Orala sjukdomar och allmän hälsa


Arkeologiska bevis har visat att behandling av munsjukdomar och lagning av skadade tänder har ansetts vara prioriterat i den mänskliga sjukvården i tusentals år.


”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.”

Världshälsoorganisationen, WHO


Arkeologiska bevis har visat att behandling av munsjukdomar och lagning av skadade tänder har ansetts vara prioriterat i den mänskliga sjukvården i tusentals år.

Detta gäller förstås i allra högsta grad även i vår moderna tid. Utvecklingen inom tandvården när det gäller utrustning, teknik samt forskning har varit exponentiell, trots dessa stora framgångar står tandvården/vården inför stora utmaningar när det gäller behandling av patienter med kroniska inflammatorisk- samt parodontala sjukdomar.

Kroniska sjukdomar

Parodontala sjukdomar har identifierats som några av de vanligaste infektionerna hos människor runt om i världen. Samtidigt har upptäckter i parodontologi och bakteriologi avslöjat kritiska samband mellan munhälsa och allmänhälsa.

Allmänna hälsotillstånd associerade med parodontala sjukdomar inkluderar:

- Cancer
Diabetes
Hjärtsjukdom
Hypertoni
Fetma
- Graviditets komplikationer som kan leda till prematur födsel och/eller låg födelsevikt

Utbilda den professionella tandvården

Organisationer såsom EFP (den Europeiska Federationen för Parodontologi) främjar förebyggande, tidig diagnos och effektiv behandling av parodontala sjukdomar genom att uppmärksamma hela tandvårdsteamet att öka medvetenheten om sambanden mellan olika systemiska sjukdomar.

Detta uppmuntrar tandvården och vården att agera tillsammans i syfte att öka medvetenheten om sambandet mellan munhälsan och allmänhälsan samt dess effekter för både individen och för samhället i stort.

 

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.