aug. 13, 2021 - Minutts lesetidMinutters lesetid

Tannkjøttsykdom og Diabetes

I tillegg til hjertesykdommer, hypertensjon og uønskede graviditetsutfall, er diabetes en systemisk sykdom koblet til periodontal sykdom.

Innhold

“The connection between oral health and systemic health is bidirectional; systemic illnesses, especially metabolic disorders, affect oral health, and it appears that oral health may affect systemic health.”

(Diabetes Mellitus: hensyn for tannbehandling 
Srividya Kidambi og Shailendra B. Patel J er bulk Assoc 2008 139; 8-18S)

Munnhelse og generell helse påvirker hverandre gjensidig, ifølge mange studier som er gjort på dette området, inkludert sammenhengen mellom tannkjøttbetennelse/periodontitt og hjerte- og karsykdommer, demens, premature babyer, revmatisme og type 2 diabetes. I Sverige har ca. 4 % av befolkningen diabetes og ca. 90 % av disse har diabetes type 2, Diabetes mellitus 2 (DM2). 

Fakta om diabetes og munnhelse 

– Personer med diabetes type 2 som har komplikasjoner, lider ofte av munntørrhet som fører til karies. Årsaken til dette er i hovedsak lav/redusert spyttstproduksjon og høyt blodsukker, men også bivirkninger av legemidler.

– I dag har forskning kunnet vise at pasienter med periodontitt har større risiko for å lide av diabetes type 2. Periodontitt og type 2 diabetes kan ha en gjensidig effekt på hverandre, derfor er det utrolig viktig at personer med periodontitt er informert om risikoen som periodontitt kan medføre og tilbys nødvendig behandling for å forebygge fremtidige problemer. 

– Avhengig av alvorlighetsgraden av den periodontale sykdommen, er det mer sannsynlig at pasienter med diabetes type 2 får komplikasjoner med sin diabetes. 

– Behandling av periodontitt hos personer med type 2 diabetes har vist seg å kunne påvirke glukosenivået på en positiv måte og føre til en reduksjon av HbA1c med cirka 4,4–7,0 mmol/mol. 

– Personer med høyt blodsukkernivå har mye større risiko for å utvikle en soppinfeksjon i munnen 

– candida-overvekst i munnen.

Vi har laget et faktaark der vi ser nærmere på periodontale sykdommer og gjennomgår toveissammenhengen mellom diabetes type 2 og periodontitt. Du kan laste ned faktaarket på engelsk nedenfor.


European Federation of Periodontology (EFP) har foreslått retningslinjer for tannlege for behandling av periodontale sykdommer i kombinasjon med systemiske sykdommer:

Forhindre

  • Tannlegens proaktive rolle er viktig for å forhindre visse diabetesrelaterte komplikasjoner. 

  • Det er viktig med undersøkelse og diagnostisere periodontale sykdommer hos alle pasienter med type 2 diabetes.

  • Tannhelsetjenesten bør ved hjelp av pasientregisteret både i tannhelsetjenesten og helsevesenet gruppere pasienter med høy risiko for diabetes type 2. Tannpleien skal kunne henvise pasienter med udiagnostisert diabetes, som har symptomer/tegn på mulig diabetes, til helsevesenet for videre vurdering. 

  • Pasienter med diabetes type 1, type 2 og svangerskapsdiabetes (GDM) bør få en grundig helsevurdering, som inkluderer en omfattende periodontal undersøkelse. Selv om periodontitt ikke er diagnostisert i utgangspunktet, anbefales en årlig undersøkelse.

Tilfeldig utvalgte kliniske studier har kunnet vise at ikke-kirurgisk periodontittbehandling kan gi en betydelig reduksjon i HbA1c-verdi på ca. 0,4 %, etter tre måneder. Selv om denne reduksjonen ikke er så stor, kan den spille en stor rolle i langsiktige diabetesrelaterte komplikasjoner hos type 2 diabetespasienter. Behandling av periodontitt og forebyggende tiltak, kan ha en effekt på blodsukkernivået som tilsvarer effekten av enkelte legemidler. Derfor anbefaler helsevesenet at pasienter med diabetes i disse tilfellene henvises til tannelsetjenesten. 

En nøye munnhygienesjekk og en riktig støttende behandling kan bidra til et stabilt og kontrollert blodsukkernivå og dette kan i seg selv hjelpe tannlegepersonalet til å forutsi effekten av en riktig og regelmessig sjekk og behandling. 

Diabetespasienter med tydelige tegn eller symptomer på periodontitt, inkludert løse tenner som ikke er assosiert med traumer og/eller gingivitt eller gingival sårdannelse, krever umiddelbar periodontal evaluering. 

Ifølge anbefalinger bør helsevesenet henvise personer med diabetes som har økt risiko for forverret munnhelse eller pågående periodontal sykdom til tannhelsetjenesten for forebyggende tiltak.

  • Opplæring i oral helse bør gis av tannhelsepersonell til alle pasienter med diabetes
  • Pasienter med diabetes bør informeres om at periodontal sykdomsrisiko er økt ved dårlig kontrollert diabetes
  • Pasienter bør informeres om at hvis de lider av periodontal sykdom, kan deres glykemiske kontroll være vanskeligere å håndtere, og de har høyere risiko for diabetiske komplikasjoner som kardiovaskulær og nyresykdom

Du kan også være interessert i de nyeste fakta, statistikk og ny forskning i Xerostomia hos pasienter

Relaterte artikler