dec. 20, 2021 - Minuts læsningMinutters læsning

Approximal rengøring: En gennemgang af eksisterende evidens.

Indhold

I vores stadigt forbundne verden forventes det at tandfagligt personale holder trit med udviklingen inden for forskning og kliniske anbefalinger. Mange patienter har nu adgang til alle former for information online og kan være vældig godt informerede, når de besøger klinikken.

Det er almindeligt at bruge ressourcer online for at være forberedt til en kommende diskussion, besøg hos tandlægen eller et møde. Selvom information online er en stor ressource, er vi enige om, at det kan være vanskeligt at evaluere den omfattende litteratur, der er tilgængelig med hensyn til gyldighed, datakvalitet og pålidelighed [1].

Hvor meget data findes der?

Der findes en enorm mængde data i sundhedssketoren og den orale del af sundehedssektoren er ikke en undtagelse. Er findes i dag mere end 100 tandlægejournaler [2] og 26 tandpleje-tidskrifter [3].

Hvordan kan man følge med i informationsstrømmen? Hvordan håndterer vi alt den medicinske litteratur som findes tilgængelig?

For at kunne foretage evidensbaserede patientrekommendationer må vi naturligtvis tage et kig på de nyeste studier fra litteraturen. Har du tid at læse et 20-siders dokument hvor man sammenligner IOH-enheder i forebyggelses- og behandlingspatienter?

For at forenkle dette har vi udformet faktabladet " Approximal rengøring som forebyggelse og behandling af tandkødssygdomme, baseret på kliniskebeviser"[4]

Vi har set på 17 randomiserede kontrollerede studier samt 6 systematiske vurderinger og udvalgte metaanalyser. Disse studier sammenlignede effekten af tandtråd, interdentalbørster og gummitandstikker. Grundlaget for dette litteraturstudie var dels i forebyggende øjemed hos individer med sund mund, dels i behandlende øjemed hos patienter med gingivit eller parodontit.

Faktabladet findes tilgængeligt på svensk og engelsk og du kan downloade det herunder.

 I et sammendrag af evidensbaseret litteratur bliver vi opdateret på, hvad den seneste kvalitetsgennemgang viser. Dette er en blanding af anmeldelser og konklusioner fra forskellige typer af kilder, lige fra "white paper"-publikationer til systemiske anmeldelser fra forskningsprojekter af høj kvalitet med komplekse statistiske analyser. Det er denne såkaldte "gyldne standard"- kilde, der omfatter anmeldelser fra det højt respekterede Cochrane bibliotek [5], der kombinerer resultaterne af kun de bedste kvalitetsundersøgelser- dvs. randomiserede kontrollerede forsøg.

Denne tilgang til at reducere kompleksiteten er blevet en uvurdérlig ressource i den nuværende dynamiske verden af konstant eksploderende data. Lige så vigtigt er det for os at holde trit med viden og bevis over tid.

Så hvad handler evidensbaseret medicin eller EBM om? Lad os se nærmere på det.

Evidensbaseret medicin (EBM) og evidensbaseret tandpleje (EBT)

British Medical Journal (BMJ) var et af de første tidsskrifter, der beskrev evidensbaseret medicin (EBM) og definerede det som "samvittighedsfuld, klar og indsigtsfuld brug af nuværende bedste evidens til at træffe beslutninger om pleje af individuelle patienter" [6].

American Dental Association (ADA) definerer "evidensbaseret tandpleje (EBD)," som en metode til oral sundhedspleje, der kombinerer systematiske vurderinger af klinisk relevante beviser med klinisk ekspertise og patientens behov for behandling samt præferencer [7].


Med denne definition erkender ADA, at behandlingsanbefalinger kan være styret af evidens, men at den endelige anbefaling i sidste ende bør udarbejdes for hver patient af deres sundhedsudbyder og at patientens præferencer bør tages i betragtning i alle beslutninger [8].

Se vores virtuelle trænings MODUL 1 ”Approximal rengøring: relevant evidens” som indeholder interviews af professor Graziani."En sammenfatning af beviserne er med til at bygge bro mellem læger og patienter", siger Mariano Sanz

Federation of Periodontology (EFP) har også netop afsluttet en omfattende gennemgang af litteraturen om behandling af parodontitis og har – for første gang i sin historie – udgivet formelle evidensbaserede retningslinjer for behandling af parodontitis [9].

Det var en lang og besværlig øvelse, der afsluttedes med en Perio-workshop i 2019, hvor 90 eksperter fra 19 lande deltog. De sammenfattede evidens fra 15 systematiske anmeldelser, med opdateret evidens omkring forebyggelse og behandling af Parodontitis.

EFP's idé er, at disse retningslinjer bør tilbydes både tandlæger og sundhedspersonale som terapeutiske behandlingsmuligheder, baseret på individuelle patientdiagnoser. Hensigten er at hjælpe tandlæger i hele verden, til at give den bedst mulige behandling til deres patienter og gøre det lettere at vælge den mest hensigtsmæssige forebyggende behandling eller det rette terapeutiske indgreb, alt efter sværhedsgraden af patientens Parodontitis.

"Denne retningslinje vil i sidste ende gavne den patient, der ville modtage mulig behandling i henhold til disse retningslinjer," sagde Mariano Sanz, der var formand for Perio Workshop 2019, som udviklede og offentliggjorde retningslinjerne [10].

Evidensbaseret tandpleje giver "ro i sindet"  

KONKLUSION: I en verden med en stadigt stigende mængde datastudier og publikationer kan resuméer af litteraturen, evidensbaseret tandpleje (EBD) samt retningslinjer for klinisk praksis (CPG) baseret på opsummeret dokumentation- hjælpe os med at navigere i kompleksiteten. Det giver ro i sindet, når man ved, man gør det bedste for patienterne.

Sammenfattet bevis dikterer ikke vores beslutninger og det forpligter os heller ikke til dem. Hver patient er unik med deres egne behov, frygt, præferencer og forventninger. Disse resuméer hjælper os med at tilpasse vores anbefalinger til den enkelte patient, ved at se på den ”nyeste baseline”, før vi træffer vores beslutning om kliniske anbefalinger.

Ønsker du en hurtig ”up-date” eller er du i tvivl – så brug evidens-resuméer og hvis det er muligt- tjek retningslinjerne for klinisk praksis. Du vil finde det tidsbesparende.

 

[1] Vineet Dhar 2Evidence-based dentistry: An overview“ Contemp Clin Dent. 2016 Jul-Sep; 7(3): 293–294.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dental_journals

[3] https://www.omicsonline.org/dental-hygiene.php

[4] “Interdental cleaning to prevent and treat gum disease: state of the evidence“ An Oral Health White Paper Series | N°2, © Sunstar Europe Sàrl Sunstar Professional, version2, Feb 2020.

[5] https://www.cochranelibrary.com/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2349778/

[7] https://www.ada.org/about/governance/current-policies

[8] https://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-positions-policies-and-statements/policy-on-evidence-based-dentistry

[9] https://doi.org/10.1111/jcpe.13290

[10] https://www.efp.org/fileadmin/uploads/efp/Documents/Perio_Insight/Perioinsight13.pdf