apr. 13, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Den gröna tråden

Vårt gröna hjärta värnar om människors hälsa och miljön. Hållbarhet är lika viktigt för oss som att bidra till att människor får bättre munhälsa. Här berättar vi om några konkreta åtgärder vi genomfört hittills och hur vi går vidare på den gröna stigen mot hållbarhet.

Innehåll

100% grön energi i tillverkningen

Sunstar Interbros anläggning i natursköna Schwarzwald satsar på hållbarhet och en miljömedveten produktion. I tillverkningen av GUM® SOFT-PICKS® används bara sol- och vattenkraft. Det är vi stolta över. Egna solceller producerar i dagsläget ca 15% (670 kWp) av den energi som behövs i produktionen. Dessutom planerar vi att bygga ytterligare en anläggning med solceller som kommer kunna leverera ca 700 kWp. Det är ett av våra viktigaste hållbarhets-projekt just nu, säger Hannes Hauser, inköps- och logistikchef på Sunstar Interbros i Tyskland. Vattenkraft som utvinns i alperna står för ca 85% av den totala energiförbrukningen. Exempelvis återvinns värmen från produktionen på ett effektivt sätt, och merparten av leverantörerna är lokala, det sparar både transporter och hjälper till att säkerställa den höga kvaliteten på GUM SOFT-PICKS.

Klimatavtrycket har minskat med 30% på två år

Det medvetna valet att bara använda grön energi i tillverkningen av GUM SOFT-PICKS är ett stort kliv i rätt riktning mot klimatneutrala produkter. På bara två år har vår tyska anläggning Sunstar Interbros GmbH reducerat sitt koldioxid-utsläpp med 30%. Lokala leverantörer används så långt det är möjligt, för att även minska CO2-avtrycket inom logistiken.

” Reducing CO2 footprint is one of the main topics concerning our standard ISO 14001 (environment management). We developed and implemented KPI´s to trac and monitor carbon footprint. We also look for local suppliers to reduce carbon footprint in logistics where possible. Reduce CO2 means also reducing material. This is still the biggest part of CO2 emitter. Since 2020 Interbros uses only green electricity.” Hannes Hauser, Interbros

Samarbete med Climate Partner

Sunstar Interbros GmbH mäter produktionsanläggningens klimatavtryck i samarbete med Climate Partner. De erbjuder ett komplext kalkyleringsverktyg, som ser till hela kedjans klimatavtryck. I vår strävan mot koldioxidneutral produktion är det viktigt med mätbara mål, och det möjliggör Climate Partner. Effektiviseringsåtgärder i tillverkningen hos Sunstar Interbros GmbH hjälpte till att reducera klimatavtrycket med 30% från 2019 till 2021. Arbetet med att reducera utsläpp och energiförbrukning fortsätter, för en ännu mer hållbar produktion. 


Naturliga ingredienser och förpackningar av återvunnet material   

I vår produktutveckling strävar vi efter nya, hållbara och effektiva produkter som främjar munhälsan. Den ekologiskt och veganskt certifierade fluor-tandkrämen GUM BIO innehåller 99% naturliga ingredienser och ger ett effektivt skydd mot karies. GUM SOFT-PICKS förpackningar är tillverkade av 80% återvunnet material, och mellanrumsstickorna kan återvinnas.

Hållbara material

Sunstar strävar efter att använda mer miljövänliga alternativ till plast. Men alternativen som kan verka miljövänliga, är nödvändigtvis inte mer hållbara ur ett cirkulärt perspektiv. Ett exempel kan vara att tillverkning, transport och återvinning av vissa biobaserade material kräver mer resurser jämfört med plast. Därför är det viktigt att se till produktens totala livscykel. Det är positivt att utvecklingen av alternativa material till plast går framåt och vi följer marknaden noggrant.

Tillsammans för framtiden

Vi fortsätter vår resa mot en ännu mer hållbar produktion och hållbara produkter. Exempelvis testar vår tyska produktionsanläggning årligen flera nya biobaserade och biologiskt nedbrytbara material. Det är en viktig process, men det är också viktigt att vi säkerställer den höga kvaliteten och den överlägsna rengöringseffekten hos GUM SOFT-PICKS. Därför är vårt hållbarhetsarbete holistiskt och långsiktigt. För oss är det lika naturligt att vårda naturen som munnen. Låt oss göra det tillsammans.Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.