Du befinder dig på:

G.U.M Danmark

For at finde en forhandler, vælg venligst land og sprog. Du vil herefter blive omdirigeret til dit lands hjemmeside.

 • International
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Holland
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
Kort med 3 fastgjort placering: RCT'er, systematiske gennemgange og metaanalyser

Approximal rengøring: En gennemgang af eksisterende evidens.

I vores stadigt forbundne verden forventes det, at det orale sundhedspersonale holder sig opdateret om fremskridt indenfor dental forskning og kliniske anbefalinger. Når alt kommer til alt, har mange af vores patienter allerede adgang til alle former for information online og den information benytter de, når de konsulterer os om deres tandsundhed.

Faktisk er det almindeligt, at vi bruger online ressourcer til en hurtig søgning for at forberede en kommende diskussion, et tandlægebesøg eller møde. Selv om onlineinformation er en stor ressource, er tandlæger enige om at det ofte er vanskeligt at vurdere den omfattende litteratur der er tilgængelig med hensyn til gyldighed, datakvalitet og pålidelighed af oplysninger [1].

Hvordan kan vi holde styr på så mange publikationer og så mange data?

Én ting er sikkert: det er ikke let.

Forskning i papirer og kliniske studier

Evidens ja, men hvor meget data er der?

Der findes en enorm mængde data i sundhedssektoren og tandplejen er ikke en undtagelse. Det kan være både skræmmende og sjovt, når man tænker på mængden af voksende data hver måned:  

 • Tal fra USA anslår at: Hvis du vil holde trit med 7.827 relevante artikler, der offentliggøres hver måned, skal en praktiserende læge bruge 627,5 timer på at læse den medicinske litteratur hver måned, svarende til 21 timer om dagen [2].
 • En PLoS One publikation fandt, at det samlede antal dentale tidsskrifter steg betydeligt fra 46 i 2003 til 83 i 2012 [3] Men det var i 2012!
 • I dag er der mere end 100 dentale tidsskrifter [4] og 26 tidsskrifter for tandplejere [5].
 • Hvordan kan man holde trit med informationsstrømmen? Hvordan håndterer vi en eksplosion af tilgængelig medicinsk litteratur? Ikke muligt, kan man forestille sig ...
7'827 tandpleje artikler offentliggøres månedligt

I et sammendrag af evidensbaseret litteratur bliver vi opdateret på, hvad den seneste kvalitetsgennemgang viser. Dette er en blanding af anmeldelser og konklusioner fra forskellige typer af kilder, lige fra "white paper"-publikationer til systemiske anmeldelser fra forskningsprojekter af høj kvalitet med komplekse statistiske analyser. Det er denne såkaldte "gyldne standard"- kilde, der omfatter anmeldelser fra det højt respekterede Cochrane bibliotek [6], der kombinerer resultaterne af kun de bedste kvalitetsundersøgelser- dvs. randomiserede kontrollerede forsøg.

Denne tilgang til at reducere kompleksiteten er blevet en uvurdérlig ressource i den nuværende dynamiske verden af konstant eksploderende data. Lige så vigtigt er det for os at holde trit med viden og bevis over tid.

Så hvad handler evidensbaseret medicin eller EBM om? Lad os se nærmere på det.

Evidensbaseret medicin (EBM) og evidensbaseret tandpleje (EBT)

British Medical Journal (BMJ) var et af de første tidsskrifter, der beskrev evidensbaseret medicin (EBM) og definerede det som "samvittighedsfuld, klar og indsigtsfuld brug af nuværende bedste evidens til at træffe beslutninger om pleje af individuelle patienter" [7].

American Dental Association (ADA) definerer "evidensbaseret tandpleje (EBD)," som en metode til oral sundhedspleje, der kombinerer systematiske vurderinger af klinisk relevante beviser med klinisk ekspertise og patientens behov for behandling samt præferencer [8].

Klinisk relevant dokumentation kombineret med klinisk ekspertise og patientens behov

Med denne definition erkender ADA, at behandlingsanbefalinger kan være styret af evidens, men at den endelige anbefaling i sidste ende bør udarbejdes for hver patient af deres sundhedsudbyder og at patientens præferencer bør tages i betragtning i alle beslutninger [8].

Det ser ud til, at evidensbaseret medicin er noget, der hjælper os med at navigere i et hav af oplysninger. Det giver et resumé af, hvilke data der findes mens det samtidig bidrager til en bedre forståelse. 

Approximal rengøring (IOH): forebyggelse og behandling af tandskødssygedomme! Findes der evidens?

Som vi alle ved, er der en bred vifte af forskellige interdentale hjælpemidler til forskellige ønsker, behov og vaner. Dette sortiment omfatter tandtråd, interdentalbørster (IDB) samt tandstikker (GTS gummitandstikker) - som alle er effektive, når de anvendes korrekt.

Hvordan kan du finde ud af mere om den relative ydeevne af disse hjælpemidler? Hvad siger den nyeste litteratur om hver af disse interdentale hjælpemidler? Hvilke kan føre til bedre compliance? Hvordan kan man bruge disse oplysninger til at vejlede og virkelig forenkle anbefalingerne og tilpasse dem til den enkelte patient?

For at kunne komme med evidensbaserede patientanbefalinger er vi naturligvis nødt til at se på seneste evidens fra litteraturen. Har du tid til at læse omkring 20 lange artikler, sammenligne IOH enheder i forebyggelse og behandling af patienter?

Vi har forenklet dette, ved at gennemføre en litteraturundersøgelse med titlen " Interdental rengøring for at forebygge og behandle tandkødssygdomme, baseret på evidens" [9]. Vi kiggede på 17 randomiserede kontrollerede forsøg, 6 systematiske anmeldelser og udvalgte meta-analyser. Disse undersøgelser sammenlignede effekten af fjernelse af plak ved brug af tandtråd, IDB og GTS. Grundlaget for denne litteraturundersøgelse var, forebyggelse hos orale raske personer og behandling hos patienter med gingivitis eller parodontitis.

Få information om nyeste litteratur omhandlende tandtråd, IDB og GTS, ved at downloade vores faktablad nedenfor.

Sunstar GUM Interdental rengøring hvidt papir

Se vores virtuelle trænings MODUL 1 ”Approximal rengøring: relevant evidens” som indeholder interviews af professor Graziani.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 1

"En sammenfatning af beviserne er med til at bygge bro mellem læger og patienter", siger Mariano Sanz

Federation of Periodontology (EFP) har også netop afsluttet en omfattende gennemgang af litteraturen om behandling af parodontitis og har – for første gang i sin historie – udgivet formelle evidensbaserede retningslinjer for behandling af parodontitis [10].

Det var en lang og besværlig øvelse, der afsluttedes med en Perio-workshop i 2019, hvor 90 eksperter fra 19 lande deltog. De sammenfattede evidens fra 15 systematiske anmeldelser, med opdateret evidens omkring forebyggelse og behandling af Parodontitis.

EFP's idé er, at disse retningslinjer bør tilbydes både tandlæger og sundhedspersonale som terapeutiske behandlingsmuligheder, baseret på individuelle patientdiagnoser. Hensigten er at hjælpe tandlæger i hele verden, til at give den bedst mulige behandling til deres patienter og gøre det lettere at vælge den mest hensigtsmæssige forebyggende behandling eller det rette terapeutiske indgreb, alt efter sværhedsgraden af patientens Parodontitis.

"Denne retningslinje vil i sidste ende gavne den patient, der ville modtage mulig behandling i henhold til disse retningslinjer," sagde Mariano Sanz, der var formand for Perio Workshop 2019, som udviklede og offentliggjorde retningslinjerne [11].

EFP Perio workshop 2019

Evidensbaseret tandpleje giver "ro i sindet"  

KONKLUSION: I en verden med en stadigt stigende mængde datastudier og publikationer kan resuméer af litteraturen, evidensbaseret tandpleje (EBD) samt retningslinjer for klinisk praksis (CPG) baseret på opsummeret dokumentation- hjælpe os med at navigere i kompleksiteten. Det giver ro i sindet, når man ved, man gør det bedste for patienterne.

Pleje professionel med en smiley

Sammenfattet bevis dikterer ikke vores beslutninger og det forpligter os heller ikke til dem. Hver patient er unik med deres egne behov, frygt, præferencer og forventninger. Disse resuméer hjælper os med at tilpasse vores anbefalinger til den enkelte patient, ved at se på den ”nyeste baseline”, før vi træffer vores beslutning om kliniske anbefalinger.

Ønsker du en hurtig ”up-date” eller er du i tvivl – så brug evidens-resuméer og hvis det er muligt- tjek retningslinjerne for klinisk praksis. Du vil finde det tidsbesparende.