jan. 03, 2022 - Minuts läsningMinuters läsning

Muntorrhet hos patienter

Innehåll

Fakta, forskning samt tips & råd vid muntorrhet

 • Muntorrhet kan ha negativa effekter på både sömn och den mentala hälsan
 • Muntorrhet är ett vanligt förekommande besvär hos många, speciellt hos äldre och multisjuka
 • Muntorrhet går inte att bota / finns inget särskilt botemedel

Muntorrhet kan vara en underliggande orsak till karies, nedsatt smaksinne, svårigheter att tugga och prata hos många patienter, speciellt äldre.

I den där artikeln kommer vi att titta på salivens roll, möjliga orsaker till muntorrhet, vanliga symptom samt behandling och hjälpmedel.

 

Produktserien GUM HYDRAL återfuktar munnen och ger omedelbar lindring


Beställ gratis prover på GUM HYDRAL

Kontakat oss för prover

Vad är salivens roll?

Saliv är byggt av 99% vatten, resterande är proteiner och elektrolyter. Salivens viktigaste funktion är att skydda slemhinnan mekanisk, kemisk och mot kyla och värme, men saliven är även viktig för  bearbetning av mat och smakupplevelser. Remineralisering av tandemaljen, antibakteriellt försvar, neutralisering av munnens pH samt att underlätta tal och nedsväljning av mat är salivens andra viktiga funktioner.

Vad är muntorrhet (xerostomi)?

Xerostomi, i vardagsspråk även kallad för muntorrhet är ett tillstånd då salivkörtlarna inte har sin normala funktion. Salivproduktionen är nedsatt, det finns ingen salivproduktion alls eller att salivens sammansättning har ändrats vilket gör att den inte har sin smörjande effekt som tidigare. Xerostomi beskriver patientens subjektiva upplevelse av muntorrhet. Ändrad produktion i salivkörtlarna är i sig ingen sjukdom, men ett symptom orsakat av exempelvis sjukdom eller en biverkning av läkemedel. Muntorrhet kan vara en dold faktor hos många patienter som uppmärksammas först när patienten uppvisar besvär/ har problem med [1]:

 • Fler kariesangrepp
 • Tandlossning
 • Svårigheter att tugga, svälja och prata
 • Nedsatt smakupplevelse
 • Störd nattsömn
 • Hosta
 • En kontinuerlig känsla av törst
 • Spruckna läppar
 • Rodnad blank tunga
 • Skummig saliv
 • Sköra munslemhinnor
 • Svampinfektion
 • Dålig andedräkt
 • Samt lättare att få lunginflammation

Man har börjat forska mer inom området muntorrhet och hur belastande xerostomi kan vara för individen. Det finns nya studier som visar vilken stor påverkan muntorrhet kan ha på livskvalitén och vilket lidande det kan innebära för den drabbade. Enligt en färsk studie [2] från University of Sheffield har muntorrhet en stor psykisk, känslomässig och social påverkan hos dem som lider av det.

Hur du kan hjälpa din patient?

Det finns ingen mirakelkur för att bota muntorrhet. Det är därför viktigt att försöka hjälpa patienterna med goda råd och tips så att de själva ska kunna förbättra sitt tillstånd.

Första steget för att kunna hjälpa patienten med muntorrhet är att hitta de bakomliggande orsakerna till problemet, såsom. patientens hälsotillstånd samt eventuella läkemedel innan man rekommenderar salivstimulering eller saliversättningsmedel. Det är väldigt viktigt med noggrann munhygien samt att undvika sötsaker. Tipsa patienten om att fukta munnen innan hen ska äta, det kan underlätta tuggandet för de med extrem muntorrhet. Det är också bra att  skölja munnen efter varje måltid.

Om patienten fortfarande har lite saliv-produktion kan man försöka stimulera den genom tuggning, t.ex tugga tuggummi. Akupunktur kan också vara ett sätt att stimulera salivkörtlarna. Till patienter som lider av extrem muntorrhet finns olika saliversättningsmedel som man kan testa, behovet är olika hos olika individer. Om hjälpmedlet innehåller fluor bör man tänka på den totala fluormängd som patienten får i sig, så att man undviker en överdosering av fluor.

I GUMs sortiment finns en hel serie som kan hjälpa den torra munnen. I GUM HYDRAL-serien hittar du GUM HYDRAL Återfuktande spray och GUM HYDRAL tandkräm, en special framtagen serie som är både fuktgivande och reparerande.

Muntorrhet kan vara ett svårt tillstånd för många patienter, även om det inte finns något botemedel så lär sig tandvården mer om problemet och vilka hjälpmedel som finns. Genom information och rekommendation av rätt hjälpmedel stödjer du din patient och lämnar inte hen ensam.

GUM HYDRAL återfuktande gel är en lösning som är bekväm och lätt att använda.

Har du specifika frågor om produkten, behöver du provexemplar eller vill du lägga en beställning?

Kontakta gärna din lokala GUM representant så hjälper de till!

 

Kontakta oss

Vanliga orsaker till muntorrhet:

Det finns olika underliggande orsaker till muntorrhet vilket gör att det ibland kan vara svårt att hitta rätt hjälpmedel. 

Några av de vanligaste orsakerna till muntorrheten är:

 • Vätskebrist
 • Läkemedelsbiverkningar
 • Autoimmunsjukdom som: Sjögrens sjukdom
 • Stress & ångest
 • Hög ålder
 • Rökning
 • Strålning mot huvud och hals
 • Diabetes
 • Munandning
 • Sömnapné

Hjälp din patient att förstå sig på muntorrhet

Det är viktigt att tandvårdspersonalen kommunicerar med patienterna på rätt sätt och förklarar riskerna som muntorrhet kan ha utan att skapa för stor oro hos patienten.Trots problemets stora utbredning finns det en hel del missuppfattningar kring muntorrhet. Problemet kan vara välbekant för patienten men ändå kanske missförstått på grund av att problemen kommer smygande.

Patienten ska få rätt information om sin munstatus och vilka symtom man kan få vid muntorrhet. Det är också av stor betydelse att patienterna förstår riskerna som detta tillstånd kan innebära för dem. Tänk på att olika individer tar emot information på olika sätt, en patient som redan lider av ångest ska inte belastas med mer oro, men ändå få information kring vad som är viktigt att tänka på vid muntorrhet.

Vad säger de senaste studierna/forskningen om muntorrhet?

University of Sheffield har publicerat den senaste studien som har undersökt länken mellan muntorrhet och hälsoproblem. The National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) var först ute med studie om Sjögrens Syndrom [3], en autoimmun sjukdom som drabbar bland annat salivkörtlarna och leder till extrem muntorrhet. NIDCR försöker hitta ett sätt att behandla inflammationer orsakade av salivbrist samtidigt som man försöker kartlägga den underliggande genetiska bakgrunden till utvecklingen av Sjögrens syndrom.

Även om det finns tydliga tecken på muntorrhet händer det att det sätts fel diagnos, t.ex. Burning mouth syndrom (BMS) som kan misstas för muntorrhet. BMS har symptom såsom en brännande känsla på till exempel tungan, men även känslan av muntorrhet och en ändrad smakkänsla.

Med åldern brukar salivssammansättningen och dess mängd ändras och därför är muntorrhet hos äldre personer vanligare [4]. Biverkningar av mediciner med antikolinergiska effekter, vätskebrist, sjukdomar som diabetes samt strålbehandling kan vara andra vanliga orsaker till muntorrhet hos många individer.

Enligt en tvärsnittsstudie [5] om personer med Xerostomi, så visar det sig att personer med muntorrhet dricker mer i syfte att kunna svälja föda jämfört med dem utan. Det finns en hel del läkemedel som har muntorrhet biverkning, vilken kan förvärras i vissa fall av koncentration och kvantiteten av läkemedlet.


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.