Hypertension


Hypertension er en kronisk sygdom karakteriseret ved højt blodtryk forbundet med hjertesygdom. Undersøgelser viser en forbindelse mellem parodontal sygdom og hypertension, hvilket understreger vigtigheden af en grundig screening af patienterne.


Ifølge WHO (World Health Organization) påvirker hypertension omkring 30% af den globale voksne befolkning og er en medvirkende årsag til for tidlig død og handicap.

Hypertension er en kronisk sygdom karakteriseret ved højt blodtryk forbundet med hjertesygdom. Undersøgelser viser en forbindelse mellem parodontal sygdom og hypertension, hvilket understreger vigtigheden af en grundig screening af patienterne.

Fakta om Hypertension

  • Hypertension, diabetes og rygning betragtes som traditionelle risikofaktorer for hjertesygdom
  • I dag taler vi også om indvirkning af parodontale sygdomme på hjertesygdomme, hypertension og diabetes
  • Hypertension defineres, når en patient har en forhøjet systolisk blodtryk over 140 mmHg og/eller Diastolisk blodtryk større end 90 mmHg
  • Prehypertension er defineret, når en patient har systolisk blodtryk mellem 120 mmHg og 139 mmHg og/eller Diastolisk blodtryk på 80 mmHg til 89 mmHg

Systemisk virkning

  • Højt blodtryk forårsager ændringer i mikrocirkulationen, medfører utilstrækkelig blodforsygning i det parodontale væv, hvilket dernæst skaber gunstige forhold for spredningen af parodontal sygdom.

Hvad kan det tandfaglige sundhedspersonale gøre?

Dokumenterede in-vivo studier viser sammenhæng mellem parodontal sygdom og systemisk sygdom. Dette bør tages i betragtning hos både det tandfaglige sundhedspersonale og de øvrige sundhedsinstanser for at opnå bedre og mere effektiv patientpleje.


  • Man har set at CRP-niveauet (en inflammatorisk markør i blodplasma) er højere hos patienter med hjertesygdom der har parodontose, sammenlignet med kontrolgruppen. Imidlertid er der observeret en signifikant forbedring af CPR-niveauer hos disse patienter, efter behandling af paradentosen.

  • Patienter med hypertension skal informeres om vigtigheden af at behandle deres parodontale sygdom, for at forhindre fremtidige sundhedsmæssige problemer.
  • Vægttab er et værdifuldt behandlingsmål hos patienter med hypertension. Sunde spisevaner og motion bør derfor fremmes, for at forbedre hypertension.

"Dentale fagfolk kan blive fortalere for sund livsstil, herunder om sundere kost og et begrænset sukkerindtag. Disse nye ansvarsområder passer godt til vores forståelse af tandsygdommes ætiologi."

Professor Ira Lamster, redaktør af den internationale Dental Journal


Hold dig opdateret med nyhedsbrev for tandfagligt personale.