Algemene Voorwaarden GUM Ambassadeur Programma

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen SUNSTAR GUM en de Ambassadeur, voor zover van deze voorwaarden in de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 1.0 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.      SUNSTAR GUM: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SUNSTAR GUM gevestigd aan de Gooimeer 1, 1411 DC te Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34134380;

2.      Ambassadeur: de wederpartij in opdracht van SUNSTAR GUM  werkzaamheden verricht dan wel met SUNSTAR GUM  een overeenkomst aangaat;

3.    Overeenkomst: de (opdracht)overeenkomst tussen SUNSTAR GUM en de Ambassadeur; ten behoeve van wie de Ambassadeur met SUNSTAR GUM een overeenkomst is aangegaan;

4.     Werk: de teksten, afbeeldingen, video’s e.d. die Ambassadeur in het kader van de overeenkomst voor de SUNSTAR GUM heeft vervaardigd. 

Artikel 2.0 Verplichtingen van de Ambassadeur

2.1. Periode: De werkzaamheden voor SUNSTAR GUM heeft een geldigheidsduur van minimaal 52 weken, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2. Omvang van werk: De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd in de zorgpraktijk waar de ambassadeur werkt en indien nodig met hulp van collega’s.

2.3. Frequentie:  Er is geen verplichting voor minimaal aantal content plaatsingen per maand. Hoe meer content er wordt gemaakt hoe meer compensatie.

2.4. Goedkeuring: Het gemaakte werk wordt alvorens de publicatie goedgekeurd door SUNSTAR GUM via de mail. Na goedkeuring mag de content op het eigen sociale media kanaal gedeeld worden met de hashtag #GUMambassadeur. Goedkeuring zal binnen 24 uur plaatsvinden door SUNSTAR GUM.

2.5. Facebook-groep: Ambassadeur sluit zich aan bij de gesloten Facebook groep van SUNSTAR GUM en deelt de gemaakte content in deze groep met andere ambassadeurs waar ook onderlinge communicatie tussen ambassadeurs en GUM plaatsvindt.

2.6. Concurrentie: Ambassadeur mag gedurende de overeenkomst geen andere interdentale merken promoten via social media in zowel beeld als tekst. Bij twijfel over welke merken neem contact met ons op.

Artikel 3.0 Compensatie

3.1 Korting: Ambassadeur ontvangt een vergoeding per maand o.b.v. het aantal content plaatsingen op Instagram. De vergoeding per content creatie hangt af van het aantal volgers wat hieronder verder in detail is beschreven. Er wordt wel een compensatie plafond gehanteerd van 80 euro per maand ongeacht het aantal followers de ambassadeur heeft. 

3.2 Introducties: Ambassadeur ontvangt gratis de nieuwste producten bij productlanceringen van SUNSTAR GUM met bijbehorende demo en uitleg zonder extra kosten.

3.3 Merchandise: Ambassadeur ontvangt als eerste gratis merchandise spullen (kleding en of materieel) van SUNSTAR GUM. Hieronder zijn ook inbegrepen o.a. een goodie bag met GUM spullen, Rituelen box, Influencer kit met nieuwe producten en flyers, vouchers voor PAROEX en product displays voor in de praktijk zonder kosten. 

 

Datum:  November, 2022

 

De vergoeding voor deze hoeveelheid followers bedraagt 15 euro per gepubliceerde content. Er kunnen voor maximaal 5 content plaatsingen een compensatie gegeven worden. Meer content plaatsingen is uiteraard mogelijk.

De vergoeding voor deze hoeveelheid followers bedraagt 25 euro per gepubliceerde content. Er kunnen voor maximaal 3 content plaatsingen een compensatie gegeven worden. Meer content plaatsingen is uiteraard mogelijk.

De vergoeding voor deze hoeveelheid followers bedraagt 40 euro per gepubliceerde content. Er kunnen voor maximaal 2 content plaatsingen een compensatie gegeven worden. Meer content plaatsingen is uiteraard mogelijk.

Schrijf je in voor GUM® Oral Health Hub - dé maandelijkse nieuwsbrief voor oral care professionals