maj 22, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Approximal rengöring - förebygger och behandlar gingivit och parodontit 

Tandköttssjukdomar är ett stort problem över hela världen. Därför är det så viktigt med preventiva och behandlande åtgärder. 

Innehåll

Mekanisk borttagning av plack, tandborstning i kombination med approximal rengöring, är effektiva åtgärder för att både förebygga och behandla gingivit och parodontit. Studier tyder på att många patienter föredrar mellanrumsborstar och gummitandstickor för att göra rent mellan tänderna, och att daglig användning av gummitandstickor och mellanrumsborstar ger effektiva resultat och en förbättrad munhälsa. 

Gingivit drabbar upp till 90% av världens befolkning, och parodontit uppemot 50% av alla vuxna. Inflammationer i munnen påverkar människors livskvalitet. Dessutom visar studier att risken för vissa sjukdomar ökar; såsom diabetes och hjärt-kärl-sjukdomar.

Läs mer om de intressanta resultaten från flera studier kring approximal rengöring för att förebygga och behandla gingivit och parodontit. Faktabladet finns tillgängligt på svenska och engelska och du kan ladda ner det nedan. "Approximal rengöring för att förebygga och behandla tandköttssjukdomar, baserat på bevis"[1].” 


Effekten av approximal rengöring

Den gingivala inflammationen minskar efter bara en veckas användning hos patienter med gingivit som använder mellanrumsborstar eller gummitandstickor, visar studier. Hos patienter som kombinerar tandborstning med approximal rengöring är effekten en signifikant minskning av plack mellan tänderna, jämfört med enbart tandborstning.    


Mellanrumsborstar och gummitandstickor ger resultat visar vetenskapliga studier

Eftersom det finns en uppsjö av artiklar, studier och forskningsprojekt kring approximal rengöring har vi sammanställt resultaten i en rapport. Det vi har tagit fasta på är den evidensbaserade litteraturen. Flera studier jämför olika metoder för approximal rengöring. Till exempel jämförs effekten av tandtråd med effekten av att använda mellanrumsborstar eller gummitandstickor. Resultaten är intressanta då de visar att patienterna föredrar mellanrumsborstar eller gummitandstickor framför tandtråd, samt att det är hjälpmedel som ger bättre resultat i studierna. För att få en bättre förståelse och följsamhet hos patienten kan det hjälpa att berätta om olika metoder för approximal rengöring. Det kan också underlätta att visa hur effektivt dessa hjälpmedel tar bort plack mellan tänderna, att visa evidensen.

"Att sammanfatta bevisen bidrar till att överbrygga klyftan mellan läkare och patienter", säger Mariano Sanz

Här kan du se vår Virtuella träning - Modul 1 "Interdental rengöring: befintliga bevis" som innehåller intervjuer av Prof. Graziani.




Riktlinjer för behandling av parodontit

European Federation of Periodontology (EFP) har publicerat formella evidensbaserade riktlinjer för behandling av Parodontit [2]. Riktlinjerna går ut på att anpassa tandvården beroende på den enskilda patientens diagnos. Avsikten är att hjälpa tandvårdspersonal att ge bästa möjliga förebyggande och terapeutiska behandling till sina patienter, beroende på stadie och svårighetsgraden av parodontit.

Individuell tandvård för ökad följsamhet

För att förebygga tandköttssjukdomar är patientens dagliga mun- och tandvård det viktigaste arbetet. Därför är det viktigt att guida patienten att hitta sin egen munvårdsrutin och produkter som hen tycker om att använda. När patienten hittar munvårdsprodukter som passar och är enkla att använda ökar patientföljsamheten. I vår rapport hittar du en sammanfattning av betydande studier kring approximal rengöring. Resultaten visar tydligt att mellanrumsborstar och gummitandstickor är de effektivaste hjälpmedlen för approximal rengöring i förebyggande och behandlande av tandköttssjukdomar.

Ladda ner rapporten nedan: 

[1] “Interdental cleaning to prevent and treat gum disease: state of the evidence“ An Oral Health White Paper Series | N°2, © Sunstar Europe Sàrl Sunstar Professional, version2, Feb 2020.

[2] https://doi.org/10.1111/jcpe.13290

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.