Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
Föregående
18 Januari 2021
Nästa
kvinna som använder en SOFT-PICKS ADVANCED

Vilka är det bästa hjälpmedlen för att göra rent mellan tänderna?   

Ta del av de senaste studierna

Under de senaste decennierna, mer specifikt under de senaste åren, har flera studier undersökt effektiviteten av de tillgängliga hjälpmedel för mellanrumsrengöring i munnen: mellanrumsborste (MRB), gummitandstickor (GTS) samt tandtråd, både i förebyggande syfte och behandling av parodontit. Frågan är hur effektiva var och en är av dessa hjälpmedel och vilken som ger bäst följsamhet för patienten. För att ta reda på svaren - läs denna text och titta på de ”virtuella tränings modulerna”, där inkluderas två grundläggande studier samt expertkommentarer från Dr. Filippo Graziani, Professor of Periodontology at the University of Pisa and past President of the EFP.

SOFT-PICKS, TRAV-LER eller tandtråd, vad är det bästa verktyget?

De främsta bevisen

När man pratar om olika hjälpmedel för rengöring mellan tänderna vet vi att det finns flera olika alternativ att välja på och det finns gott om data. Med tanke på detta har vi gjort en översikt av de studier som finns om de olika hjälpmedel för mellanrumsrengöring, där bland annat randomiserade kontrollerade studier (RCT), systematiska recensioner och meta-analyser ingår. Här har vi valt studier som fokuserar på tandtråd, mellanrumsborstar, samt gummitandstickor. Vatten- och luftdrivna hjälpmedel har inte tagits med i denna studie på grund av högre kostnad och mer begränsad tillgänglighet. Man delade upp studierna i 2 grupper: i ena studien kontrollerade man plackborttagningseffekten i förebyggande syfte, i en frisk mun, och i den andra för behandlande syfte, vid gingivit och parodontit [1].

Forskning om uppsatser och kliniska studier

Användarvänlighet och effektivitet hos IDB och RIA leder till en ny vårdstandard


De bevis som har granskats är otvetydiga, mellanrumsborstar (MRB) och gummitandsticka (GTS), är bättre än tandtråd [2] [3] [4] [5] [6]. Faktum är att båda hjälpmedlen är förknippade med en betydande minskning av interdental plack och gingival inflammation. Dock visar utvärderingen av patientacceptansen att patienter tycker att det är lättare att använda MRB och GTS jämför med tandtråd [3] [4] [5] [6]. Vad innebär detta i praktiken för klinikerna? Om syftet är att öka patientens användande av interdentala hjälpmedel och få bättre resultat är förmodligen MRB och GTS förstahandsvalet medans rekommendation av tandtråd kan bli begränsade, tex för rengöring av de smala mellanrummen mellan tänderna där inget annat kan användas.
Mellanrumsborstar och tandtråd

Vill du lära dig mer om de vetenskapliga och evidensbaserade studierna om munhygien? Titta gärna på Del 1 av vår animerade virtuella träning om interdental rengöring.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 1

MRB & GTS verkar vara ett bättre alternativ jämfört med tandtråd när det gäller förebyggandet av tandköttsproblem

Studier på unga friska patienter som har tillräckligt med mellanrum mellan tänderna har visat att MRB [7] [8] och GTS är mer effektiva hjälpmedel för förbyggande av tandköttsproblem jämför med tandtråd [4] [6] [9]

Det finns studier som visar att personer med frisktandkött som har tillräckligt med mellanrum mellan tänderna har stor nytta av att använda MRB och GTS i förebyggande syfte och därför kan detta vara ett bra alternativ att rekommendera.

För översikt på bevis om effektiviteten av MRB och GTS, i förebyggande syfte, titta gärna på Del 2 av vår virtuella träning.

 

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 2

MRB och GTS är båda effektiva när det gäller att minska kliniska tecken på tandköttsproblem

Välutformade randomiserade kontrollerade studier, RCT, och de senaste evidensbaserade riktlinjerna från EFP visar att MRB är guldstandard och det bästa hjälpmedel för mellanrumsrengöring i munnen, i synnerlighet när det gäller att behandla parodontal sjukdom [5]. MRB är det hjälpmedel som bäst fyller utrymmen mellan tänderna och är det mest effektiva för plackborttagning. Dess effekt utmärker sig tydligt vid jämförelse med tandtråd [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8].

GUM TRAV-LER- och en medalj

I en banbrytande RCT [6] på gingivit patienter visade det sig att GTS kan ge samma resultat som MRB när det gäller behandling av tandköttsproblem. GTS verkade vara mer effektiva jämför med MRB, när det gäller reducering av tandköttsinflammation i approximala utrymmen, var mindre slitsamt på tandköttet och mer uppskattat av deltagarna. Man drog även slutsatsen att effektiviteten av hjälpmedlen var rätt mycket knuten till hur lätt det var att använda produkten.

SOFT-PICKS ADVANCED är mer effektivt för att minska inflammation

En kombination av MRB och GTS är förstås den bästa lösningen för mer motiverade/ samarbetsvilliga patienter och för vissa andra kan GTS, som är enklare att använda, vara ett bättre alternativ.

Vill du ta en närmare titt på hur effektiv MRB och GTS kan vara och hur dem verkar vid tandköttsproblem? Titta gärna på Del 3 av vår virtuella träning.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 3

Utmaningen inför en effektiv följsamhet! Användarvänligheten är förstås nyckelordet

Vad kan vi förvänta oss av patienternas dagliga följsamhet även om MRB är det ”bästa” hjälpmedlet? En viss interdentalborste kan vara det perfekta hjälpmedlet men när det kommer till verkligheten av patienternas förväntningar och preferenser kan bilden se helt annorlunda ut.

Som bekant är säkerställandet av att patienterna fullföljer rekommendationerna och använder interdentala hjälpmedel en stor utmaning inom tandvården [10]. Som bekant är säkerställandet av att patienterna fullföljer rekommendationerna och använder interdala hjälpmedel en stor utmaning inom tandvården.

Munvårdspersonal som undrar hur man säkerställer patientens efterlevnad av mellanrumsrengöring

Hittills har flera studier [6] [11] [12] [13] utvärderat patienternas acceptans av interdentala hjälpmedel som bekräftar att användarvänligheten ökar patienternas acceptans, vilket i sig ökar följsamheten för användning av interdentala hjälpmedel hos patienterna.

 

Easier is better then better

Professor Mariano Sanz och medförfattarna påminner oss om de senaste riktlinjerna från EFP och att patientacceptansen är avgörande för varaktig och långsiktigt användande av interdentala hjälpmedel samt att antalet hjälpmedel borde vara begränsade för att underlätta för patienterna [5].

GTS, gummitandstickor, verkar vara förstahandsvalet för patienter eftersom de är enklare att använda, jämför med MRB, mellanrumsborsten.

Två nyligen genomförda RCT tyder på att patientacceptansen är ännu större med gummitandstickor jämför med mellanrumsborsten, både när det gäller parodontalt friska patienter [4] och patienter med tandköttssjukdom [6]. Faktum är att GTS är lika effektiva, när det gäller plackborttagning, som MRB samtidigt som det är mindre risk för tandskötsskada.

Mellanrumsrengöring, en glad smiley och en tumme upp

De nya randomiserade kontrollerade studier tyder på att GTS är ännu enklare och bekvämare att använda och orsakar mindre smärta på tandköttet än vad mellanrumstandborstar gör [4] [6] [14]. Slutsatsen blir att patientacceptansen är mycket bättre för gummitandstickor [5].

Vill du veta mer om hur användarvänligheten kan öka följsamheten och vad detta innebär för tandläkarmottagningen? Titta gärna på Del 4 av vår virtuella träning.

Sunstar GUM - Interdental Cleaning Virtual Training, Module 4