Partnerstwo z GUM®

SUNSTAR z dumą wspiera projekty badawcze i edukacyjne zarówno dla profesjonalistów, jak i dla większej publiczności, a także inne ważne inicjatywy, które pomagają ludziom na całym świecie osiągnąć lepsze zdrowie i lepszą jakość życia.


Aby realizować te cele, ściśle współpracujemy z wpływowymi stowarzyszeniami zawodowymi. Oto tylko kilka przykładów takich partnerstw:


Światowa Federacja Stomatologiczna FDI jest największą organizacją reprezentującą profesjonalistów stomatologicznych na świecie, zrzeszającą ponad milion członków. Misją FDI jest łączenie wiedzy i doświadczenia jej członków w celu optymalizacji zdrowia jamy ustnej dla ludzi na całym świecie. Ich działania obejmują rozwój polityki zdrowotnej, oferowanie akredytowanych programów kształcenia ustawicznego, reprezentowanie stomatologii w międzynarodowym rzecznictwie oraz wspieranie swoich członków w globalnych działaniach na rzecz promocji zdrowia jamy ustnej. Partnerstwo pomiędzy SUNSTAR i FDI zaowocowało kilkoma projektami, takimi jak projekt Stomatologii Sportowej oraz projekt wytycznych dotyczących raka jamy ustnej.


Europejska Federacja Periodontologii (EFP) Europejska Federacja Periodontologii (EFP) zrzesza 37 krajowych towarzystw periodontologicznych, reprezentujących ponad 16 000 periodontologów, stomatologów, naukowców i innych pracowników służby zdrowia. Jest to jedno z największych stowarzyszeń stomatologicznych w Europie. Wizją przewodnią EFP jest "zdrowie przyzębia dla lepszego życia", a EFP realizuje ją poprzez promowanie opartej na dowodach naukowych praktyki periodontologicznej i zdrowia jamy ustnej, organizowanie (między)narodowych wydarzeń oraz prowadzenie kampanii skierowanych zarówno do profesjonalistów, jak i ogółu społeczeństwa. Firma SUNSTAR jest dumnym partnerem EFP i wspólnie prowadziliśmy kilka projektów. Na przykład, w ramach projektu "Perio & Diabetes", promowaliśmy dwukierunkowy związek pomiędzy chorobami przyzębia a cukrzycą.


International Association for Dental Research (IADR) jest organizacją non-profit, liczącą obecnie ponad 10 000 członków na całym świecie. Misją organizacji jest "prowadzenie badań w dziedzinie stomatologii, jamy ustnej i twarzoczaszki dla zdrowia i dobrobytu na całym świecie". Aby to osiągnąć, IADAR angażuje się w dążenie do naukowej doskonałości, odpowiedzialność naukową i wspieranie społeczności naukowej. SUNSTAR sponsoruje IADR na "poziomie lidera".


W 2017 roku pracowaliśmy również nad projektem z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF). Przy wsparciu firmy SUNSTAR, IDF nawiązała współpracę z Europejską Federacją Periodontologii (EFP) w celu omówienia dwukierunkowego związku między chorobami przyzębia a cukrzycą. Zaowocowało to naukowym raportem konsensusu i wytycznymi dla profesjonalistów zajmujących się higieną jamy ustnej, pracowników służby zdrowia i pacjentów w celu poprawy wczesnej diagnostyki, zapobiegania i współzarządzania cukrzycą i zapaleniem przyzębia. Ponadto, w grudniu 2017 roku, na Kongresie International Diabetes Federation (IDF), Abu Dhabi, zaprezentowaliśmy film edukacyjny w wirtualnej rzeczywistości (VR) "The Perio Link". Film ten został stworzony wyłącznie na potrzeby tego wydarzenia i odzwierciedla pasję i zaangażowanie firmy SUNSTAR w walkę z cukrzycą typu 2.


Nawiąź współpracę z Sunstar

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz zostać partnerem SUNSTAR, lub odwiedź stronę internetową Fundacji SUNSTAR, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych najnowszych projektów.

Ściśle współpracując z dentystami, higienistkami, farmaceutami i innymi pracownikami służby zdrowia, odgrywamy wiodącą rolę w rozwijaniu wiedzy na temat zdrowia dziąseł i jej wpływu na zdrowie holistyczne.