Vilkår for anvendelse


Varemærker

Alle rettigheder til firmanavne, varemærker og logoer, der anvendes på denne hjemmeside er ejet eller brugt under licens eller anden juridisk tilladelse af SUNSTAR og dets koncernselskaber. Brug af ovenstående uden forudgående skriftlig tilladelse fra SUNSTAR og dets koncernselskaber er forbudt.

Copyright

Dokumenterne på denne hjemmeside indeholder en række oplysninger vedrørende produkter, oplysninger om SUNSTAR og dets koncernselskaber, tekniske oplysninger, pressemeddelelser og lignende, og SUNSTAR og dets koncernselskaber ejer ophavsretten i disse dokumenter, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Disse dokumenter er beskyttet under hvert lands lov om ophavsret og forskellige traktater og andre gældende love. Uautoriseret brug af oplysningerne i disse dokumenter (herunder sådanne anvendelser som reproduktion, ændring, distribution, upload, bogføring, offentlige transmission, licenser, salg, offentliggørelse og lignende) er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra SUNSTAR eller dets selskaber i koncernen, undtagen kopiere eller downloade udtrykkeligt er tilladt ved lov. Intet bør fortolkes således at det giver tilladelses til copyright, patent, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder findes i disse dokumenter. Dokumenterne, der leveres på en "as is" basis uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende.

Tilknyttet websteder

Indholdet af tredjemands hjemmesider knyttet til eller fra denne hjemmeside, undtagen dem på SUNSTAR koncernselskaber, administreres af tredjemand på deres eget ansvar. SUNSTAR og dets koncernselskaber påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne tilknyttet tredjeparts websteder eller direkte eller indirekte skader opstår ved anvendelse af sådanne hjemmesider.

Ansvarsfraskrivelse

SUNSTAR og dets koncernselskaber yder ingen garanti af nogen art med hensyn til denne hjemmeside, herunder uden begrænsning, nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed, egnethed til bestemte formål, ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder og/eller sikkerhed dens indhold. SUNSTAR og dets koncernselskaber kan ikke holdes ansvarlig for problemer, skader eller tab afholdt nogen grund overhovedet herunder men ikke begrænset til, unøjagtighed, ændring eller sletning af indholdet af denne hjemmeside, forekomsten af nogen form for problem på denne hjemmeside, og suspension eller afbrydelse af driften af hjemmesiden. Indholdet af dette websted kan ændres eller slettes uden varsel, og dette kan suspenderer eller afbryde hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel.

Hold dig opdateret med nyhedsbrev for tandfagligt personale.