Parodontitis en hypertensie

Hypertensie is een medische aandoening die gekenmerkt wordt door hoge bloeddruk en die geassocieerd wordt met hart- en vaatziekten. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie heeft ongeveer 30% van de volwassen wereldbevolking met hypertensie te maken en is het een factor die bijdraagt aan voortijdige sterfte en invaliditeit.

Hypertensie is een medische aandoening die gekenmerkt wordt door hoge bloeddruk en geassocieerd wordt met hart- en vaatziekten. Studies koppelen parodontale aandoeningen aan hypertensie.

Hypertensie feiten

  • Hypertensie, diabetes en roken worden als traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten beschouwd
  • Tegelijkertijd worden hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten geassocieerd met parodontitis
  • Hypertensie wordt vastgesteld indien een patiënt een verhoogde systolische bloeddruk hoger dan 140 mmHg en/of de diastolische bloeddruk hoger dan 90 mmHg heeft
  • Prehypertension is gedefinieerd als een patiënt een systolische bloeddruk variërend tussen 120 mmHg en 139 mmHg en/of diastolische bloeddruk van 80 mmHg tot 89 mmHg heeft

Systemische impact

Wat kunnen tandheelkundig specialisten doen?

Er is steeds mee bewijs  (op dier en bevolking gebaseerde studies) die verwijzen naar parodontale ziekten en het verband met systemische ziekten, welke beter door tandheelkundige en medische specialisten moet worden begrepen om vooruitgang te kunnen boeken in patiëntenzorg.


  • Patiënten met prehypertension moet worden uitgelegd dat hun parodontale aandoeningen met spoed moeten worden  behandeld ter voorkoming van verdere gevolgen voor de systemische gezondheid

"Oral health care providers can become advocates for healthy living, including diet management and limiting sugar intake. These new responsibilities fit well with our understanding of the etiology of dental disease."

Professor Ira Lamster, Editor of the International Dental Journal


Schrijf je in voor GUM® Oral Health Hub - dé maandelijkse nieuwsbrief voor oral care professionals