Du befinder dig på:

G.U.M Danmark

For at finde en forhandler, vælg venligst land og sprog. Du vil herefter blive omdirigeret til dit lands hjemmeside.

 • International
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Holland
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
tandlæge iført briller

Klorhexidin – behandlingsfordele, bivirkninger og indikationer

Klorhexidin (KHX) er en kemisk antiseptisk mundskyl med optimal effekt til forebyggelse af plak og gingivitis [1].

Den beskadiger ikke kun bakterier og svampe, den dræber dem også.

Klorhexidin anvendes til behandling af gingival inflammation, forårsaget af plak. Ved effektivt at mindske bakteriemængden i munden, reducerer klorhexidin de inflammatoriske metabolitter fra bakterierne og bidrager til opheling af gingiva.    

Dokumenteret forskning har vist, at KHX er et sikkert, stabilt og effektivt hjælpemiddel til at kontrollere og forebygge plak, nedbryde eksisterende plak samt hæmme udvikling af gingivitis*.

 

Bedst mulige vedligeholdelsesbehandling efter operation (postoperativt)

Klorhexidin anbefales efter parodontalbehandling, for at forebygge den hurtige rekolonisering af mikroorganismerne. Efter rodscaling og depuration/scaling kan klorhexidin også anvendes, da klorhexidin virker antibakterielt og gør det muligt at skylle, det parodontale væv [2].

Baseret på resultat af studier af SRP og KHX skylning, set i forhold til udelukkende at SRP [3].

 

Bivirkninger

En kendt bivirkning ved anvendelse af klorhexidin, er brunlige belægninger på tænder, tandfyldninger samt tunge [4] [5]. KHX tiltrækkes af andre organiske forbindelser og aflejres på dem. Den plakhæmmende proces opstår, når hydroxid og de sure salivaproteiner binder sig fast på mundhulens slimhinde [6].

Via elektroniske kræfter binder KHX sig til den negativt ladede del af bakteriens cellevæg, og kan nu også binde sig til pigmenter fra te, kaffe, vin, tobak, samt andre farvestoffer fra mad og drikke som kan resultere i misfarvninger.  Misfarvningen er et tegn på effektiv klorhexidin, samt dens høje bindingskapacitet. Vi ved, at misfarvninger ikke har negativ sundhedseffekt på hverken gingiva eller på slimhinder. Alle opståede misfarvninger kan fjernes. Det vigtigste faktum er at vinde kampen mod parodontitis. En anden bivirkning som nogle patienter kan opleve er smagsforandringer, der kan opstå når KHX kommer i forbindelse med smagsreceptorer på tungen. Sure og salte smagsreceptorer kan kortvarigt forekomme blokeret. Svagere klorhexidin (0,06%) giver betydeligt mindre misfarvninger og smagsforandringer, og har samtidig en svagere virkning set i forhold til KHX med højere koncentration (0,12%- 0,2%)

 

Eventuelle interaktioner

Der kan evt. opstå interaktion mellem det kationiske (positivt ladede) klorhexidinmolekyle og den anioniske (negativt ladede) substans som findes i mange tandpastaer, natriumlaurylsulfat (SLS) samt natriummonofluorofosfat. Derfor anbefales det, at man skyller med klorhexidin ca. 30 min. efter tandbørstning. Alternativt kan man børste tænder med en tandpasta uden anioniske stoffer [7].

 

Virkningsmekanisme

Klorhexidin har en interessant virkningsmekanisme. Ved hjælp af det kationske molekyle (positivt ladet) binder KHX sig til det Anioniske molekyle (negativt ladet) hos bakterierne samt tandens pellikel. Herved hæmmes plaktilhæftningen på tanden. Klorhexidins antibakterielle virkning forstyrrer bakteriens cellemembran, hvilket øget gennemtrængeligheden gennem membranen og dermed dræber cellen; dvs. cellemembranen er nedbrudt.

KHX kan være bakteriebekæmpende eller dræbende alt efter koncentrationen. KHX´s egentlige virkningsmekanisme er, at hæmme bakteriemetabolismen d.v.s. begrænse bakterietilvæksten ved at forstyrre bakteriens DNA-replikation samt cellemetabolisme. I højere koncentration kan den dog have bakteriedræbende effekt, hvilket resulterer i total ødelæggelse af bakteriecellen.

KHX har et bredt spektrum og er effektivt på både gramnegative og grampositive bakterier foruden gærsvampe, dermatofytter, visse andre svampearter og lipofile vira.

 

Virker fortsat lokalt efter skylning

Klorhexidins effekt er ikke kun de 30 sek man skyller. P.g.a. de kationske molekyler, der via elektronernes kraft, binder sig til den negativt ladede del af bakteriens cellevæg, virker det ud over de 30 sek man skyller.

Sammenlignet med andre antibakterielle produkter som inaktiveres når man spytter ud, eller p.g.a. af mad/drikke, opretholder KHX en vis antibakteriel effekt i mere end 12 timer. Denne lange virkningstid af KHX hæmmer/dræber de bakterier som hurtigt har rekoloniseret sig i munden. Grundet dette er klorhexidin en fortrukken skyl, som anbefales til brug ved tandplejen.

KHX anvendes i ophelingsfasen efter rodscaling, parodontal kirurgi samt efter andre kirurgiske indgreb i munden incl. Implantatkirurgi og intermaxillar fixation.

GUM® klorhexidin-serie tilbyder produkter med forskellige koncentrationer til plakkontrol og optimal mundpleje.

* Bharati et al “Chlorhexidine : the gold standard mouth wash” Review Article, J. Pharm. Sci. & Res, Feb 2016

Resumé

KHX er det bedste antibakterielle middel til brug ved mundpleje. Grundet evnen til at binde sig, til bakteriens cellevæg, gennemtrænge den [8] og derefter at forblive der tilstrækkelig længe, op mod 12 timer, så den kan udøve sin virkning.

KHX mundskyl med koncentration mellem 0,12-0,2% er det perfekte produkt til kemisk plakkontrol. Det er de koncentrationer som har dokumenteret effekt og er sammenlignelig med hinanden.

For at mindske bivirkninger som smagsforstyrrelser grundet KHX 0,12%, anbefales det at skylle 2x dagligt i 30-60 sek, hvor der ønskes en god subgingival plakkontrol [9].

Misfarvninger som opstår ved brug af KHX, har ingen negativ effekt på hverken gingiva eller parodontiet. Misfarvninger kan mindskes/fjernes ved grundig hjemmetandpleje eller af en tandplejer/tandlæge. Der findes derfor ingen grund til, ikke at anvende KHX [10], når det angår den bakteriehæmmende effekt ved behandling af parodontitis.