Du befinner deg på:

G.U.M Norge

Klikk på land og språk for å finne en forhandler. Du blir omdirigert til ditt lands side.

 • International
 • Belgia
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spania
 • Frankrike
 • Italia
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tannkjøttsykdom og periodontal helse

Periodonti er en av de vanligste infeksjons sykdommene i verden, og har sammenheng med kroinske sykdommer som hjertesykdom og diabetes.

Plassholder

Epidemiologiske bevis viser at periodontale sykdommer er svært vanlige i hele Europa, men det er ikke så mye oppmerksomhet rundt dette, selv om det er kjent at paradontiske sykdommer har en innvirkning på samfunnet. Statistikk viser at land som Storbritannia, Spania, Sverige og Sveits har det laveste antallet rapporterte periodontal sykdom og forekomster av alvorlige periodontale lommer. I dag lider åtte av ti personer over 35 år av en eller annen form for tannkjøttsykdom. Gitt sammenhengen mellom munnhelse og visse systemiske sykdommer, som diabetes, hjertesykdom og høyt blodtrykk, kan periodontale sykdommer ha en betydelig utgift for samfunnet som helhet 

Vitenskapelig bevis

 • Infeksjon av periodontale vev (tenner, periodontal ligament, cementum og alveolar bein) er forårsaket av cytokiner, noe som er sterke potente inflammatorisk markører fra immunceller
 • I følge European Federation for periodonti, påviker periodontal sykdom ikke bare påvirker tygge funksjon og estetikk hos individer, men forårsaker også en funksjonell barriere. Noe som fører til sosial ulikhet, reduserer livskvalitet og har en betydelig innvirkning på økende helsekostnader
 • Det er en mengde bevis som viser en relasjon mellom periodontal sykdom og systemiske sykdommer som hjertesykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og uønskede resultater i svangerskap 
 • Samtidig, har periodontal sykdom også blitt vist å forverre enkelte systemisk sykdommer, og forverre denne tilstand gjennom pro-inflammatoriske komponenter

Hvordan kan tannlegen hjelpe