Du befinder dig på:

G.U.M Danmark

For at finde en forhandler, vælg venligst land og sprog. Du vil herefter blive omdirigeret til dit lands hjemmeside.

 • International
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Holland
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
Tandlæge iført ansigtsmaske under intervention med CPC-ikon

Mundskyl -der indeholder CPC reducerer mængden af SARS-CoV-2 med 99%

In vitro-studier udført af SUNSTAR viser, at mundskyl, der indeholder CPC, reducerer mængden af SARS-CoV-2 med mere end 99,9 %. Mundskyl indeholdende CPC kan deaktivere corona virus inden for 30 sekunder efter eksponering.

De nye in vitro-studier viser, at mundskyl indeholdende 0,05% CPC (Cetylpyridiniumchlorid) effektivt reducerer antallet /mængden af SARS-CoV-2 med mere end 99,9%, inden for 30 sekunder efter eksponering.  Denne undersøgelse blev udført på vegne af Sunstar Inc. og Sunstar Suisse SA af et uafhængigt, internationalt akkrediteret testanlæg, QTEC Services i Tokyo Japan. [1].

 

CPC-teknologi reducerede SARS-CoV-2-virusbelastningen

Reducer risikoen for COVID-19 overførsel ved tandbehandling

Selv om sandsynligheden for, at munden er den vigtigste infektionsvej for SARS-CoV-2, ikke er høj, har inficerede SARS-CoV-2-patienter ofte højt niveau af viruspartikler i munden [2]

Kort efter udbruddet af COVID-19 pandemien, ca. marts 2020, blev det foreslået, at skylle med en antibakteriel mundskyl ville være en effektiv måde at reducere mængden af virus i munden. Hvor Cetylpyridiniumchlorid (CPC) var en af de foreslåede ingredienser, der ville være effektive mod SARS-CoV-2. Der forekom imidlertid først for nylig videnskabelig dokumentation til støtte for virkningen af CPC- eller CPC-holdige produkter mod SARS-CoV-2.

Foreløbige resultater fra Sunstar og andre tyder på, at mundskyl, der indeholder CPC kan reducere mængden af virus. [1], [3], [4] Dette er særlig vigtigt, da betydelige mængder aerosoler kan spredes under tandbehandling, hvilket kan udgøre en risiko for tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og patienter. Derfor kan en reduktion af mængden af SARS-CoV-2 i de inficerede patienters spyt være en af de vigtigste metoder til at reducere risikoen for COVID-19-overførsel under behandlingen.

 

Fremsendelse af Covid-19

Tilpasset fra Peng, Peng, Xian et al "Transmissionsruter for 2019-nCoV og kontrol i tandlægepraksis" International Journal of Oral Science (2020).

Professor Magda Mensi fra parodontologiafdelingen ved Universitetet i Brescia i Italien forklarer: "Brugen af en CPC-holdig mundskyl er den mest evidens-baserede måde at kontrollere krydsinfektioner i tandlægepraksis på, samtidig med at det sikres, at alle sikkerhedsforanstaltninger overvåges nøje, dvs. Vi ved, at CPC kan have en mere varig virkning (et par timer, hvilket kan garantere beskyttelsesforanstaltninger under behandlingen). Sammenlignet med H2O2 "

Hun tilføjer:

-Vi har allerede mundskyl der indeholder CPC på markedet, og vi ved, at de er effektive til at reducere aerosoler (både viral og bakteriel) samt kontrollere infektionen under behandlingen. Vi ved også fra litteraturen, at CPC tolereres godt selv i hjemmet til postterapeutiske behandlingsformål, når det er nødvendigt. Vi glæder os over at have et produkt til behandling før og efter behandling, samt til forebyggelse af krydsinfektioner".

 

CPC-teknologi kan neutralisere virus op til 6 timer efter brug af mundrin i COVID-19 patienter

Testresultaterne fra Sunstar på CPC, bekræfter in vitro-studie udført i Storbritanien [3], [4]  og in vivo-studie i Singapore [5].

Forskere ved Singapores National Dental Research Institute (NDRIS) påtog sig det første nogensinde randomiserede kliniske forsøg, for at undersøge effekten af kommercielle mundskyl på SARS-CoV-2 hos COVID-19 patienter.

I undersøgelsen, som endnu ikke er blevet gennemgået eller offentliggjort i et medicinsk tidsskrift, men er tilgængelig på en preprintserver, rekrutterede man COVID-19 positive patienter fra Singapore General Hospital (SGH) og tilfældigt tildelte man - PI, CHX, CPC og vand som kontrol. 

Spytprøver blev indsamlet ved opstart og 5 min, 3 timer og 6 timer efter at skylle munden med mundskyl/vand og derefter gennemgik SARS-CoV-2 RT-PCR-analyse. Undersøgelsen viste, at Mundskyl indeholdende CPC kan [5]:

 • Reducere mængden af SARS-CoV-2 i spyttet inden for 5 minutter efter brug af mundskyl indeholdende CPC  sammenlignet med vand, og

 • Effekten fortsætter 6 timer efter skylning, dette viser, hvor effektiv CPC  reducerer mængden af SARS-CoV-2 i spyt ved  COVID-19 patienter

 

Effekten af CPC kan holde op till 6 timer efter skylning

Drs Seneviratne og Sim Xiang Ying konstaterer: "at reducere mængden / koncentrationen af SARS-CoV-2 i spyt hos inficerede patienter kan være en af de vigtigste metoder til at reducere risikoen for COVID-19 transmission under tandlægebesøget".

Sundhedsmyndigheder som Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol af Sygdomme (ECDC) [6], US Centre for Disease Control and Prevention (CDC) [7] Australian Dental Association (ADA) [8] har alle anbefalet at skylle munden forud for behandling af patienter, uden at have de store kliniske beviser for SARS-CoV-2 selv. Foreløbige resultater fra Singapore og andre steder tyder på, at disse beviser er nu på vej, og da alle viser de samme resultater, er det meget sandsynligt, at forebyggende mundskylning kan blive praksis i tandlægepraksis på verdensplan.  


Er mundhulen relevant i SARS-CoV-2 pandemien?

Det er allerede kendt, at SARS-CoV-2 kommer ind i værtsceller via sine spikeproteiner (S-glycoprotein), og at angiotensin-konverterende enzymer2 (ACE2) er målreceptorer, ved hjælp af S-glycoprotein binder virus til ACE2-receptoren og kommer ind i cellen [9].

Hao Xu fra Det Kinesiske Akademi for Medicinske Videnskaber i Sichuan skriver i af Nature Journal: "International Journal of Oral Science", at Kina opdagede, at ACE2 findes på epitelceller i mundslimhinden samt i store mængder på epitelceller på tungen. Xu og medforfattere konkluderer, at dette tyder på « at mundhulen er en potentielt høj risiko for SARS-CoV-2 infektion og en god grund til den fremtidige forebyggelsesstrategi på tandklinikker såvel som i dagligdagen » [10].

ACE2r Receptorer gør det muligt for SARS-CoV2 at replikere i munden

I en litteraturgennemgang om SARS-CoV-2, COVID-19, mundhulen og antibakterielle midler opdagede David Herrera fra Universitetet i Madrid, at mængden af SARS-CoV-2 i munden forbundet med sværhedsgraden af COVID-19, og derfor en reduktion i mængden af virus i munden kunne være forbundet med et fald i sværhedsgraden. Forfatterne konkluderer, at « en reduktion i mængden af virus i munden ville begrænse mængden af virus, der spredes, og dermed mindre risiko for infektion » [11]. Dette er en meget vigtig faktor og kræver mere forskning for at øge vores viden / forståelse af den mulige sammenhæng mellem den virale virusmængde, sværhedsgraden og overførsel af COVID-19.

Hvordan deaktiverer CPC-systemet SARS-CoV-2?

CPC fungerer ved at nedbryde SARS-CoV-2 beskyttelsesvæg. Coronavirus herunder SARS-CoV-2 er omgivet af en lipidmembran indeholdende "proteinpigge" som er ansvarlige for infektionen [9]. CPC's antivirale effekt indebærer en hurtig opløsning af den virale lipidmembran [5] [11].

 

CPC inaktiverer de virale pigge, der er ansvarlige for SARS-CoV-2-infektionen

Forebyggende mundskylning: ny måde at tænke på i tandplejen

Tandlæger synes at være en af de største risikogrupper, der kommer i kontakt med SARS-CoV-2. Tandlægepraksis er udsat for SARS-CoV-2 infektion på grund af ansigt-til-ansigt kommunikation og eksponering for spyt, blod, andre kropsvæsker samt på grund af håndtering af skarpe instrumenter, advarer to nyligt offentliggjorte udskrifter i International Journal of Oral Science og i Journal of Dental Research [12], [13].

Det er et legitimt anliggende. Ifølge et studie foretaget af Hong Kong's Laboratory for Emerging Infectious Disease ved University of Hong Kong, påviste man tilstedeværelse af SARS-CoV-2 i spyt af 91,7% af COVID-19 patienter, og en viral belastning på 3,3 × 106 enheder/ml [14].

Anne L. Wyllie fra Yale, New England Journal of Medicine bekræfter, at der er fundet en højere koncentration af SARS-CoV-2 i spyt end i nasopharyngeal podninger [15].

Forebyggende mundskylning: ny måde at tænke på i tandplejen

Tandlæger synes at være en af de største risikogrupper, der kommer i kontakt med SARS-CoV-2. Tandlægepraksis er udsat for SARS-CoV-2 infektion på grund af ansigt-til-ansigt kommunikation og eksponering for spyt, blod, andre kropsvæsker samt på grund af håndtering af skarpe instrumenter, advarer to nyligt offentliggjorte udskrifter i International Journal of Oral Science og i Journal of Dental Research [12], [13].

Det er et legitimt anliggende. Ifølge et studie foretaget af Hong Kong's Laboratory for Emerging Infectious Disease ved University of Hong Kong, påviste man tilstedeværelse af SARS-CoV-2 i spyt af 91,7% af COVID-19 patienter, og en viral belastning på 3,3 × 106 enheder/ml [14].

Anne L. Wyllie fra Yale, New England Journal of Medicine bekræfter, at der er fundet en højere koncentration af SARS-CoV-2 i spyt end i nasopharyngeal podninger [15].

En undersøgelse bekræfter, at detektionsraten for SARS-CoV-2 er højere i spyt end nasopharyngeal podninger

Wyllie AL, Moore AJ et al. "Spyt eller Nasopharyngeal Swab Prøver til påvisning af SARS-CoV-2. N Engl J Med.2020. Side 2"

Det ser ud til, at spyt kan udgøre en risiko for overførsel af COVID-19, enten via direkte kontakt eller indirekte kontakt med kontaminerede genstande, og derfor er passende infektionskontrolforanstaltninger i tandklinikker nødvendige.

Spytdråber er SARS-Cov-2 baerare

Reduktionen af virusbelastning, COVID-19 og/eller potentielle COVID-19-patienter kan derfor være en af de vigtigste metoder til at forhindre overførsel af COVID-19 hos tandlæger.

Professor Magda Mensi fra parodontologiafdelingen ved Universitetet i Brescia i Italien konkluderer dette: "Jeg mener, at CPC bør anvendes i den daglige rutine på grund af dets indvirkning på SARS-CoV-2. Vi har brug for flere undersøgelser for at bekræfte effektiviteten af CPC for forebyggelse af smitsomme sygdomme i behandlingen af asymptomatiske patienter, men én ting er vi sikre på, at dette er den bedste metode, vi har haft hidtil, er forebyggende mundskyl."

Studier med mundskyl: Hvad er det næste skridt?

Dr. Richard Stanton og kolleger på Cardiff University, der for nylig afsluttet en in vitro Studie af forskellige mundskyl indeholdende CPC3, vil fortsætte deres studier og planlægger et klinisk forsøg på University Hospital of Wales, der vil undersøge, hvor effektivt forskellige mundskyl er til at reducere mængden af coronavirus i spyt på COVID-19 patienter [16].

Selv Stuart Gansky fra University of California San Francisco's (UCSF) School of Dentistry planlægger et studie med titelen « Effekt of Antiseptic Mouthwash/Gargling Solutions and Pre-procedural Rince on  SARS-CoV-2 Load (COVID-19) » [17].

Dette vil være et randomiseret blind kontrolleret parallel studie med 150 COVID-19 patienter. Målet er yderligere at evaluere effekten af forskellige antiseptiske mundskyl der findes på markedet, sammenlignet med destilleret vand som en kontrolgruppe, i forsøg på at reducere antallet af SARS-CoV-2.

Desuden vil de kliniske symptomer på forsøgsdeltagerne, sværhedsgraden af symptomerne, blive vurderet i løbet af disse 4 uger. Dette gør det i stand til at se, om der er en sammenhæng mellem mængden af virus i mundhulen og sværhedsgraden af COVID-19 symptomer. Denne undersøgelse vil bidrage til at forbedre vores forståelse af forholdet mellem mundens modtagelighed for SARS-CoV-2 og udbredelsen af COVID-19.

Vigtigt at huske

Fra et professionelt perspektiv gør identifikation af SARS-CoV-2 i spyt, nærhed til patienten under tandbehandling samt den høje afsmittende risiko for aerosoler mundhulen til et potentielt reservoir for COVID-19 transmission. Det er vigtigt for tandlæger at beskytte sig selv via Pre-mundskyl med mundskyl indeholdende CPC, der viser sig at reducere mængden af SARS-CoV-2 med mere end 99,9%.

Ud fra et bredere perspektiv i en verden, der står over for en pandemi, tyder resultaterne på, at CPC-holdige mundskyl har potentiale til at blive en yderligere foranstaltning til at reducere overførslen af SARS-CoV-2. især, men ikke kun i tandlægepraksis. Ved at begrænse mængden af virus i mundhulen, kan mundskyl være en vigtig tilføjelse i vores kamp for at beskytte os mod coronavirus sammen med hånd desinfektionsmiddel, social afstandtagen og brug af ansigtsmasker, som anbefalet af sundhedsmyndighederne.

Legend

[1] QTEC Services in Tokyo Japan. Test according to EU “Standard Practice to Assess the Activity of Microbicides against Viruses in Suspension” (E1052-20), and American Society for Testing and Materials (ASTM) standards. Commissioned by Sunstar Inc. and Sunstar Suisse SA, Dec 2020

[2] Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Feb 2020

[3] Evelina Statkute, Richard Stanton et al ”Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro”  bioRxiv preprint, November 13 2020

[4] Green, A. et al “In vitro assessment of the virucidal activity of four mouthwashes containing Cetylpyridinium Chloride, ethanol, zinc and a mix of enzyme and proteins against a human coronavirus, bioRxiv preprint, 2020

[5] Seneviratne Chaminda J., Sim Xiang Ying J. et al “Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: Randomized Control Trial in Singapore” medRxiv preprint; September 18, 2020

[6] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Infection prevention and control in dentistry in EU/EEA Countries

[7] US Centre for Disease Control and Prevention (CDC) “Guidance for Dental Settings » Updated Aug 28, 2020

[8] Australian Dental Association (ADA) « ADA COVID-19 Risk Management Guidance » Last updated 4 Aug 2020 

[9] Jinsung Yang, David Alsteens et al “Molecular interaction and inhibition of SARS-CoV-2 binding to the ACE2 receptor” Nature Communications, volume 11, Article number: 4541, 2020

[10] Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Feb 2020.

[11] Herrera D, Serrano J, RoldánS, Sanz M. Is the oral cavity relevant in SARS-CoV-2 pandemic?. Clinical oral investigations. 2020 Aug;24(8):2925-30, 2020.

[12] Peng, Xian et al “Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice” International Journal of Oral Science 12:9, 2020

[13] Meng L, Bian Z  et al “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine”, Journal of Dental Research, March 12 2020

[14] To KK-W, et al. “Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva”; Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America, July 28, 2020

[15] Wyllie AL, Moore AJ et al.”Saliva or Nasopharyngeal Swab Specimens for Detection of SARS-CoV-2. N Engl J Med.2020. Page 2”

[16] Evelina Statkute, Richard Stanton et al  ”Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro”  bioRxiv preprint, November 13, 2020

[17] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04409873

 

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. For at opnå dette, husker vi og gemmer oplysninger om, hvordan du bruger den. Dette gøres ved hjælp af simple tekstfiler kaldet cookies, der sidder på din computer. Ved at lukke denne meddelelse eller navigere til en anden side på denne hjemmeside, samtykke du til vores cookies på denne enhed i overensstemmelse med vores cookie politik, medmindre du har deaktiveret dem.