Czy choroba dziąseł ma związek z rakiem?

W ostatnich latach kluczowe badania epidemiologiczne wskazały związek między chorobą przyzębia a ryzykiem zachorowania na raka. W tym artykule przyjrzymy się dwóm najbardziej znaczącym badaniom.Badania nad powiązaniami między chorobami przyzębia a chorobami ogólnymi skupiły się głównie na takich chorobach, jak cukrzyca, choroba serca i powikłania ciąży. Jednak w ostatnich latach kluczowe badania epidemiologiczne wskazały związek między chorobą przyzębia i ryzykiem zachorowania na raka.

W początkowych badaniach nie wykazano związku przyczynowego, w wyniku którego nieleczone choroby przyzębia mogą powodować pewne rodzaje nowotworów w organizmie. Niemniej jednak warto było dokładniej zbadać związek pomiędzy chorobą przyzębia a ryzykiem zachorowania na raka i nadal jest to ważny temat do badań.

Podsumowanie wyników

Choroby przyzębia oceniane za pomocą klinicznych pomiarów stomatologicznych i ryzyko raka w badaniu ARIC

Związek nasilenia choroby przyzębia z ryzykiem zachorowania na raka oceniano prospektywnie u osób starszych w badaniu kohortowym z udziałem 7 466 uczestników zawierającym kompleksowe badania stomatologiczne.

Kluczowe wnioski

  1. 24% wzrost ryzyka zachorowania na raka wśród uczestników z ciężkim zapaleniem przyzębia (w porównaniu do pacjentów z łagodnym lub bez zapalenia przyzębia na początku badania)
  2. Wśród pacjentów, którzy nie mieli zębów (co może świadczyć o ciężkim zapaleniu przyzębia) wzrost ryzyka wyniósł 28%
  3. Największe ryzyko zaobserwowano w przypadku raka płuca, a następnie raka jelita grubego

Znaczenie badania

  1. W badaniu tym wykorzystano dane z badań stomatologicznych a nie informacji podanych przez pacjentów (tak jak w poprzednich badaniach) dzięki czemu wyniki były bardziej dokładne.
  2. Badanie to dostarcza dodatkowych dowodów na to, że ryzyko zachorowania na raka, szczególnie w przypadku raka płuca i jelita grubego, jest podwyższone u osób z zapaleniem przyzębia.

Wniosek

Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy zapobieganie i leczenie chorób przyzębia może pomóc złagodzić występowanie raka i zmniejszyć liczbę zgonów z powodu pewnych rodzajów raka.

 

Zapalenie przyzębia i ryzyko zachorowania na raka u kobiet po menopauzie: wyniki badania kohorty obserwacyjnej

W prospektywnym badaniu obejmującym 65 869 kobiet (w wieku od 54 do 86 lat) informacje o chorobach przyzębia uzyskano za pomocą kwestionariuszy samoopisowych przeprowadzonych w latach 1999-2003. Oszacowane przez lekarza przypadki ogólnego raka były głównymi wynikami, a konkretne nowotwory specyficzne dla miejsca były wtórnymi wynikami.

Kluczowe wnioski

  1. Choroby przyzębia zwiększają ryzyko raka u starszych kobiet, niezależnie od palenia
  2. Niektóre anatomiczne miejsca wydają się być podatne na raka w tej grupie

Znaczenie badania

  1. W niewielu badaniach zbadano chorobę przyzębia jako czynnik ryzyka dla raka, a żadne z nich nie skupiało się na starszych kobietach

Wniosek

Nasze odkrycia potwierdzają potrzebę lepszego zrozumienia wpływu choroby przyzębia na zachorowania na raka. Dzięki takim badaniom przyszłe badania będą w dalszym ciągu odkrywać kolejne dowody na związek między rakiem a chorobą przyzębia.


"Dobry stan zdrowia to połączenie ścieżek: wiedzy i działania"

Johsua Welch

Zapisz się do newslettera GUM