dec. 07, 2022 - Minuts läsningMinuters läsning

Tillsammans på Swedental 2022

Vilken succé Swedental 2022 var med nästan 10.000 besökare! På utsidan kunde besökarna njuta av novembersolen, och på insidan kunde de ta del av många intressanta föreläsningar på Riksstämman och produkter för tand- och munvård hos 160 utställare. Det var full fart i GUMs monter där alla säljare var på plats och presenterade produkter för bättre munhälsa.

Innehåll

Förbättrad munhälsa ger ökad livskvalitet

En av programpunkterna på mässan var: ”Munhälsa i samverkan – Tandhygienisten utanför tandvårdskliniken”, ett mycket intressant seminarie med fokus på att kunna ge alla en bra tandvård, även de som har svårt att komma till tandklinik. Framförallt har det varit en utmaning att nå ut till alla med bra tandvård under Covid-pandemin. Digitala vårdmöten och digital konsultation med tandvården har underlättat för många äldre att sköta sin munhälsa. God samverkan mellan tandhygienister och personal inom äldrevården, exempelvis MAS (medicinskt ansvarig sköterska) är också viktiga faktorer för förbättrad munvård hos äldre personer. Det möjliggör ett förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldres munhälsa. När munhälsan är god ökar även livskvaliteten, man vågar prata och man vågar skratta. 

Moderator på seminariet var Yvonne Nyblom. Talare var: Jessica Persson, Jessica Friberg, Catharina Hägglin och Elisabeth Söder

Parodontal ohälsa ökar – god samverkan krävs

Parodontit är ett sjukdomstillstånd som kräver behandling, och det finns också ett tydligt samband mellan parodontit och allmänhälsa. Därför krävs särskilt god samverkan mellan alla inom tandvården. Detta ämne togs upp på seminariet ” Vi behöver skapa bättre parodontalvård – tillsammans”. Den åldrande befolkningen är en utmaning för vården och för den orala hälsan, inte minst för att insatserna för egenvård sjunker med patientens ålder. Det blir också svårare att motivera kostnaderna för mun- och tandvård hos äldre. Idag lider ca 40% i åldern 30-85 år av parodontala sjukdomar. Den parodontala ohälsan ökar dessutom hos personer som är över 30 år. Därför är det viktigt att öka medvetenheten kring sjukdomen, exempelvis genom patientinformation och utbildning om behandling av parodontit. Det är av extra stor vikt att patienterna inser att egenvård behövs för att behandla parodontit, och här kan motiverande samtal ha stor betydelse. Tillsammans kan personal inom tandvården hjälpa parodontit-patienter på ett bra sätt, och för förbättrad munhälsa.

Moderator på seminariet var Björn Klinge. Talare var: Anna Bogren, Anna Liss, Kristina Edman och Ann-Marie Roos Jansåker


GUM – tillsammans för bättre munhälsa

I GUMs monter sprudlade glädjen och entusiasmen över att presentera lösningar för bättre munhälsa. Rekordmånga besökare kom till GUM både för att träffa våra representanter och för att ta del av produktnyheter och erbjudanden. Exempelvis presenterade säljarna den nya batteritandborsten GUM® SONIC DAILY och den nya fräscha mellanrumsstickan GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX MINT. Unikt med GUMs produktsortiment är helhetslösningen, det finns alltifrån förebyggande produkter för mun- och tandvård till avancerad munvård såsom populära produktserien GUM® PAROEX® - som innehåller klorhexidin och som smakar gott. Hela sortimentet presenterades på Swedental av GUMs erfarna representanter som tillsammans täcker hela Sverige. Apropå erfaren, visste du att GUM fyller 50 år i Sverige i år? Och Sunstar, koncernen som GUM ingår i, fyller 90 år 2022. Med gedigen erfarenhet och kompetent personal arbetar GUM för bättre munhälsa i hela världen. Tillsammans med tandvården.

Har du specifika frågor om våra produkter, vill du beställa provexemplar eller lägga en beställning? Kontakta gärna din lokala GUM representant så hjälper de till!