Du befinder dig på:

G.U.M Danmark

For at finde en forhandler, vælg venligst land og sprog. Du vil herefter blive omdirigeret til dit lands hjemmeside.

 • International
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Holland
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
 kvinde, der bruger GUM SOFT-PICKS ADVANCED

Hvad er de bedste hjælpemidler til approximal rengøring?

Læs om de seneste studier

I de seneste årtier, mere specifikt i de seneste år, har flere studier undersøgt effektiviteten af de tilgængelige hjælpemidler til approximal rengøring: Interdentalbørster (IDB), gummitandstikkere (GTS) og tandtråd til både forebyggelse og behandling af parodontitis. Spørgsmålet er, hvor effektive disse hjælpemidler er og hvilke, der giver det bedste resultat for patienten. Læs denne tekst for at få svaret og se på de "virtuelle træningsmoduler" som omfatter to grundlæggende studier samt ekspertkommentarer fra Dr. Filippo Graziani, professor i parodontologi ved Universitetet i Pisa og tidligere formand for EFP.

GUM SOFT-PICKS, GUM TRAV-LER eller tandtråd, hvad er det bedste værktøj?

Kun bedste beviser i klassen

Når vi taler om forskellige hjælpemidler til approximal rengøring ved vi, at der er flere forskellige muligheder at vælge imellem og at der er masser af data. Med dette ”in mente” har vi lavet et overblik over de studier, der er tilgængelige, som omhandler de forskellige hjælpemidler til approximal rengøring; Herunder randomiserede kontrollerede studier (RCT), systematiske reviews og metaanalyser. Her har vi valgt studier, der fokuserer på tandtråd, interdentalbørster samt gummitandstikkere. Vand- og luftdrevne hjælpemidler er ikke medtaget i denne undersøgelse på grund af højere omkostninger og mere begrænset tilgængelighed. Undersøgelserne blev opdelt i 2 grupper: I det ene studie undersøgte man effekten af plakfjernelse som en forebyggende foranstaltning i en sund mund, og i det andet som behandling af gingivitis og parodontitis [1].

Forskning i papirer og kliniske studier

De idb'ers og FC'ers brugervenlighed og effektivitet fører til en ny standard for

De undersøgte studier er entydige, interdentalbørster (IDBs) og gummitandstikkere (GTS) er bedre end tandtråd [2] [3] [4] [5] [6]. Faktisk er begge hjælpemidler forbundne med en betydelig reduktion i interdental plak og gingival inflammation. Evalueringen af patient-compliance viser imidlertid, at patienter finder det lettere at bruge IDB og GTS sammenlignet med tandtråd [3] [4] [5] [6]. Hvad kan konsekvenserne være for klinisk praksis? Hvis målet er at øge patientens brug af approximale hjælpemidler og få bedre resultater, så er IDB og GTS formentlig det første valg, mens anbefalingen af tandtråd bliver mere begrænset til for eksempel rengøring af de smalle mellemrum, hvor intet andet kan bruges.

Interdental børster og tandstikkere er mere effektive end tandtråd

Vil du vide mere om de videnskabelige og evidensbaserede studier om mundhygiejne? Se Del 1 af vores animerede virtuelle træning om approximal rengøring.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 1

IDB og GTS lader til at være en bedre løsning i forhold til tandtråd, hvad angår forebyggelse af parodontale sygdomme

Studier lavet på unge raske patienter med tilstrækkelige mellemrum mellem tænderne har vist, at IDB [7] [8] og GTS er mere effektive hjælpemidler til forebyggelse af parodontale problemer, sammenlignet med tandtråd [4] [6] [9]

Der er studier der viser, at personer med sundt gingiva der samtidig har tilstrækkelige mellemrum mellem tænderne, vil drage stor fordel i forhold til forebyggelse hvis de bruger IDB og GTS, som derfor vil være en god anbefaling.

For oversigt over dokumentation om effektiviteten af IDB og GTS i relation til forebyggelse - se Del 2 af vores virtuelle træning.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 2

IDB og GTS reducerer begge effektivt kliniske tegn på parodontale problemer

Veludformede randomiserede kontrollerede studier, RCT og de seneste evidensbaserede retningslinjer fra EFP viser, at IDB er guldstandarden og det bedste hjælpemiddel til approximal rengøring- især når det kommer til behandling af parodontitis [5]. IDB er den, der bedst fylder hele approximalrummet og samtidig den mest effektive til fjernelse af plak. Effekten ved brug af IDB er tydeligt bedre sammenlignet med tandtråd [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8].

TRAV-LER interdental børste er den bedste i klassen interdental værktøj

I et banebrydende RCT [6] hos patienter med gingivitis blev det konstateret, at GTS kan give de samme resultater som IDB, når det kommer til behandling af parodontale problemer. GTS syntes at være mere effektiv i forhold til IDB med hensyn til approximal reduktion af gingivitis. Den var mere skånsom for gingiva og mere foretrukken af deltagerne. Endvidere blev det også konkluderet, at effekten af hjælpemidlet i høj grad var forbundet med, hvor let deltagerne syntes det var at anvende produktet.

SOFT-PICKS er mere effektivt til at reducere gingival inflammation

En kombination af IDB og GTS er naturligvis den bedste løsning for mere motiverede patienter og for andre kan GTS, som er lettere at anvende være en bedre løsning.

Kunne du tænke dig at se nærmere på, hvor effektiv IDB og GTS kan være og hvordan de fungerer ved behandling af parodontale problemer?  Se Del 3 af vores virtuelle træning.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 3

Udfordringen med compliance! Brugervenlighed er naturligvis nøgleordet

Selvom vi ved, at IDB er den ”bedste”løsning, kan vi så forvente en god patient- compliance i det daglige? Ét bestemt approximalt hjælpemiddel kan være den perfekte løsning, men når det kommer til virkeligheden og man ser på patienternes forventninger og præferencer, kan billedet se helt anderledes ud.

Som bekendt er det en stor udfordring i tandplejen [10]. at sikre, at patienterne følger anbefalingerne og bruger approximale hjælpemidler.

Tandpleje professionel spekulerer på, hvordan man sikrer patientens overholdelse af interdental rengøring

Til dato har flere studier [6] [11] [12] [13] evalueret patientens compliance i forhold til approximale hjælpemidler og de bekræfter, at brugervenlighed øger patientens compliance, hvilket i sig selv letter overholdelsen af anbefalingerne til approximal rengøring.

Nemmere er bedre end bedre

I de seneste retningslinjer fra EFP minder Professor Mariano Sanz og medforfatterne os om, at patient-compliance er  meget afgørende for den vedvarende og langsigtede brug af approximale hjælpemidler, samt at antallet af hjælpemidler bør begrænses for at gøre det lettere for patienterne [5].

GTS lader til at være førstevalg for patienterne, fordi de er lettere at bruge sammenlignet med IDB.

 To nyligt gennemførte RCT tyder på, at patient-compliance er endnu bedre med gummitandstikkere end  [4] og hos patienter med parodontale sygdomme [6]. Fakta er, at GTS er lige så effektive, når det kommer til fjernelse af plak som IDB og samtidig er de mindre tilbøjelige til at beskadige gingiva.

Patientens accept er større med hakker og interdental børster

De nye randomiserede kontrollerede studier tyder på, at GTS er endnu lettere og mere bekvemme at bruge og forårsager mindre skade på gingiva end IDB gør [4] [6] [14]. Det konkluderes, at patient- compliance er større, når det gælder GTS [5].

Vil du vide mere om, hvordan brugervenlighed kan øge patient-compliance og hvilken betydning det har for tandklinikken? Se Del 4 af vores virtuelle træning.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 4