Choroby jamy ustnej i zdrowie całego organizmu

Dowody archeologiczne pokazują, że leczenie chorób jamy ustnej i naprawa uszkodzonych zębów była kluczowa dla ludzi już tysiące lat temu. 


"Zdrowie jest stanem pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko brakiem choroby."

Światowa Organizacja Zdrowia


Dowody archeologiczne pokazują, że leczenie chorób jamy ustnej i naprawa uszkodzonych zębów była kluczowa dla ludzi już tysiące lat temu. 

Dziś to podejście nadal jest aktualne i prawdziwe. Narzędzia, badania i technologia profesji dentystycznej rozwijają się w postępie geometrycznym. Pomimo faktu, że higiena jamy ustnej stała się bardziej zaawansowana, zarówno stomatologia, jak i medycyna stają wobec coraz większego wyzwania w leczeniu pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby zapalne i choroby przyzębia.

Przewlekłe choroby

Choroby przyzębia uznano za jedne z najczęstszych infekcji u ludzi na całym świecie. Jednocześnie odkrycia w dziedzinie periodontologii i bakteriologii ujawniły istotne powiązania między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem całego organizmu.

Problemy zdrowotne związane z chorobami przyzębia to między innymi:

  • Rak
  • Cukrzyca
  • Choroby serca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Otyłość
  • Powikładnia ciąży takie jak niska waga urodzeniowa

Edukacja lekarzy stomatologów

Organizacje takie jak EFP (The European Federation of Periodontology) opowiadają się za zapobieganiem, wczesną diagnozą i skutecznym leczeniem chorób przyzębia, wzywając specjalistów dentystycznych do bliższego poznania różnych układowych powiązań chorobowych.

Zachęca lekarzy dentystów i pracowników służby zdrowia do wspólnych działań w celu łagodzenia skutków chorób jamy ustnej i całego organizmu dla jednostki i społeczeństwa.


Zapisz się do newslettera GUM