Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Halitosis

I 90% av fallen har halitosis sitt ursprung i munhålan och det är på grund av ansamlingen av anaeroba bakterier på tänderna och tungan. Dess effekter är negativa på både sociala samt psykologiska nivåer och kan leda till låg självkänsla samt självförtroende hos patienterna. Vårt GUM® HaliControl®-sortiment avlägsnar bakterierna som orsakar dålig andedräkt. Genom att fånga och neutralisera de luktproducerande föreningarna och hämma deras bildning ger det omedelbart en fräsch och frisk andedräkt med långvarigt skydd.

 

Sunstar GUM - Solution - <b>Halitosis</b>