Kræft


Gennem de seneste år har vigtige epidemiologiske studier identificeret en sammenhæng mellem parodontale sygdomme og risikoen for at udvikle kræft. I dette afsnit ser vi på de mest betydningsfulde undersøgelser.


Forskningen omkring sammenhængen mellem parodontal- og almen sygdom har overvejende haft fokus på tilstande som diabetes, hjertesygdom og komplikationer i forbindelse med graviditet. Senest har vigtige epidemiologiske studier vist en sammenhæng mellem parodontale sygdomme og risikoen for at udvikle kræft.

Der blev ikke påvist nogen årsagssammenhæng i de tidlige undersøgelser, hvor parodontal sygdom, der ikke blev behandlet, kunne forårsage visse typer kræft i kroppen. Ikke desto mindre var det værd at undersøge forekomsten af parodontal sygdom og kræftrisiko, og det er fortsat et vigtigt emne for undersøgelser.

Samling af bevismateriale

To af de seneste og mest markante undersøgelser, der har undersøgt emnet, har givet flere svar og identificeret områder, hvor yderligere forskning er nødvendig.

 

Parodontale sygdomme evalueret med kliniske målinger oralt og kræftrisiko i ARIC -Studiet

Forbindelsen mellem sværhedsgraden af parodontal sygdom og risikoen for kræft, blev prospektivt vurderet hos ældre voksne i en kohorteundersøgelse. Studiet inkluderede 7.446 deltagere i en omfattende tandundersøgelse.

Vigtigste resultater

  1. 24% øget risiko for at udvikle kræft blandt deltagere med alvorlig parodontitis (i forhold til personer med mild eller ingen parodontose på baseline).
  2. Blandt patienter uden tænder (som kan være et tegn på svær parodontose) øges risikoen med 28%.
  3. Den højeste risiko blev observeret ved tilfælde med lungekræft efterfulgt af tyktarms- og endetarmskræft.

Betydningen af undersøgelsen

  1. Denne undersøgelse anvendte data fra tandundersøgelser og ikke selvrapporteret parodontitis, som tidligere undersøgelser har gjort, for at gøre beviserne mere nøjagtige.
  2. Undersøgelsen giver yderligere bevis for, at risikoen for kræft, især for lunge-, tyktarms- og endetarmskræft er øget hos personer med parodontitis.

Konklusion

Yderligere undersøgelser er nødvendige for at afgøre, om forebyggelse og behandling af parodontal sygdom kan hjælpe med at reducere forekomsten af kræft og reducere antallet af dødsfald på grund af visse typer kræft.

Parodontal sygdom og kræftrisiko hos postmenopausale kvinder: resultater fra Women´s Health Initiative Observational Cohort

I en prospektiv kohorteundersøgelse bestående af 65.869 kvinder (i aldersgruppen mellem 54 og 86 år) fik man information om parodontal sygdom via selvrapporterede spørgeskemaer- administreret mellem 1999 og 2003. Fysisk vurderede hændelser af samlede kræftformer var de vigtigste resultater og stedspecifikke kræftformer var sekundære resultater.

Vigtige resultater

  1. Parodontal sygdom øger risikoen for kræft blandt ældre kvinder, uanset rygning.

  2. I denne gruppe, så man en større risiko for udvikling af kræft på visse anatomiske dele i kroppen.

Betydning af undersøgelsen

Få studier har undersøgt parodontitis som en risikofaktor for alle typer af kræft og ingen af dem har fokus på ældre kvinder.

Konklusion

Vores resultater understøtter behovet for yderligere forståelse af virkningerne af parodontal sygdom på kræftresultatet. På baggrund af undersøgelser som disse, vil fremtidig forskning finde yderligere bevis på sammenhængen mellem kræft og parodontal sygdom.


"Trivsel er en forbindelse mellem veje: Viden og handling"

Johsua Welch


Hold dig opdateret med nyhedsbrev for tandfagligt personale.