Gebruiksvoorwaarden


Handelsmerken

Alle rechten op de handelsnamen, handelsmerken en logo's gebruikt op deze website zijn eigendom van of onder licentie van of worden met andere wettelijke toestemming gebruikt door SUNSTAR en haar groepsmaatschappijen. Gebruik van bovenstaande zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUNSTAR en haar groepsmaatschappijen is verboden.

Auteursrecht

De op deze website verstrekte documenten bevatten diverse informatie over producten, informatie over SUNSTAR en haar groepsmaatschappijen, technische informatie, persberichten en dergelijke. SUNSTAR en haar groepsmaatschappijen bezitten de auteursrechten van deze documenten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze documenten zijn beschermd onder de Auteurswet van elk land en diverse verdragen en andere toepasselijke wetgeving. Onbevoegd gebruik van de informatie uit deze documenten (met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, uploaden, posten, openbare transmissie, licentieverlening, verkoop, publicatie en dergelijke) is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUNSTAR of zijn groepsbedrijven, met uitzondering van kopiëren of downloaden welke uitdrukkelijk toegestaan is door de wet. Niets mag worden ontwikkeld om auteursrecht, octrooi, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht uit deze documenten te licentiëren. De documenten worden geleverd op een "as is" basis zonder garantie van enige aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet.

Gelinkte sites

De inhoud van websites van derden gekoppeld aan of vanaf deze website, behalve die van SUNSTAR groepsmaatschappijen, worden beheerd door derden op hun eigen verantwoordelijkheid. SUNSTAR en haar groepsmaatschappijen nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites van derde partijen of enige directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van dergelijke websites.

Disclaimer

SUNSTAR en haar groepsmaatschappijen geven geen garantie van welke aard dan ook met betrekking tot deze website, inclusief en zonder beperking, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, geschiktheid voor specifieke doeleinden, niet-schending van rechten van derden en/of de veiligheid van de inhoud ervan. SUNSTAR en haar groepsmaatschappijen is niet aansprakelijk voor enige problemen, schade of verlies van welke aard dan ook met inbegrip van maar niet beperkt tot, onnauwkeurigheid, wijziging of schrappen van inhoud van deze website, ontstaan van welke vorm van probleem op deze website dank ook, en opschorting of stopzetting van de werking van de website. De inhoud van deze website mag worden gewijzigd of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving en de werking kan worden opgeschort of beëindigd op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Schrijf je in voor GUM® Oral Health Hub - dé maandelijkse nieuwsbrief voor oral care professionals