Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
tandläkare med glasögon

Klorhexidin - behandlingsfördelar, biverkningar och interaktioner

Klorhexidin (KHX) är ett antiseptisk munskölj med guldstandard-status för förebyggande av plack och gingivit, på kemiskväg [1]. Den hämmar inte bara tillväxten av bakterier och svamp utan även dödar dem.

Klorhexidin används vanligtvis för behandling av tandköttsinflammation som har orsakats av plack. Genom att effektivt minska bakteriemängden i munnen reducerar klorhexidin de inflammatoriska metaboliterna av bakterier och hjälper tandköttet att läka.

År av dokumenterad forskning har visat att CHX är ett säkert, stabilt och effektivt hjälpmedel för kontroll och förebyggandet av plack, bryta ner befintlig plack och hämma utvecklingen av gingivit*.

Guldenstandard som underhållsbehandling efter operation

Klorhexidin rekommenderas efter en parodontalbehandling för att förebygga den snabba re-koloniseringen av mikroorganismer. Efter rotplaning och scaling (SRP) är klorhexidin också ett användbart hjälpmedel för att utöka möjligheten av utläkningen av de parodontala vävnader [2].

Enligt den senaste samanställningen baserade på rapporter om resultatet mellan SRP och samtidigt användning av klorhexidin jämför med enbart SRP [3].

 

Biverkningar

En vanlig biverkan av klorhexidin är bruna missfärgningar som lägger sig på tänderna, tandfyllningar samt på tungan [4] [5] Klorhexidin dras till de andra organiska föreningar och binder sig till dem. I själva verket kommer den plackhämmande effekten genom bindningen av hydroxiappatit och de sura salivproteiner som binder sig fast i munhålan [6]

Klorhexidin binder sig till den negativladdade delen i bakteriens cellvägg, via elektrostatiska krafter, och kan därmed även binda sig till pigmenten från te, kaffe, vin, tobak samt andra färgämnen i mat och dryck som orsakar missfärgningar. I själva verket är missfärgningen ett tecken på effektiviteten av klorhexidinen och dess höga bindningsförmåga. Vi vet att missfärgningar inte har en negativ hälsoeffekt på varken tandkött eller på slemhinnan. Dessutom vet man att uppkomna missfärgningar helt och hållet kan tas bort. Den viktiga faktorn är att vinna kampen mot parodontit. En annan biverkan som vissa patienter kan uppleva är smakförändringar som beror på bindningen av klorhexidin till smakreceptorena på tungan. Smakreceptorer för sura och salta smaker kan under en kortare tid bli blockerade. Svagare klorhexidin (0,6% CHX) ger betydligt mindre missfärgningar och smakförändringar men dess effekt är mer begränsad jämför med klorhexidin med högre koncentration (0,12-0,2% CHX).

Eventuella interaktioner

En eventuell interaktion som kan uppstå är mellan den katjoniska (positiv laddad) klorhexidin- molekylen och den anjoniska (negativ laddad) substansen som finns i många tandkrämer, Natriumlaurylsulfat (SLS) samt natriummonofluorofosfat. Därför rekommenderas en väntetid på ca 30 minuter, mellan tandborstning och att skölja munnen med klorhexidinskölj. Alternativet är att borsta tänderna med en tandkräm utan anjoniska medel [7].

 

Verkningsmekanism

Klorhexidin har en intressant verkningsmekanism. Genom att vara en katjonisk molekyl (positiv laddad) binder klorhexidin till anjoniska molekyler (negativ laddad) hos bakterier samt tandens pelikel och därmed hämmar plackbildningen på tanden. Klorhexidin utövar sin antibakteriella effekt genom att förstöra bakteriens cellmembran vilket leder till ökat permeabilitet hos bakteriecellen och därmed celldöd, d.v.s. bakteriens cellmembran bryts ner.

Klorhexidin kan vara bakteriestatisk eller bakteriedödande beroende på koncentrationen. Klorhexidinens egentliga verkningsmekanism är att hämma bakteriemetabolismen (bakteriestatiskeffekt), d.v.s. begränsa bakterietillväxten genom att störa bakteriens DNA-replikation samt cellmetabolismen hos dem. I högre koncentration kan den dock ha bakteriedödande effekt, vilket leder till total förstörelse av bakteriecellen.

Klorhexidin har ett brett spektrum och kan utöva effekt på både gramnegativa och grampositiva bakterier men även på jäst, dermatofyler, vissa svamparter(formar) och lipofila virus.

 


Fortsatt lokal påverkan även efter sköljningstiden

Klorhexidinens effekt är inte bara under de första 30 sekunderna som man sköljer munnen med. Detta p.g.a. att de katjoniska klorhexidinmolekylerna, via elektrostatiska krafter, binder till den negativladdade delen av bakteriernas cellvägg vilket gör att klorhexidinen fortsatt kan verka i munnen utöver de 30 sekunderna man sköljer munnen.

Medan många andra antibakteriella medel elimineras direkt/inaktiveras när man spottar ut dem eller p.g.a. intag av mat/dryck, uppvisar klorhexidin en fortsatt antibakterielleffekt i mer än 12 timmar. Denna långa verkningstid gör att även de bakterier som dekoloniserar sig snabbt i munnen hämmas/dödas av den förlängda effekten av klorhexidin. Därmed kommer klorhexidin även i fortsättningen vara guldenstandard för de munskölj som rekommenderas inom munvården.

Klorhexidin används inför underhållningsfasen efter rotplaning, parodontala kirurgi samt andra kirurgiska ingrepp i munnen inklusive implantatkirurgi och intermaxillär fixation.

GUM® klorhexidinserie erbjuder produkter med olika koncentrationer för plackkontroll och optimal munhälsa.

* Bharati et al “Chlorhexidine : the gold standard mouth wash” Review Article, J. Pharm. Sci. & Res, Feb 2016

 

Sammanfattning

Klorhexidin är det bästa antibakteriella hjälpmedel inom tandvården, detta på grund av dess förmåga att kunna binda sig till bakteriens cellvägg, penetrera den [8] och stanna där tillräckligt länge, upp till 12 timmar, för att uppnå resultat.

Klorhexidin-munskölj med koncentration mellan 0,12–0,2% är guld standard för kemisk plackkontroll, det är de koncentrationer som har bekräftad effekt och är jämförbara med varandra.

För att minska biverkningar av klorhexidin verkar en koncentration på 0,12% med en sköljningstid på 30–60 sekunder 2 gånger per dag vara ett bra sätt för både subgingival plackkontroll och för att undvika smakbortfall [9].

Missfärgningar som uppstår på grund av klorhexidin användning har ingen negativ effekt på varken tandköttet eller periodontium, detta kan elimineras dels med egen noggrann munhygiensrutin och dels via hjälp från tandvården. Det finns därför ingen anledning att undvika användningen av klorhexidin speciellt [10] med tanke på dess guld standard status när det gäller bakteriehämmande effekt vid behandling av parodontit.