Du befinner deg på:

G.U.M Norge

Klikk på land og språk for å finne en forhandler. Du blir omdirigert til ditt lands side.

 • International
 • Belgia
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spania
 • Frankrike
 • Italia
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Sverige

Tannkjøttsykdom og hjertesykdom

Hjertesykdom har i lang tid vært assosiert til periodontal sykdomer i viktige kliniske studier. Å identifisere andre mulige risikofaktorer hos pasienter kan gi en mer helhetlig tilnærming til oral helsetjenester.

 

Plassholder

«Oral helse er en grunnleggende menneskerett og en integrert del av generelle helse og velvære»

FDI World Dental Federation

Hjertesykdom har i lang tid blitt tilknyttet periodontal sykdom, samt andre tilstander som diabetes, hypertensjon og uønskede svangerskap.

Disse koblingene er nyttige til å identifisere mulige risikofaktorer hos pasienter og gir en mer helhetlig tilnærming til oral helsetjenester.

Vitenskapelig bevis

 • Kroniske infeksjoner, som periodontal sykdom, kan gi en økt risiko for hjertesykdom. Hjertesykdom har høyest forekomst hos personer med periodontal sykdom som også har forhøyede nivåer av C - reaktivt protein (CRP)
 • Studier tyder på at periodontal sykdom er en risikofaktor for hjertesykdom hos pasienter som en systemisk inflammatorisk og immunrespons reaksjon på infeksjonen
 • Periodontitt fører til forekost av bakterier i blodet. Bakterier aktivere individets inflammatorisk immunrespons av flere mekanismer. Flere modeller har vist at individets betennelsesreaksjon favoriserer atheroma formasjon, modning og forverring.
 • Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke, finnes kliniske studier som har vist en kausal sammenheng mellom periodontal infeksjoner og hjertesykdommer. Forskning fortsetter på dette området og i mellomtiden gjøres deteksjon av sykdom og tidlig identifisering av risikofaktorer forblir en proaktiv tilnærming som kan tas av alle helsepersonell

Hva kan helsetjenesten gjøre?

Europeiske føderasjonen av periodonti (EFP) har utviklet retningslinjer for oral helse, og eksperter i forvaltningen av periodontal sykdommer. Gi råd om hjertesykdommer og rollen til tannlegen er oppsummert henne: