Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tandköttssjukdom och Graviditet

Graviditet har en grundläggande inverkan på den allmänna hälsan hos en kvinna och munhälsa kan också påverkas under graviditet.

Platshållaren

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.”

Världshälsoorganisationen, WHO

En kvinnas orala hälsa kan påverkas under graviditeten av olika anledningar, inklusive kronisk graviditetsillamående och ökad gingival blodtillförsel; vilket kan leda till gingivit och parodontit.

Samtidigt kan ett nedsatt immunförsvar, sänkt blodtryck samt trötthet orsakad av dålig sömn leda till sämre munhygienvanor, vilket ökar risken för periodontala sjukdomar.

Europeiska Federationen för periodontologi

Den Europeiska Federationen för Periodontologi uppger i ett uttalande att det har visat sig att en del orala bakterier kan via blodomloppet orsaka inflammatorisk och immunologiskreaktion som kan påverka fosters placentan

Resultat från klinska studier har visat att en del gravida kvinnor kan med fördel genomgå parodontalbehandling såsom depuration under andra hälften av graviditetsperioden.

Kliniska studier har kunnat konstatera samband mellan låg födelsevikt, prematur födsel och havandeskapsförgiftning samt parodontala sjukdomar hos modern. Dock kan det finnas olikheter i studieresultaten, t.ex. att det inte finns något samband alls. Detta kan troligitvis bero på studiedesign, antal deltagare i studien samt metod för att bedömma och klassificera parodontala sjukdomar.

Vad kan tandvårdsteamet göra?