Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tandköttssjukdom och diabetes

Utöver hjärtsjukdom, hypertoni och ogynnsamma graviditetsutfall är diabetes en systemisk sjukdom kopplad till parodontal sjukdom

Elegant dam i ett fält

”Sambandet mellan oral hälsa och allmän hälsa är dubbelriktat; allmänna sjukdomar, särskilt ämnesomsättningsrubbningar, påverkar oral hälsa och samtidigt ser det ut som att den orala hälsan kan påverka den allmänna hälsan." 

(Diabetes Mellitus: Considerations for Dentistry
Srividya Kidambi and Shailendra B. Patel J Am Dent Assoc 2008;139;8S-18S)

Sambandet mellan diabetes och parodontit är mer allmänkänt tack vare framgångsrika kliniska studier. Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar många världen över, vilket innebär att tandläkare regelbundet träffar på patienter med detta tillstånd.

Vetenskapliga bevis

Det är nu allmänt accepterat att personer med diabetes kräver noggrann hantering av deras munhälsa, därför uppmuntras tandvårdsteamen att ha en mer aktiv roll i att identifiera potentiella risker som dessa tillstånd kan orsaka i enskilda fall. Exampel på några av de senaste studierna är de följande:

 • Tidigare trodde man på att patienter med diabetes i högre omfattning drabbades av parodontit, men idag har forskning kunnat visa att många patienter med parodontit kan drabbas av diabetes. 
 • Enligt den Europeiska Federationen för Parodontologi (EFP) kan svår parodontit påverka de glykemiska nivåerna negativt hos både diabetes och pre-diabetes patienter
 • Beroende på svårighetsgraden av deras parodontala sjukdom är diabetespatienter mer benägna att få komplikationer med sin diabetes
 • Nya bevis tyder på en ökad risk för diabetes hos patienter med allvarlig parodontit

Vad kan tandvården göra?

Den Europeiska Federationen av Parodontologi (EFP) har föreslagit riktlinjer för tandvårdspersonal för hantering av parodontala sjukdomar i kombination med allmänna sjukdomar. Råd om diabetes och rollen för tandläkare sammanfattas här:

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. För att uppnå detta kommer vi att samla in och spara information om hur du använder den. Det görs med hjälp av enkla textfiler som kallas för cookies, vilka sparas på din dator. Genom att stänga detta meddelande, eller navigera till en annan sida på denna webbplats, samtycker du till att vi sparar våra cookies på den här enheten i enlighet med vår cookiepolicy, såvida du inte har inaktiverat dem.