Du befinner deg på:

G.U.M Norge

Klikk på land og språk for å finne en forhandler. Du blir omdirigert til ditt lands side.

 • International
 • Belgia
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spania
 • Frankrike
 • Italia
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
11.feb.2021
Tannlege bruker ansiktsmaske med CPC-ikoner

Munnskyll med CPC reduserer mengden SARS-CoV-2 med 99% 

Invitro-studier utført av SUNSTAR viser at munnvann som inneholder CPC reduserer mengden SARS-CoV-2 med mer enn 99,9 %. Munnvann som inneholder CPC kan deaktivere coronavirus innen 30 sekunder etter å ha kommet i kontakt med de.

De nye in vitro-studiene viser at munnvann som inneholder 0,05% CPC (Cetylpyridiniumkloridiumkloridiumklorid) effektivt reduserer antallet/mengden SARS-CoV-2 med mer enn 99,9%, innen 30 sekunder etter eksponering. Denne studien ble utført på vegne av Sunstar Inc. og Sunstar Suisse SA fra et uavhengig, internasjonalt akkreditert testanlegg, QTEC Services i Tokyo Japan [1].

I denne studien ble forskjellige CPC-produkter blandet med en løsning som inneholdt SARS-CoV-2 og inkubert i 30 sekunder, hvorav virusbelastningen ble målt. Alle munnvann som inneholder 0,04% til 0,3% CPC reduserte virusbelastningen med mer enn 99,9%.

Dr. Tsutomu Takatsuka, Senior Executive Officer, Global FoU på Sunstar forklarer: "De foreløpige testresultatene bekrefter arbeidet som tidligere er gjort som viser at CPC reduserer mengden virus, SARS-CoV-2. Dette tyder på at bruk av munnvannholdig CPC kan være et ekstra tiltak for å redusere virusoverføring av SARS-CoV-2. 

Selvfølgelig trenger disse foreløpige in-vitro-dataene videre studier, og vi vil undersøke potensialet.  

Disse foreløpige testresultatene viser at bruk av munnvann med CPC-effekt kan spille en viktig rolle i forebygging, det vil si å redusere virusoverføring i COVID-19.

 

CPC-teknologi reduserte SARS-CoV-2-virusbelastningen

Reduser risikoen for COVID-19-overføring under tannbehandling

Selv om sannsynligheten for at munnen er den viktigste infeksjonsveien for SARS-CoV-2 ikke er høy, viser infiserte SARS-CoV-2-pasienter ofte høye nivåer av viruspartikler i munnen [2]

Å redusere virusbelastning/antall virus kan ha viktige kliniske konsekvenser, spesielt i tannbehandling.

Kort tid etter utbruddet av COVID-19-pandemien, omtrent mars 2020, ble det foreslått å skylle med et antibakterielt munnskyll for å effektiv redusere mengden virus i munnen.  Cetylpyridiniumklorid (CPC) var en av de foreslåtte ingrediensene som ville være effektive mot SARS-CoV-2. Imidlertid manglet vitenskapelig bevis som støttet effekten av CPC eller CPC-holdige produkter mot SARS-CoV-2 inntil nylig.

Foreløpige resultater fra Sunstar og andre tyder på at munnskyll som inneholder CPC kan redusere virusmengden betydelig [1], [3][4]Dette er spesielt viktig når betydelige mengder aerosoler kan spres under tannpleier/tannpleierbehandlingstiltak, noe som kan utgjøre en risiko for tannleger og pasienter. Derfor kan reduksjon av antall SARS-CoV-2 i spytt av smittede pasienter være en av de viktigste metodeene for å redusere risiko for COVID-19-overføring under behandling.

Reduser risikoen for COVID-19-overføring under tannbehandling

Selv om sannsynligheten for at munnen er den viktigste infeksjonsveien for SARS-CoV-2 ikke er høy, viser infiserte SARS-CoV-2-pasienter ofte høye nivåer av viruspartikler i munnen [2]. Å redusere virusbelastning/antall virus kan ha viktige kliniske konsekvenser, spesielt i tannbehandling.

Kort tid etter utbruddet av COVID-19-pandemien, omtrent mars 2020, ble det foreslått å skylle med et antibakterielt munnskyll for å effektiv redusere mengden virus i munnen.  Cetylpyridiniumklorid (CPC) var en av de foreslåtte ingrediensene som ville være effektive mot SARS-CoV-2. Imidlertid manglet vitenskapelig bevis som støttet effekten av CPC eller CPC-holdige produkter mot SARS-CoV-2 inntil nylig.

Foreløpige resultater fra Sunstar og andre tyder på at munnskyll som inneholder CPC kan redusere virusmengden betydelig [1], [3][4] Dette er spesielt viktig når betydelige mengder aerosoler kan spres under tannpleier/tannpleierbehandlingstiltak, noe som kan utgjøre en risiko for tannleger og pasienter. Derfor kan reduksjon av antall SARS-CoV-2 i spytt av smittede pasienter være en av de viktigste metodeene for å redusere risiko for COVID-19-overføring under behandling.

Overføring av Covid-19

Tilpasset fra Peng, Peng, Xian et al "Overføringsruter av 2019-nCoV og kontroller i tannpraksis" International Journal of Oral Science (2020).

Professor Magda Mensi, ved periodontologiavdelingen ved Universitetet i Brescia i Italia forklarer: "Bruken av  en CPC-inneholdende munnskyll er det mest bevisbaserte kontrollmiddelet mot kryssinfeksjon på venterommet hos tannlegen,samtidig somsikkerhetstiltak følges nøye; ved bruk av hånddesinfeksjonsmiddel, sosial distanse og bruk av maske. Vi vet at CPC kan ha en mer holdbar effekt (noen timer, som kan garantere sikkerhetstiltak under behandling) smmenlignet med H2O2 ".

Hun legger til :

Det finnes allerede munnskyll som inneholder CPC som er tilgjengelig på markedet, og vi vet at de er effektive i å redusere aerosoler (både virale og bakterielle), og for å kontrollere infeksjonen under behandlingen. Vi vet også, fra litteraturen, at CPC er godt tolerert også i hjemmemiljøet for postterapeutiske behandlingsformål etter behov. Vi er glade for å ha et produkt til behandling før og etter behandling, samt for forebygge kryssinfeksjoner.

CPC kan nøytralisere viruset opptil 6 timer etter bruk av munnskyll som inneholder CPC hos COVID-19-pasienter

Testresultatene fra Sunstar, på CPC i in vitro arbeid utført i Storbritannia [3], [4] og I Vivo-arbeide i Singapore [5].

Forskere ved Singapore's National Dental Research Institute (NDRIS) undersøkte den første randomisert klinisk studie på effekten på kommersiell munnskyll på SARS-CoV-2 hos COVID-19-pasienter.

I studien, som ennå ikke er gjennomgått eller publisert i et medisinsk tidsskrift, men er tilgjengelig på en preprint server, ble covid-19-positive pasienter rekruttert til Singapore General Hospital (SGH) og tilfeldig tildelt – PI, CHX, CPC og vann som kontroll.

Spyttprøver ble samlet inn ved oppstart og ved 5 min, 3t og 6t etter påføring av munnskyll/vann, og deretter utsatt for SARS-CoV-2 RT-PCR analyse. Studien fant at CPC-inneholdende munnskyll kan

 • Reduser mengden SARS-CoV-2 i spyttet innen 5 minutter etter bruk av CPC-munnvann sammenlignet med vann, og
 • Effekten forblir 6 timer etter skylling. Dette viser hvor effektiv CPC er for for å redusere megden SARS-CoV-2 i spytt av COVID-19 pasienter
Effekten av CPC vedvarer 6 timer etter skylling

Drs Seneviratne og Sim Xiang Ying konkluderer med "redusere mengden/konsentrasjonen av SARS-CoV-2 i spytt hos infiserte pasienter kan være en av de viktigste metodene for å redusere risikoen for  COVID-19 overføring under dental besøk". 

Faktisk har helsemyndigheter som European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) [6], US Centre for Disease Control and Prevention (CDC) [7] og Australian Dental Association (ADA) [8] alle anbefalt prosedyren for pre-munnskylling, uten å ha mye sterke kliniske bevis på SARS-CoV-2 selv. Foreløpige resultater fra Singapore og andre steder tyder på at dette beviset er nå på vei, og siden alle av dem viser de samme resultatene, er det svært sannsynlig at pre-munnskylling kan bli praksis i tannklinikker over hele verden.  


Er munnhulen relevant i SARS-CoV-2 pandemien?

Det er allerede kjent at SARS-CoV-2 kommer inn i vertsceller via negleproteinene (S-glykoprotein) og at angiotensinkonverterende enzymer2 (ACE2) er målreseptorer, ved hjelp av S-glykoprotein, viruset binder seg til ACE2-reseptoren og går inn i cellen [9].

Hao Xu fra det kinesiske medisinske akademi i Sichuan skriver i et av naturens tidsskrifter: "International Journal of Oral Science" at Kina oppdaget at ACE2 uttrykkes på epitelceller i munnslimhinnen, så vel som i rikelig mengder på tungens epitelceller. Xu og medforfattere konkluderer med at dette tyder på at « at munnhulen er en potensielt høy risiko for SARS-CoV-2 infeksjon og en god grunn til den fremtidige forebyggingsstrategien i tannklinikker så vel som i hverdagen » [10].

ACE2rReseptorer i munnslimhinnen gjør det mulig for SARS-CoV2 å bosette seg og replikere i munnen

I en litteraturstudie om SARS-CoV-2, COVID-19, munnhulen og antibakterielle midler oppdaget David Herrera ved Universitetet i Madrid at mengden SARS-CoV-2 i munnen er forbundet med alvorlighetsgraden av COVID-19, og derfor en reduksjon i mengden virus i munnen kan være forbundet med en reduksjon i alvorlighetsgraden. Forfatterne konkluderer med at « en reduksjon i mengden virus i munnen vil begrense mengden virus som sprer seg og dermed mindre risiko for infeksjon » [11]

 

Hvordan deaktiverer CPC-systemet SARS-CoV-2?

CPC fungerer ved å bryte ned SARS-CoV-2 beskyttende dekke. Coronavirus, inkludert SARS-CoV-2, er omgitt av en lipidmembran som inneholder "proteinpigger" som er ansvarlige for infeksjonen [9]. Den antivirale effekten av CPC innebærer en rask oppløsning av den virale lipidmembranen [5], [11].

 

CPC inaktiverer virustoppene som er ansvarlige for SARS-CoV-2-infeksjonen

Pre-munnskylling: ny måte å tenke på i tannbehandling

Tannleger ser ut til å være i en av de største risikogruppene som kommer i kontakt med SARS-CoV-2. Tannklinikker er utsatt for SARS-CoV-2 infeksjon på grunn av kommunikasjon og eksponering ansikt til ansikt for spytt, blod, andre kroppsvæsker, samt på grunn av håndtering av skarpe instrumenter, viser to nylige publisert utskrifter i Internasjonal journal for Oral vitenskap og i Journal of Dental Research [12], [13].

Dette er en legitim bekymring. Ifølge en studie utført av Hong Kong's Laboratory for Emerging Infectious Disease ved University of Hong Kong, så man en forekomst av SARS-CoV-2 i spytt ble påvist hos 91,7 % av COVID-19-pasientene, og et virussett ved 3.3 ×  3.3 × 106 kopier/ml. [14].

Anne L. Wyllie i Yale På New England Journal of Medicine bekrefter at: høyere konsentrasjon av SARS-CoV-2 i spytt enn i nasofaryngeala svab-prøve [15].

En studie bekrefter at deteksjonsraten for SARS-CoV-2 er høyere i spytt enn nasofaryngeal vattpinner

Wyllie AL, Moore AJ et al. "Spytt eller Nasopharyngeal Swab Prøver for påvisning av SARS-CoV-2. N Engl J Med.2020. Side 2"

Det ser ut til at spytt kan utgjøre en risiko for overføring av COVID-19, enten gjennom direkte kontakt eller indirekte kontakt med forurensede gjenstander, og derfor er det nødvendig med egnede infeksjonskontrolltiltak i tannklinikker.

Spyttdråper er SARS-Cov-2 vektorer for overføring

Følgelig kan redusere virusbelastning, COVID-19 og/eller potensielle COVID-19-pasienter kan derfor være en av de viktigste metodene for å forhindre overføring av COVID-19 hos tannleger.

Professor Magda Mensi, ved Institutt for periodontologi ved Universitetet i Brescia i Italia, konkluderer med dette: "Jeg tror at bruken av CPC bør utføres i den daglige rutinen på grunn av dens innvirkning på SARS-CoV-2. Vi trenger flere studier for å bekrefte effektiviteten av CPC for infeksjonsforebyggende formål i behandlingen av asymptomatiske pasienter, men en ting er sikkert at dette er den beste metoden vi har hatt så langt, munnvann som et forebyggende tiltak".

 

Studier om munnskyll. Hva er neste steg?

Dr Richard Stanton og kolleger ved Cardiff University, som nylig fullførte en in vitro-studie på ulike munnskyll som inneholder CPC [3], vil fortsette sitt arbeid og planlegger en klinisk studie ved University Hospital of Wales som vil undersøke hvor effektivt forskjellige munnvann vil være i stand til å redusere mengden koronavirus tilstede i spytt av COVID-19 pasienter [16].

Stuart Gansky fra University of California San Francisco's (UCSF) School of Dentistry planlegger også en studie med tittelen «Effect of Antiseptic Mouthwash/Gargling Solutions and Pre-procedural Rinse on SARS-CoV-2 Load (COVID-19) » [17].

Dette vil være en randomisert blind-kontrollert parallell studie som involverer 150 COVID-19-pasienter. Målet er å ytterligere vurdere effekten av ulike reseptfrie antiseptiske munnvann, sammenlignet med destillert vann som kontrollgruppe, i et forsøk på å redusere antall SARS-CoV-2.

I tillegg vil de kliniske symptomene på studiedeltakerne, alvorlighetsgraden av symptomer, bli vurdert i løpet av disse 4 ukene. Dette er for å kunne se om det er en sammenheng mellom mengden virus i munnhulen og alvorlighetsgraden av COVID-19 symptomer. Denne studien vil bidra til å forbedre vår forståelse av forholdet mellom munnfølsomhet for SARS-CoV-2 og utviklingen av COVID-19. 

Viktig å huske

Fra et profesjonelt perspektiv gjør identifisering av SARS-CoV-2 i spytt, nærhet til pasienten under tannbehandling, samt høy risiko for aerosoldispergering i munnhulen til et potensielt reservoar for COVID-19-overføring. Det er viktig for tannleger å beskytte seg via pre-munnskyll med CPC-inneholdende munnvann, som har vist seg å redusere mengden SARS-CoV-2 med mer enn 99,9%.


Fra et bredere perspektiv på en verden som står overfor en pandemi, tyder resultatene på at CPC-inneholdende munnvann har potensialet til å bli et ekstra tiltak for å redusere overføringen av SARS-CoV-2 spesielt, men ikke bare på tannklinikkene. Ved å begrense mengden virus i munnhulen, kan munnvann være et viktig tillegg i  vår kamp for å beskytte oss mot koronavirus sammen med hånddesinfeksjon, sosial distansering og bruk av ansiktsmaske, som anbefalt av helsemyndighetene.

 

Legend

[1] QTEC Services in Tokyo Japan. Test according to EU “Standard Practice to Assess the Activity of Microbicides against Viruses in Suspension” (E1052-20), and American Society for Testing and Materials (ASTM) standards. Commissioned by Sunstar Inc. and Sunstar Suisse SA, Dec 2020

[2] Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Feb 2020

[3] Evelina Statkute, Richard Stanton et al ”Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro”  bioRxiv preprint, November 13 2020

[4] Green, A. et al “In vitro assessment of the virucidal activity of four mouthwashes containing Cetylpyridinium Chloride, ethanol, zinc and a mix of enzyme and proteins against a human coronavirus, bioRxiv preprint, 2020

[5] Seneviratne Chaminda J., Sim Xiang Ying J. et al “Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: Randomized Control Trial in Singapore” medRxiv preprint; September 18, 2020

[6] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Infection prevention and control in dentistry in EU/EEA Countries

[7] US Centre for Disease Control and Prevention (CDC) “Guidance for Dental Settings » Updated Aug 28, 2020

[8] Australian Dental Association (ADA) « ADA COVID-19 Risk Management Guidance » Last updated 4 Aug 2020 

[9] Jinsung Yang, David Alsteens et al “Molecular interaction and inhibition of SARS-CoV-2 binding to the ACE2 receptor” Nature Communications, volume 11, Article number: 4541, 2020

[10] Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Feb 2020.

[11] Herrera D, Serrano J, RoldánS, Sanz M. Is the oral cavity relevant in SARS-CoV-2 pandemic?. Clinical oral investigations. 2020 Aug;24(8):2925-30, 2020.

[12] Peng, Xian et al “Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice” International Journal of Oral Science 12:9, 2020

[13] Meng L, Bian Z  et al “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine”, Journal of Dental Research, March 12 2020

[14] To KK-W, et al. “Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva”; Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America, July 28, 2020

[15] Wyllie AL, Moore AJ et al.”Saliva or Nasopharyngeal Swab Specimens for Detection of SARS-CoV-2. N Engl J Med.2020. Page 2”

[16] Evelina Statkute, Richard Stanton et al  ”Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro”  bioRxiv preprint, November 13, 2020

[17] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04409873