Tannkjøttsykdom og hypertensjon

Hypertensjon er en kronisk medisinsk tilstand preget av høyt blodtrykk som er forbundet med hjertesykdom. Studier koble periodontal sykdom til hypertensjon, noe som viser viktigheten av en grundig screening av pasienter er viktig.Ifølge Verdens helseorganisasjon, hypertensjon påvirker ca 30% av den globale befolkningen og er en medvirkende faktor til tidlig død og uførhet.

Hypertensjon er en kronisk medisinsk tilstand preget av høyt blodtrykk som er forbundet med hjertesykdom. Studier koble periodontal sykdom til hypertensjon, noe som viser viktigheten med screening av pasienter.

Hypertensjon fakta

  • Hypertensjon, diabetes og røyking anses å være tradisjonelle risikofaktorer for hjertesykdom.
  • Samtidig er hypertensjon, diabetes og hjertesykdommer tilknyttet for periodontal sykdom.
  • Hypertensjon er definert når en pasient har en forhøyet systolisk blodtrykk over 140 mmHg og/eller diastolisk blodtrykk over 90 mmHg.
  • Prehypertension defineres når en pasient har systolisk blodtrykk varierer mellom 120 mmHg og 139 mmHg og/eller diastolisk blodtrykk på 80 mmHg til 89 mmHg.

Systemisk innvirkning

  • Hypertensjon fører til endringer i mikrosirkulasjonen, som kan føre til iskemi i periodontale vev, som skaper gunstige vilkår for å spre periodontal sykdom.
  • Periodontal sykdom og hypertensjon deler flere vanlige risikofaktorer som skal være anerkjent av helsepersonell og kan bli minimert gjennom rette behandling.

Hva kan tannhelsepersonell gjøre?

Det er dokumentert bevis, in-vivo studier som peker til periodontal sykdommer knyttet til systemiske sykdommer som må bli bedre forstått av tannleger og medisinske fagfolk for å fremme pasientbehandling.


  • CRP nivåer (en inflammatorisk markør i blodplasma) har blitt observert til å være høyere hos pasienter med periodontal sykdom sammenlignet med kontrollgruppen. En signifikant forbedring i HLR-nivåer er imidlertid observert hos disse pasientene etter behandling av paradentosen.

 

  • Pasienter med hypertensjon bør informeres om viktigheten av å behandle sin periodontale sykdom, for å forhindre fremtidige helseproblemer.
  • Vekttap er et verdifullt behandlingsmål hos pasienter med hypertensjon. Sunne spisevaner og trening bør derfor oppmuntres, for å forbedre hypertensjon.

"Tannleger kan bli talspersoner for sunn livsstil, inkludert sunnere dietter og et begrenset sukkerinntak. Disse nye ansvarsoppgavene passer godt inn i vår forståelse av tannsykdommers etiologi."

Professor Ira Lamster, redaktør av journalen for internasjonale Dental