 mmHg eller diastoliskt blodtryck högre än 90 mmHg
 • Prehypertoni definieras när en patient har systoliskt blodtryck mellan 120 mmHg och 139 mmHg eller diastoliskt blodtryck på 80 mmHg till 89 mmHg

Systemiska effekter

 • Högt blodtryck orsakar förändringar i mikrocirkulationen, som leder till otillräcklig blodförsörjning av de parodontala vävnaderna, vilket i sin tur skapar gynnsamma förutsättningar för att den parodontala sjukdomen sprids
 • Parodontala sjukdomar och hypertoni delar flera gemensamma riskfaktorer. Dessa risker bör uppmärksammas av vårdpersonalen och genom rätt behandling minskas
 • För patienter med dålig munhälsa och förhöjt C-reaktiv protein (CRP) krävs en medicinsk bedömning där både blodtrycksmättning och en omfattande parodontal undersökning ska ingå

Vad kan tandvårdsteamet göra?

Det finns dokumenterat bevis, in-vivo studier, som visar samband mellan parodontala sjukdomar och systemiska sjukdomar. Detta bör tas hänsyn till inom både tandvården och vården för en bättre och effektivare patientvård.

”Tandvården kan vara en bra förespråkare för ett hälsosammare liv, bättre kost och mindre sockerintag. Detta passar bra in med tanke på etiologin av dentala sjukdomar."

Professor Ira Lamster, Redaktör på International Dental Journal