Mondaandoening en systemische gezondheid

Archeologisch bewijs toont aan dat de behandeling van mondaandoeningen en het herstellen van beschadigde tanden al duizenden jaren als een prioriteit in de volksgezondheidszorg wordt beschouwd.


"Gezondheid is een toestand van volledige lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken."

Wereldgezondheidsorganisatie


Archeologisch bewijs toont aan dat de behandeling van mondaandoeningen en het herstellen van beschadigde tanden al duizenden jaren als een prioriteit in de volksgezondheidszorg wordt beschouwd.

Fast forward naar de moderne tijd en dit geldt nog steeds. De materialen van de tandheelkundig specialist, onderzoek en technologie zijn exponentieel toegenomen. Maar ondanks het feit dat mondverzorging steeds geavanceerder is, worden zowel tandheelkunde als geneeskunde geconfronteerd met een groeiende bezorgdheid bij de behandeling van patiënten die lijden aan chronische ontstekingen en parodontale ziekten.

Chronische ziekte

Parodontale ziekten zijn aangemerkt als één van de meest voorkomende infecties bij mensen over de hele wereld. Tegelijkertijd hebben ontdekkingen in de parodontologie en bacteriologie kritieke verbanden tussen mondgezondheid en de algehele gezondheid onthuld.

Algemene gezondheid condities die geassocieerd worden met parodontale ziekten omvatten:

  • Kanker
  • Diabetes
  • Hart- en vaatziekten
  • Hypertensie
  • Obesitas
  • Negatieve zwangerschapsresultaten zoals vroeggeboorte en laag geboortegewicht

Opleiden van tandheelkundig specialisten

Organisaties zoals de Europese Federatie van Parodontologie (EFP) pleiten voor de preventie, vroegtijdige diagnose en effectieve behandeling van parodontale aandoeningen door tandheelkundig specialisten op te roepen om meer bewust te zijn van de diverse verbanden met systemische ziekten.

Het moedigt tandheelkundige en medische specialisten aan om samen de ingrijpende gevolgen van mondgezondheid en algehele gezondheid voor persoon en samenleving, aan te pakken.


Schrijf je in voor GUM® Oral Health Hub - dé maandelijkse nieuwsbrief voor oral care professionals