jan. 09, 2019 - Minuts läsningMinuters läsning

Perio Link Natten

Stiftelsen SUNSTAR firade Perio Link Natten (The Perio Link Night) den 22 juni i Amsterdam, parallellt med EuroPerio9 kongressen, för att fokusera på hur oral hälsa påverkar hela kroppen.
Innehåll

Dålig munhälsa är rapporterat att påverka prestationen av elitidrottare och denna grupp är samtidigt mer benägna att utveckla orala hälsoproblem på grund av bland anant högre sockerintag och intensiv träning. Oral hälsa kan därför ses som akilleshälen på elitidrottare. Beträffande detta förhållande har SUNSTAR Stiftelsen dedikerat sig till att främja bättre oral hälsa bland populationen för att förbättra deras allmänna välbefinnande. Det firades i den första upplagan av 'Perio Link Natten', ett event som fokuserade på hur oral hälsa påverkar hela kroppen i allmänhet och i synnerhet prestandan hos elitidrottare. 

Detta evenemang hölls den 22 juni 2018, från 18.30 till 22.00 på A'Dam Tower i Amsterdam. Perio Link natten inleddes med en diskussion ledd av en panel av experter på hälsovård samt sport och följt av tal av Paul Boom, Chief Dental Officer, Nederländska Ministeriet för Hälsa, Välfärd och Idrott. Efter det presenterade prof. Robert J. Genco, Framstående Professor i Oral Biologi, Parodontologi och Mikrobiologi, cermonin för World Perio Research Award, de bästa rapporterna om parodontala sjukdomar samt det första Perio Link Award. Kvällen avslutades sedan med mingel och middag.