mars 18, 2021 - Minuts läsningMinuters läsning

Approximal rengöring: Allt för att öka patientföljsamheten

De flesta patienter, speciellt de som regelbundet besöker tandvården, informeras om vikten av interdental rengöring. 

Innehåll

Tyvärr lyckas inte alla patienter att uppfylla förväntningarna i samband med de kliniska rekommendationerna. Varför är följsamheten så låg för så många av våra patienter, och vad kan vi göra för att ändra på detta?

 

Problemet är att detta inte bara handlar om mekanisk rengöring i munnen, utan berör människor med egna vanor, önskemål och personligheter. Dagens patienter vill samarbeta med sin tandläkare/ tandhygienist och samtidigt vilja vara delaktiga i att ta beslut, de vill inte bli ”tillsagda” vad de ska göra utan vill vara med och bestämma. Via en bra konversation och ömsesidig förståelse kan vi möjliggöra att patienterna förstår vikten av en god munhälsa. Genom att ge bra instruktioner, praktiskt stöd samt rekommendationer av lättanvända interdentala hjälpmedel kan vi hjälpa dem med nya munvårdsrutiner: ”simplicity drives adoption”.

Hjälp dina patienter att förstå både riskerna och de professionella instruktionerna

Kommunikationen kan ibland vara en svår balansgång när man, som tandvårdspersonal, pratar om risker och förebyggande åtgärder med patienter. 

Vissa kan ha svårt att förstå och komma ihåg information om t.ex. risker [1]. Många har benägenhet att vara orealistiska optimister, ”jag kan väl inte vara i riskzonen” kan de tänka, eller ” bra tänder har vi alla i släkten så jag behöver inte vara orolig”.

För dessa patienter behöver vi höja insatserna genom att kommunicera riskerna på ett effektivare sätt, vilket ska leda till bättre kunskap och medvetenhet samt en ökad beslutsamheten hos dem.

Ofta kan patienter överbelastas med information och informations upprepningar [2]. I en tvärsnittsstudie som man gjorde på patienter via ett patientformulär kunde man konstatera att patienterna många gånger inte kunde minnas så mycket av det råd de fick av tandvården och det de hade kommit överens om, medan tandvårdspersonal trodde att de hade diskuterat klart med patienten.

Här kommer några praktiska tips & råd:

 • Lyssna på patienter med empati och förklara på ett sätt att patientens förväntningar uppfylls samt så att hen enkelt kan förstå det du förklarar.
 • Använd dig av visuella hjälpmedel så som infografik på ett bra sätt. Forskare har funnit att användning av den här typen av hjälpmedel kan hjälpa patienten att förstå bättre [3].
 • Rutinmässiga, grundliga och regelbundna undersökningar av patienten för att sen ge anpassad information om risker, råd och rekommendationer samt för att detta ska bli mest relevant för just den patienten.
 • Låt patienterna veta att utan interdental rengöring kommer de att utveckla gingivit. Vid behov tveka inte att försiktigt avfärda orealistisk optimism.

Viktig med användarvänligheten: enkelheten är avgörande

Det behövs mer forskning om metoder för att etablera och förbättra följsamheten hos patienterna i hälsofrämjande syfte [4] men man vet redan att användarvänlighet är ett avgörande område.

"Teknik antagande modeller" har visat att det är viktig med användarvänligheten, om något inte är lätt att använda kan den positiva inställningen till produkten gå förlorad [4] [5]. Man väljer inte en produkt bara för att den är bäst utan även för att den är lätt att använda samt att den passar ens livsstil. Därför kan man ibland inte få det bästa resultatet när man, som tandvårdspersonal, försöker lära patienterna ” ideala munvårdsrutiner”. Det kan helt enkelt bero på att det är för svårt för patienten att genomföra. 

Chansen att lyckas uppnå bättre resultat med patienterna är mycket större om man börjar med en enkel nivå och avancerar den uppåt steg för steg. Tandvårdspersonalen kan fungera som instruktörer för sina patienter, uppmuntra till förbättringar inom specifika områden och ha en målsättning som är lätt att uppnå. Det är viktig att patienten bli rekommenderade hjälpmedel som är anpassad för hens behov samt att det passar patienten, det vill säga patienten kan och vill använda den/dem.

Man får medhåll från EFP, de första kliniska riktlinjer från EFP som offentliggjordes 2020 [6] och de säger:

 1. Tandvårdspersonal bör ha ett skräddarsytt hjälppaket för sina patienter där både de bästa hjälpmedel och metoder ska vara kompetensanpassade för just den aktuella patientens behov och preferenser, eftersom patienternas acceptans är avgörande för långvarig användning.
 2. Antalet hjälpmedel ska vara begränsade och patientens behov och möjligheter att hantera dessa hjälpmedel ska ha tagits hänsyn till. För att nå detta mål måste man kunna finna kompromisser.

Vill du veta mer om de senaste bevisen om följsamhet när det gäller interdental rengöring och hur användarvänlighet leder till bättre följsamhet? Titta gärna på vår Virtual träningsklipp om ”Interdental rengöring för att förebygga och behandla tandköttssjukdomar”:  Modul 4 om följsamhet.Du kan också ladda ner vårt samlade bevismaterial "Interdental rengöring för att förebygga och behandla tandköttssjukdomar:Främja patientens självstyrning  

Ramsey vid University of Washington i Seattle har gjort ett översiktsarbete av befintliga artiklar rörande problemen om dålig följsamhet när det gäller munhygiensrutiner hos patienter genom att tillämpa principerna för självstyrning [7].

När patienter uppmanas att påbörja en ny munhygiensrutin ska det sättas upp ett mål. Patienten ska även kunna reglera sina vanor för att uppnå målet. Inom tandvården syftar beteendereglering, även kallad "självreglering", på patientens förmåga att hantera sin uppmärksamhet för att uppnå sitt munhygienmål.

Ramsey förklarar att självreglering kräver:

 • Att sätta upp ett realistiskt målbeteende och se till att personen har förmågan att uppnå målen.
 • Att ha förmågan att reglera sitt eget beteende.
 • Ha tillräcklig motivation för att säkerställa beteendemässiga justeringar.
 • Att tillämpas på approximal-rengöring. Vi kan utnyttja Ramseys sätt för att hjälpa patienter att ändra sitt beteende genom att:
 • Rekommendera lättanvända hjälpmedel så att patienten kan använda dem enkelt och bekvämt.
 • Enkla munhygiensrutiner och därefter utveckling och progress uppnås steg för steg.
 • Uppmuntra patienter att ställa in en specifik tid på dagen då de kommer att öva approximalrengöring, till exempel på kvällen, så att de bättre kan kontrollera hur framgångsrikt deras beteende är.
 • Uppföljning av patienter på varje besök: fråga om deras upplevelse och kommenterar deras framsteg. Ramsey påpekar att vetskapen om att man observeras eller kontrolleras i sammanhanget kan motivera beteendeförändringar.
 • Rekommendera nya modeller av hjälpmedel, för rengöring mellan tänderna, till exempel smaksatta tandstickor. Ramsey påpekar att ”nyhets effekten” kan vara till hjälps, att använda senaste hjälpmedel kan öka motivationen.

Introducera munhälsa via ”lätta användarvänliga metoder”

Så hur kan vi utnyttja användarvänlighet för att förbättra följsamheten till den dagliga munhygiensrutiner? Och hur kan vi göra detta på ett enkelt sätt med stöd av de befintliga bevisen?

Sunstar GUM® har utvecklat ett enkelt upplägg för tandvårdspersonal för att hjälpa de att bättre lyckas med patientsrekommendationer.

Detta tillvägagångssätt uppmuntrar tandvårdspersonalen att ta hänsyn till patientens vilja och motivation, och inte bara den parodontala hälsotillståndet. Vilket leder till att vi kan hitta smartare lösningar för just den aktuella patienten, som kan uppfylla hens behov bättre.

Så hur fungerar ”den användarvänliga stegen” för ett bättre munhälsa?

 1. Bedöm patientens munhälsotillstånd.
 2. Ta hänsyn till patients nuvarande beteende/vanor, vad använder patienten för närvarande? Endast tandborste? Tandborste och oregelbunden interdental rengöring?
 3. Bedöm din patients motivation: är det låg, normal eller normal till hög?
 4. Har din patient något hinder? Hur är hens fingerfärdighet?

När du har gjort denna bedömning genom patientsamtal rekommenderar vi en tvåstegsmetod för att långsam höja din patients motivation samt munhälsotillstånd. Till din hjälp finns vår "munhälso-användarvänliga stege" som du kan använda för att öka följsamheten hos din patient.

För de mest tveksamma, mindre motiverade patienter, oavsett periodontal hälsotillstånd rekommendera alltid gummitandstickor (GTS) för rengöring mellan tänderna, om det passar utrymmen mellan tänderna. Det har visat sig att (GTS) är effektiva samt enklare att använda än MRB (läs om det i vår blogg artikel). GTS föredras av de flesta patienter eftersom de är lätta att använda och orsakar färre repor på tandköttet [8]. För patienter som verkligen saknar motivation kan man kanske välja gummitandstickor med mintsmak.

Du kan rekommendera gummitandstickor med gott samvete till nästa alla dina patienter eftersom dem är både enkla att använda och har god plackborttagnings effekt samt att dem är förknippat med hög följsamhet hos patienterna [8] [9]. Bra utgångsläge för att steg för steg klättra på munhälsostegen! 

Hos patienter med parodontit bör användning av GUM TRAV-LER® MRB rekommenderas, och kan antingen rekommenderas i en senare skede, d.v.s. efter att man har testat gummitandstickor, eller i kombination med tandstickor, så att främja interdental rengöring både hemma och när man är på språng.

Vill du uppdatera dig mer på de senaste bevisen om följsamhet vid interdental rengöring, och hur användarvänligheten kan leda till bättre följsamhet? Titta på vår Virtual träningsklipp  "Interdental rengöring för att förebygga och behandla tandköttssjukdomar”: Modul 4 om följsamhet.Du kan också ladda ner vårt samlade bevismaterial "Interdental rengöring för att förebygga och behandla tandköttssjukdomar.För bättre följsamhet bör man komma ihåg:

 1. Förstå riskerna. Låt din patient veta att "förlora tänder är inte oundvikligt" och kan förebyggas med god munvård. Interdental rengöring ska alltid vara en del av ekvationen, i alla skeden av livet.
 2. Underlätta självstyrningen. Tänk på patientens belöning, börja med en enklare uppgift. Vi vet att patienter älskar att se eller känna hur mycket duktiga de är. Att använda tandsticka efter en måltid kan vara en bra utgångspunkt. Patienter söker ditt godkännande så låt dem veta att du ser fram emot att höra om deras erfarenheter/ upplevelse om interdental rengöring under deras nästa besök.
 3. Rekommendera lättanvända interdentalhjälpmedel som är stimulerande för patienten. Enligt EFPs riktlinjer från 2020 rekommenderas att antalet hjälpmedel för behandling av parodontit ska vara begränsade och patientens acceptans ska vägas in vid långvarig användning [7]. Därför är lättanvända gummitandstickor ett bra alternativ för de flesta medan GUM TRAV-LER mellanrumsborstar är ett bättre alternativ för patienter med parodontit.

 

Sammanfattningsvis lyssna på dina patienter med empati och ge rekommendationer som de finner lätt / möjligt att genomföra. Genom att gör detta på ett rådgivande sätt får du nöjda och friska patienter vilket leder även till att din verksamhet växer, grunden för allt detta är en god patientkommunikation [10].

[1] Asimakopoulou K., Rhodes G, Daly B “Risk communication in the dental practice” British dental Journal, Volume 220, No 2, Jan 22 2016.

[2] Misra S1, Daly B, Dunne S, Millar B, Packer M, Asimakopoulou K. “Dentist-patient communication: what do patients and dentists remember following a consultation? Implications for patient compliance” Patient Prefer Adherence. 2013 Jun 17 2013.

[3] Stubenrouch FE, Baumann M, Legemate DA, Ubbink DT,  A Web-Based Application to Communicate Benefits and Risks of Surgical Treatments. Surg Technol Int. 2017 Jul 25;30:31-37.

[4] https://www.researchgate.net/publication/228294817_Beyond_Technology_Acceptance_Understanding_Consumer_Practice

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model

[6] Sanz M, Herrera D, Kebschull M, et al; On behalf of the EFP Workshop Participants and Methodological Consultants. “Treatment of stage I–III periodontitis—The EFP S3 level clinical practice guideline”. J Clin Periodontol. 2020;47:4–60. 

[7] Ramsay DS. «Patient compliance with oral hygiene regimens: a behavioural self-regulation analysis with implications for technology». Int Dent J. 2000.

[8] Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE.  Int J Dent Hyg 2018.

[9] Graziani F,  Int J Dent Hyg 2018.

[10] Patient Communications: A Guide for Dentists, Alberta Dental Association and College, Nova Scotia Dental Association (NSDA) Canada.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.