nov. 28, 2023 - Minutts lesetidMinutters lesetid

Proksimal rengjøring – Forebygger og behandler gingivitt og periodontitt

Tannkjøttsykdommer er et stort problem over hele verden. Derfor er det viktig med forebyggende og behandlende tiltak.

Innhold

Mekanisk fjerning av plakk og tannpuss i kombinasjon med proksimal rengjøring er effektive tiltak for å forebygge og behandle gingivitt og periodontitt. Studier viser at mange pasienter foretrekker mellomromsbørster og tannpirkere for å rengjøre mellom tennene, og at daglig bruk av dette gir effektive resultater og forbedret munnhelse.

Gingivitt rammer opptil 90 % av verdens befolkning, og periodontitt opptil 50 % av alle voksne. Betennelse i munnen påvirker folks livskvalitet. I tillegg viser studier at risikoen for visse sykdommer, som diabetes og hjerte- og karsykdommer, øker.

Les mer om de interessante resultatene fra flere studier om proksimal rengjøring for å forebygge og behandle gingivitt og periodontitt. Faktabladet finnes tilgjengelig på svensk og engelsk, og nedenfor finner du lenken for å laste det ned. «Proksimal rengjøring for å forebygge og behandle tannkjøttsykdommer, basert på bevis»[1].Effekten av proksimal rengjøring

Studier viser at hos pasienter med gingivitt som bruker mellomromsbørster eller tannpirkere av gummi, avtar betennelsen etter bare én uke. Effekten hos pasienter som kombinerer tannpuss med proksimal rengjøring er en betydelig reduksjon av plakk mellom tennene, sammenlignet med tannpuss alene.

Vitenskapelige studier viser at mellomromsbørster og tannpirkere av gummi gir resultater

Siden det finnes en mengde artikler, studier og forskningsprosjekter rundt proksimal rengjøring, har vi samlet resultatene i én rapport. Vi har fokusert på den evidensbaserte litteraturen. Flere studier sammenligner ulike metoder for proksimal rengjøring. Effekten av tanntråd sammenlignes for eksempel med effekten av å bruke interdentale børster eller tannpirkere av gummi. Resultatene er interessante da de viser at pasienter foretrekker mellomromsbørster eller tannpirkere av gummi fremfor tanntråd. Studiene viser også at dette er hjelpemidler som gir bedre resultater. Ved å fortelle pasienten om ulike metoder for proksimal rengjøring får pasienten større forståelse og det er også større sjanse for at pasienten vil benytte seg av disse redskapene. Det kan også hjelpe å vise hvor effektivt disse hjelpemidlene fjerner plakk mellom tennene.

"Å oppsummere bevisene bidrar til å redusere avstanden mellom tannleger og pasienter", sier Mariano Sanz

Her kan du se vår virtuelle trening – Modul 1 "Interdental rengjøring: Eksisterende bevis", som inneholder intervjuer med Prof. Graziani.Retningslinjer for behandling av periodontitt

European Federation of Periodontology (EFP) har publisert formelle, evidensbaserte retningslinjer for behandling av periodontitt [2]. Retningslinjene går ut på å tilpasse tannpleien etter diagnosen til hver enkelt pasient. Hensikten er å hjelpe tannlegen med å gi en mest mulig forebyggende og terapeutisk behandling til pasientene, avhengig av hvilken grad av periodontitt pasienten har.

Individuell tannpleie gir økt etterlevelse

Det viktigste tiltaket for å forebygge tannkjøttsykdom er pasientens daglige munn- og tannpleie. Derfor er det viktig å veilede pasienten, slik at denne finner en god munnpleierutine og produkter som han eller hun liker å bruke. Når pasienten finner passende munnpleieprodukter som også er enkle å bruke, øker sannsynligheten for at pasienten utfører oppgavene. I vår rapport finner du en oppsummering av betydelige studier om proksimal rengjøring. Resultatene viser tydelig at mellomromsbørster og tannpirkere av gummi er de mest effektive hjelpemidlene for proksimal rengjøring ved forebygging og behandling av tannkjøttsykdommer.[1] “Interdental cleaning to prevent and treat gum disease: state of the evidence“ An Oral Health White Paper Series | N°2, © Sunstar Europe Sàrl Sunstar Professional, version2, Feb 2020.

[2] https://doi.org/10.1111/jcpe.13290