Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till digg lands sida

  • Internationella
  • Italien
  • Nederländerna
  • Frankrike
  • Spanien
  • Sverige
  • Polen
  • Tyskland

Tandköttssjukdom och Graviditet

Graviditet har en grundläggande inverkan på den allmänna hälsan hos en kvinna och munhälsa kan också påverkas under graviditet.

Platshållaren

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.”

Världshälsoorganisationen

En kvinnas orala hälsa kan påverkas under graviditeten av ett antal skäl, inklusive kronisk graviditetsillamående och ökad gingival blodtillförsel; en tendens till gingival svullnad och parodontit.

Samtidigt kan ett nedsatt immunförsvar, sänkt blodtryck och trötthet från obehag under sömnen resultera i eftersatt munhygien regim, vilket ökar risken för periodontala sjukdomar.

Europeiska Federationen för periodontologi

Den Europeiska Federationen för Periodontologi uppger i sin manifest att bevisning har visat att vissa orala bakterier kan komma in i blodomloppet och orsaka inflammatorisk och immunreaktioner som påverkar den fetoplacentära enheten.

Resultat från kliniska prövningar har visat att vissa populationer av gravida kvinnor kan dra nytta av parodontal behandling, såsom skalning och rot planering som utförs under den andra trimestern.

Kliniska studier har associerat låg födelsevikt, prematur födsel och havandeskapsförgiftning med parodontala sjukdomar hos modern. Däremot varierar styrkan i dessa kopplingar mellan studierna, och vissa visar inget samband, sannolikt på grund av skillnader i studiemönster, studiepopulationer och olika metoder som används för att bedöma och klassificera periodontala sjukdomar.

Vad kan tandläkare göra?

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. För att uppnå detta kommer vi ihåg och lagrar information om hur du använder den. Detta görs med hjälp av enkla textfiler som kallas för cookies, vilka sparas på din dator. Genom att stänga detta meddelande, eller navigera till en annan sida på denna webbplats, samtycker du till att vi sparar våra cookies på den här enheten i enlighet med vår cookiepolicy, såvida du inte har inaktiverat dem.

Lär dig mer